Oprócz współpracy z miastami partnerskimi, Miasto Poznań nawiązuje też krótko- i długofalowe kontakty z zagranicznymi miastami. Współpraca ta nie wymaga sformalizowania w formie umowy partnerskiej.

Bamberg

Z okazji Dnia Europy, Miasto Poznań otrzymało specjalne pozdrowienia od zaprzyjaźnionego Miasta Bamberg w formie nagrania wideo. Nadburmistrz Andreas Starke życzył władzom i mieszkańcom Poznania kolejnych lat przyjaźni i umacniania wzajemnych relacji.

Berlin

W 2021 r. Miasto Poznań zostało zaproszone przez  Bibliotekę Narodową w Berlinie do świętowania obchodów dwusetlecia śmierci Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna – pod nazwą ETAH2022 – które przypadają w roku 2022. Z tej okazji Miasto Poznań zorganizowało kilka wydarzeń.

W marcu w Baraku Kultury odbyła się rozmowa z dr Ewą Płomińską-Krawiec, wykładowczynią Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu i autorką książki „E.T.A. Hoffmann w Poznaniu”, opowiadającej o latach 1800-1802, spędzonych przez artystę w Poznaniu. Dialog był przeplatany muzycznymi fragmentami „Dziadka do orzechów” w wykonaniu uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza. 

W czerwcu odbyło się kolejne spotkanie online pn. „E.T.A. Hoffmann – 200 lat później”. W spotkaniu udział wzięła tłumaczka, Eliza Pieciul-Karmińska i ilustratorka, Aleksandra Kucharska-Cybuch, które pracowały między innymi nad wydanymi przez wydawnictwo Media Rodzina, w latach 2013-2015, klasykami literatury dziecięcej: „Dziadek do Orzechów i Król Myszy”, „Tajemnicze dziecko” i „Złoty garnek i inne opowiadania”. 

Jesienią odbył się wernisaż wystawy ilustracji Aleksandry Kucharskiej-Cybuch, w którym udział wzięła sama artystka oraz Eliza Pieciul-Karmińska, tłumaczka baśni Hoffmanna – profesor nadzwyczajna na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współorganizatorem wystawy było wydawnictwo Media Rodzina

Wystawa w Baraku Kultury była także dostępna online z przewodnikiem, którym była prof. Beate Sommerfeld z Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu.

Wraz z  Centrum Inicjatyw Rodzinnych, w ramach cyklu spotkań czytelniczych dla dzieci „Czytam i Czuję”, Miasto Poznań zorganizowało w czerwcu słuchowisko „Tajemniczego dziecka” ETA Hoffmanna. 

 

W czerwcu 2021 r. uliczna biblioteka, stojąca dotychczas przy ul. Za Bramką – BiblioboXX została przekazana kolejnemu miastu w ramach polsko-niemieckiej inicjatywy Oder Partnerschaft. Prezydent Jacek Jaśkowiak przekazał kilka książek na poczet BiblioboXX-a w Zgorzelcu oraz nagrał film z pozdrowieniami. W Poznaniu berlińska budka telefoniczna znajdowała się od stycznia 2020 r. Można było znaleźć w niej wiele książek niemiecko- i obcojęzycznych oraz publikacji zagranicznych autorów. Budka z książkami popularyzowała czytelnictwo i łatwiejszy dostęp do książek, stanowiąc dobry przykład ekonomii współdzielenia.

BiblioboXX w Poznaniu

Zdjęcie przedstawia budkę telefoniczną przerobioną na bibliotekębiblioboxx foto

arch. UMP

Budapeszt

W 2021 r. przedstawicielki Poznania uczestniczyły w inicjatywach realizowanych przez National Democratic Institute (NDI) takich jak: wymiana doświadczeń miast Grupy Wyszehradzkiej oraz Budapest Forum. NDI to jedna z największych organizacji pozarządowych na świecie, z siedzibą w Waszyngtonie, która od ponad trzydziestu lat wspiera demokratyczne instytucje i praktyki demokratyczne. Od założenia w 1983 r., NDI działa w partnerstwie, na poziomie lokalnym, na całym świecie w celu wzmocnienia i ochrony demokratycznych instytucji, procesów, norm i wartości i zapewnienia wszystkim lepszej jakości życia. Instytut działał w ponad 156 krajach, a obecnie posiada ponad 50 biur pracujących nad umacnianiem i wspieraniem demokracji na całym świecie. Reprezentantki Miasta Poznania wzięły udział w spotkaniu, będącym częścią Inicjatywy NDI Central Europe Democracy Initiative (CEDI), finansowanej przez National Endowment for Democracy.

Reprezentantki Poznania w Budapeszcie

Zdjęcie trzech osób Iwony Matuszczak- Szulc, Anny Aleksandrzak i Budapeszt

arch. UMP 

Spotkanie miało formę warsztatu na temat wymiany doświadczeń w zakresie wspierania współpracy z mieszkańcami i komunikacji wpływającej na rozwój miast. Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 30 osób, prowadził Lex Paulson, profesor, ekspert – który wcześniej współpracował z reprezentacją metropolii i krajów – zajmujący się transformacjami organizacji oraz innowacjami opartymi na połączeniu technologii i nauk humanistycznych. Podczas warsztatów omawiano doświadczenia miast w zakresie komunikacji lokalnej po COVID-19. Wypracowywano także najlepsze metody do tego, by zachęcać do inkluzywnego zarządzania i zwiększania zaangażowania obywateli.

Warsztat NDI – Budapeszt

NDI Budapest 2021

arch. UMP (fot. @GabriellaCsoszo)

Kijów

Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak, i Mer Kijowa – Vitaliy Klitschko, podpisali w kwietniu List Intencyjny, dotyczący ustanowienia współpracy między Poznaniem a  Kijowem, w którym wyrazili wolę rozpoczęcia działań związanych z ustanowieniem formalnych relacji partnerskich między Poznaniem a Kijowem. List zawiera listę obszarów przyszłej współpracy, takich, jak: zarządzanie miastem, rozwiązywanie lokalnych problemów transportowych, zrównoważony rozwój, kultura, ochrona dziedzictwa i rewitalizacja, turystyka, promocja i rozwój potencjału turystycznego miast, wspieranie sektora kreatywnego, wzmacnianie środowiska startupowego, rozwijanie nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zagadnienia Smart City. Podpisany list jest kontynuacją kontaktu, nawiązanego w 2017 r. podczas targów  MIPIM w Cannes przez Prezydenta Jacka Jaśkowiaka i Mera Vitaliya Klitschko.

List intencyjny o współpracy Poznania i Kijowa podpisany przez Mera Kijowa

Zdjęcie przedstawia Mera Kijowa z podpisaym listem intencyjnym o współpracy Poznania i Kijowa

arch. UMP

W dniach 28-30 maja, odbyły się w Ukrainie Dni Kijowa. Dzień Kijowa został ustanowiony po raz pierwszy w 1982 r., aby uczcić rocznicę założenia stolicy. Uroczystości zyskały oficjalny charakter w 1987 r. Z okazji tego wydarzenia Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak, przesłał specjalne pozdrowienia dla kijowianek i kijowian w formie nagrania wideo.

Lwów

W październiku Miasto Poznań gościło delegację z Lwowa, która przyjechała do Poznania z okazji XXIV Dni Lwowa i Kresów. W skład delegacji weszli: Teresa Dutkiewicz – pełniąca obowiązki prezesa Federacji organizacji polskich na Ukrainie, poetka Stanisława Nowosad oraz Halina Makowska – kustoszka Kultury Polskiej we Lwowie. Towarzyszyli im przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Tematem rozmowy była pomoc udzielana mieszkańcom Kresów Wschodnich, współpraca z polskimi szkołami na Białorusi i w Ukrainie, a także związki Poznania i Lwowa.

Pozostałe aktywności

Komisja Rozwoju Miast i Polityki Miejskiej Związku Miast Polskich

We wrześniu Miasto Poznań zorganizowało Posiedzenie Komisji Rozwoju Miast i Polityki Miejskiej  Związku Miast Polskich pn. „Czy dzisiejsze miasta potrzebują Urban Labów?” W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji, a także przedstawiciele Urban Labów z Gdyni, Rzeszowa, Barcelony, Helsinek, Wiednia, Koszyc, Skanii i Antwerpii. Praktycy z kraju i z zagranicy podzielili się doświadczeniem w zakresie powstania i funkcjonowania, finansowania Urban Labów, wskazując zarówno najważniejsze sukcesy, jak i trudności.

Projekty międzynarodowe

Projekt „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education”

Od 2019 r. Miasto Poznań uczestniczy w projekcie „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education”, realizowanymo w ramach unijnego Programu URBACT III, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 – Europejska współpraca terytorialna.
Udział w programie, trwającym w latach 2019-2021, to możliwość połączenia międzynarodowej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z implementacją na lokalnym gruncie sprawdzonych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Lider programu, miasto Viladecans (Hiszpania), przy aktywnej współpracy z partnerami z Nantes (Francja), Halmstad (Szwecja), Albergaria (Portugalia), Tallina (Estonia) i Poznaniem, zainicjowało działania, których efektem jest rozwój współpracy lokalnych społeczności na rzecz ulepszania procesów edukacyjnych. Główny cel projektu to współtworzenie koncepcji nowoczesnego podejścia w nauczaniu, w tym wyposażanie uczennic i uczniów w umiejętności niezbędne do bycia aktywnym i zaangażowanym obywatelem, zdolnym stawić czoła wyzwaniom XXI w.

Najważniejszym celem projektu jest utworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów i instytucji oraz angażowanie ich w działania proedukacyjne. Ważnym wyzwaniem jest wyposażanie dzieci i młodzieży w nowoczesne umiejętności, zachęcanie ich do samodzielnych działań oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych – metod pracy, jak również technologii i narzędzi cyfrowych.

W Poznaniu, pilotażowo, program realizowany jest na Jeżycach, w 3 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 23 im. Gen. Józefa Bema, Szkole Podstawowej nr 36 im. Henryka Sucharskiego oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego nr 71.

Do udziału, w powstającej tam Sieci Edukacyjnej na Jeżycach (SEJ), zaproszono uczennice i uczniów, nauczycielki i nauczycieli, rodziny, lokalne aktywistki i aktywistów, Radę Osiedla Jeżyce, lokalne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, osoby ze świata kultury i sportu oraz środowiska akademickiego i naukowego. Nad wdrożeniem sieci pracuje zespół z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, wspomagany przez Miasto Poznań i przedstawicielki oraz przedstawicieli lokalnej społeczności z Jeżyc, w tym również PSNC Future Labs, działającego w ramach Poznańskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego. Powodzenie realizacji projektu na Jeżycach będzie punktem wyjścia do podjęcia prac nad tworzeniem sieci edukacyjnych w innych rejonach Poznania.

Nantes

W dniach 16, 18 i 28 lutego 2021 r. przedstawiciele Miasta Poznania brali udział w spotkaniach online międzynarodowej sieci On Board, organizowanych przez miasto Nantes. Był to szósty i przedostatni cykl spotkań sieci, której celem było stworzenie Edukacyjnej Sieci Innowacyjnej. Tematem spotkań było angażowanie wszystkich interesariuszy w każdym mieście będącym Partnerem projektu, rozwiązania w kontekście COVID-19 oraz prezentacja dotychczasowych dokonań Partnerów.

PiGo

14 marca 2021 r. w ramach projektu „On Board_Connecting Cities through education” zorganizowano święto liczby Pi. Wydarzenie zostało zainspirowane dobrą praktyką jednego z zagranicznych partnerów projektu, Albergaria-a-Velha, z Portugali. W Poznaniu organizatorami były Szkoły Podstawowe nr 23, 36 i 71, należące do Sieci Edukacyjnej Jeżyce, powstałej podczas wymiany dobrych praktyk w projekcie On Board. Wydarzenie odbyło się w formie online, a jego termin (14.03. godz. 3:14 popołudniu) i struktura nawiązywały do liczby Pi, wynoszącej w przybliżeniu 3,14. Podczas spotkania zaprezentowało się 14 osób związanych z Jeżycami, będących absolwentami jednej z trzech szkół. Każdy z prelegentów opowiadał przez 3,14 minuty o swoich inspiracjach i dążeniach, o osiągnięciach i trudnościach w ich realizacji, a także o budowaniu swojego wizerunku i życiowych celach. Wszystkie wystąpienia oglądać można na stronie: https://pigo.eb.classroom.pionier.net.pl

Viladecans

Ostatnie spotkanie międzynarodowe w projekcie On Board odbyło się online 12 maja, a głównym organizatorem był lider projektu, miasto Viladecans w Hiszpanii. Celem spotkania było przedstawienie rezultatów projektu.
W ramach spotkania odbył się panel wiceburmistrzów oraz okrągły stół osób bezpośrednio
zaangażowanych w projekt. Zorganizowano także prezentacje poszczególnych inicjatyw, które powstały w czasie trwania projektu. W Poznaniu członkowie Lokalnej Grupy URBACT spotkali się 17 maja, aby podsumować działania prowadzone na Jeżycach w ramach Innowacyjnej Sieci Edukacyjnej. Zaprezentowana została strona internetowa, która przedstawia doświadczenia wszystkich miast, a także projekt broszury na temat inicjatyw realizowanych w Poznaniu w ramach projektu: PiGo, Moja Jeżycka Story oraz Legenda Jeżycka.

Projekt USE_IT! Unlocking Social and Economic Innovation Together

Miasto Poznań od marca 2021 r. jest partnerem w projekcie USE-IT w ramach sieci europejskiego programu URBACT. Liderem projektu jest Birmingham (Wielka Brytania), a oprócz Poznania do sieci należą również Trapani (Włochy) oraz Rotterdam (Holandia). Partnerzy, inspirując się rozwiązaniami zastosowanymi w Birmingham, zajmują się ekonomicznym wzmocnieniem wspólnot lokalnych, zatrudnieniem, ekonomią społeczną w zamówieniach publicznych oraz badaniem społeczności.

W 2021 r. odbyły się online spotkania międzynarodowe w Birmingham, Trapani oraz Poznaniu, podczas których miasta prezentowały swoje działania pozostałym partnerom. W ramach spotkań prowadzono warsztaty i szkolenia, między innymi w zakresie przygotowania planu inwestycyjnego. Odbyły się też 2 warsztaty indywidualne z liderem i ekspertem projektu, podczas których uczestnicy identyfikowali instytucje kotwiczące oraz dzielnicę, którą objęte zostaną działania projektowe.

W 2022 r. Miasto Poznań współpracować będzie z dzielnicą Jeżyce na rzecz rozwoju lokalnego przy wsparciu Birmingham oraz eksperta projektu.