Prezydent
Zapraszam do zapoznania się z „Raportem o stanie miasta Poznania za rok 2021”, który zawiera informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz działaniach i przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz wiele instytucji i podmiotów pozasamorządowych. Mimo wielu wyzwań wywołanych przez utrzymującą się pandemię COVID-19, Poznań pozostaje dynamicznie rozwijającym się miastem, którego kluczowymi priorytetami są innowacyjność, dbałość o środowisko oraz troska o potrzeby i komfort życia wszystkich mieszkańców. Sprzyja temu nie tylko postępująca cyfryzacja usług miejskich, realizowane programy oraz inwestycje proekologiczne, rewitalizacyjne czy komunikacyjne, a także troska o wszystkie grupy społeczne, w szczególności: seniorów, rodziny z małymi dziećmi oraz wielodzietne. Dla Państwa wygody oraz kierując się dbałością o środowisko naturalne, raport ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych w internetowej Bazie Danych Miasta – BADAM Poznań.  
         Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania