Do obowiązkowych egzaminów końcowych w 2021 r. przystąpiło łącznie ok. 11,6 tys. osób uczących się w poznańskich szkołach podstawowych oraz szkołach kończących się maturą. Najczęściej zdawanym językiem obcym w szkołach podstawowych i maturalnych był język angielski.

Egzamin ósmoklasistów

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony w formie pisemnej i sprawdzał wiedzę z 3 przedmiotów obowiązkowych, tj. jęz. polskiego, matematyki oraz jęz. obcego nowożytnego. Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej zdawanym językiem obcym był jęz. angielski.

Informacje opublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu pokazały, iż do egzaminu ósmoklasistów przystąpiło w 2021 r. ok. 4,8 tys. uczennic i uczniów z poznańskich szkół podstawowych, którzy średnio uzyskali:

 • 65% pkt. z jęz. polskiego;
 • 55% pkt. z matematyki;
 • 76% pkt. z jęz. angielskiego;
 • 55% pkt. z jęz. niemieckiego.

Wśród poznańskich szkół, w których przynajmniej 10 osób przystąpiło do egzaminu z danego przedmiotu, najwyższe średnie wyniki uzyskali uczennice i uczniowie z:

 • Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2 (z jęz. polskiego – 82% pkt.);
 • Prywatnej Szkoły Podstawowej Gaudium et Studium (z matematyki – 84% pkt.);
 • Szkoły Podstawowej International School of Poznan (z jęz. angielskiego – 99% pkt.).

Egzamin maturalny

Absolwentki i absolwenci liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy ukończyli szkołę w 2021 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z 3 przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym, tj. jęz. polskiego, matematyki, wybranego jęz. obcego nowożytnego.

W związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19, osoby zdające maturę w 2021 r. zostały zwolnione z obowiązku przystępowania do egzaminów ustnych (z pewnymi wyjątkami określonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej). Zwolnienia objęły także pisemne egzaminy z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, przy czym w tej kwestii decyzję o przystąpieniu do nich pozostawiono indywidualnej woli maturzystek i maturzystów, którym umożliwiono zdawanie od 1 do 6 egzaminów. Przedmioty zdawane jako dodatkowe nie miały progu zaliczenia.

W 2021 r. w majowej sesji egzaminy maturalne w Poznaniu zdawało 6,7 tys. uczennic i uczniów, z których 80% zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym.

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu wynika, iż maturzystki i maturzyści z poznańskich szkół najlepsze wyniki z egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym uzyskali z języków obcych nowożytnych. Wahały się one od 67% pkt. z jęz. niemieckiego do 89% pkt. z jęz. francuskiego, przy czym z najczęściej wybieranego jęz. angielskiego (wybór 96% uczennic i uczniów) średnie wyniki kształtowały się na poziomie 83% pkt.

Obowiązkowa matura obejmowała także egzamin z jęz. polskiego, z którego uczennice i uczniowie z poznańskich szkół uzyskali średnio 58% pkt., a z matematyki – 59% pkt.

W Poznaniu z egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym uczennice i uczniowie uzyskali niższe wyniki niż na maturze podstawowej. Na poziomie rozszerzonym najlepsze wyniki osiągnęły maturzystki i maturzyści z języków obcych nowożytnych, przede wszystkim z jęz. rosyjskiego – 86% pkt. Najsłabiej wypadły matury rozszerzone z filozofii – 25% pkt., przy czym napisało ją mniej niż 1% uczennic i uczniów. Najczęściej maturzystki i maturzyści maturę rozszerzoną zdawali z następujących przedmiotów:

 • z jęz. angielskiego, wybór 4,5 tys. zdających, z średnim wynikiem 72% pkt.;
 • z matematyki, wybór 1,8 tys. zdających, z średnim wynikiem 36% pkt.;
 • z geografii, wybór 1,6 tys. zdających, z średnim wynikiem 39% pkt.;
 • z jęz. polskiego, wybór 1,5 tys. zdających, z średnim wynikiem 57% pkt.;
 • z biologii, wybór 1,2 tys. zdających, z średnim wynikiem 38% pkt.

Średnie wyniki egzaminu maturalnego w Poznaniu były różne dla poszczególnych typów szkół, jak i samych szkół. Poznańskie szkoły, które w 2021 r. uzyskały na pisemnym egzaminie maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym (do którego przystąpiło przynajmniej 10 osób) najwyższy średni wynik, to:

 • Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny (z jęz. polskiego – 74% pkt.);
 • VIII Liceum Ogólnokształcące (z matematyki – 95% pkt.);
 • XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny (z jęz. angielskiego – 99% pkt.);
 • VII Liceum Ogólnokształcące (z jęz. niemieckiego – 97% pkt.).

Osiągnięcia uczennic, uczniów oraz szkół

Za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, Miasto Poznań w 2021 r. przyznało 336 nagród finansowych o łącznej wartości 252,2 tys. zł. W ten sposób uhonorowano i doceniono pracę najzdolniejszych uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Najwięcej nagród przyznano za osiągnięcia sportowe, łącznie w ten sposób doceniając pracę 156 osób, zaś w kategorii naukowej przyznano 115 nagród, a w artystycznej – 65 nagród.

W rankingu liceów i techników „Perspektywy 2022” w gronie najlepszych polskich szkół znalazło się 41 liceów i techników z Poznania. Tytułem „Złotej” szkoły uhonorowano 11 poznańskich liceów, które zajęły miejsca w pierwszej 200 szkół, oraz 5 techników, które uplasowały się w pierwszej 100 tego typu szkół. Na wysokim, 7. miejscu, w zestawieniu Rankingu Techników „Perspektywy 2022” uplasowało się poznańskie Technikum Komunikacji, które już od lat należy do ścisłej 10 najlepszych techników w kraju. W pierwszej 100 najlepszych szkół w rankingu znalazły się: Technikum Łączności, Technikum Geodezyjno-Drogowe, Technikum Ekonomiczno-Administracyjne nr 1 oraz Technikum Budowlane. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących „Perspektywy 2022” najwyższą 26. pozycję zajęło II Liceum Ogólnokształcące. Tytuł „Złotej” szkoły otrzymały ponadto następujące poznańskie licea: VIII Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, Publiczne Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące.

Poznańskie szkoły, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu „Perspektywy 2022”, tj. Technikum Komunikacji oraz II Liceum Ogólnokształcące otrzymały od władz Miasta Poznania dodatkowo czeki o wartości 10 tys. zł.

Grafika przedstawiająca czek. Na błekitnym tle w lewym górnym rogu napis Nagroda dziesięć tysięcy złotych, na środku napis Najlepsze Technikum w Poznaniu 2022, Technikum Komunikacji, w prawym dolnym rogu logo miasta Poznań z gwiazdką

Grafika przedstawiająca czek. Na błekitnym tle w lewym górnym rogu napis Nagroda dziesięć tysięcy złotych, na środku napis Najlepsze Liceum w Poznaniu 2022, II Liceum Ogólnokształcące imienia Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, w prawym dolnym rogu logo miasta Poznań z gwiazdką
 

Wśród 200 szkół sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Olimpijskich „Perspektywy 2022” znalazło się 7 poznańskich placówek. Najwyższe miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące, posiadające corocznie największą wśród poznańskich szkół liczbę laureatek i laureatów oraz finalistek i finalistów olimpiad (w 2022 r. – 22 osoby). Poznańskie szkoły mogły poszczycić się łącznie 54 laureatkami i laureatami oraz finalistkami i finalistami olimpiad przedmiotowych, co wśród 6 dużych polskich miast uplasowało stolicę Wielkopolski na 4. miejscu.

Poza sukcesami na olimpiadach, poznańskie uczennice i uczniowie brali udział w konkursach, turniejach przedmiotowych i branżowych, zajmując wysokie miejsca. W konkursach i plebiscytach udział brały również szkoły. Wśród konkursów, w których uzyskano najwyższe miejsca, znalazły się m.in.:

 • Ogólnopolski Konkurs „Wyczarowane z drewna” – 3. miejsce dla Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych;
 • Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP COPTIOSH – 3. miejsce oraz status platynowej szkoły dla II Liceum Ogólnokształcącego;
 • l etap konkursu „Projektanci Edukacji” – laureatami zostały uczniowskie grupy projektowe ze Szkoły Podstawowej nr 22, XX Liceum Ogólnokształcącego oraz V Liceum Ogólnokształcącego;
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej 2021 – 2. miejsce dla Zespołu Szkół Samochodowych;
 • „Wielkopolska Szkoła Roku 2021” – Zespół Szkół Zawodowych nr 2;
 • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego – Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego;
 • plebiscyt portalu WaszaEdukacja.pl pt. „Poznańska Szkoła Roku 2021” – 1. miejsce dla Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2, 2. miejsce dla VII Liceum Ogólnokształcącego, 3. miejsce dla XIV Liceum Ogólnokształcącego.