Liczba uczestników sportowych imprez masowych w Poznaniu
Źródło danych: UMP
Największe sportowe imprezy masowe w Poznaniu w 2018 r.
Liczba masowych imprez sportowych w Poznaniu
Źródło danych: UMP
Najlepsze wyniki na imprezach masowych w Poznaniu
Źródło danych: organizatorzy imprez
Liczba poznańskich sportowców, którzy uczestniczyli w międzynarodowych imprezach sportowych
Źródło danych: UMP
Najważniejsze osiągnięcia poznańskich zespołów w sportach drużynowych w sezonie 2017/2018
Liczba poznańskich sportowców, którzy uczestniczyli w igrzyskach olimpijskich
Źródło danych: UMP
Liczba dzieci i młodzieży korzystających z zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu
Źródło danych: UMP
Liczba korzystających z zajęć Trenera Osiedlowego i Senioralnego w Poznaniu

Trener Osiedlowy i Trener Senioralny to dwa programy skierowane odpowiednio do dzieci i seniorów, które prowadzi Fundacja na Rzecz AWF w Poznaniu. Są one dofinansowane z budżetu Miasta Poznania.

W programach tych trener sportowy przygotowuje i prowadzi dla grupy zajęcia sportowe. Dzięki wsparciu Miasta Poznania rośnie liczba grup, które mogą uczestniczyć w programie. w 2017 roku było ich 50, w 2018 już 120, a w 2019 roku liczba grup wzrosła do 144.

Więcej informacji pod linkami:
http://trener.awf.poznan.pl/osiedlowy/
http://trener.awf.poznan.pl/senioralny/

Źródło danych: Fundacja na rzecz AWF w Poznaniu
Liczba stypendystów sportowych w Poznaniu w 2018 r.
Źródło danych: UMP