W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk.

Polska Akademia Nauk

Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje:

Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

Sieć Badawcza Łukasiewicz

W 2019 r. instytuty badawczo-rozwojowe z całej Polski utworzyły trzecią co do wielkości organizację R&D w Europie – Sieć Badawczą Łukasiewicz. W 2021 r. skupiała ona 28 jednostek (w tym 6 z Poznania), zatrudniających 8 tys. osób. Z kolei na początku stycznia 2022 r. powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny, drugi największy Instytut Łukasiewicza w Polsce, który połączył wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty: Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”.

Centra badawcze nowego instytutu prowadzą prace w obszarach technologii drewna, obróbki plastycznej, pojazdów szynowych, technologii rolniczej i spożywczej, logistyki oraz technologii informacyjnych. W wyniku połączenia, powstały nowe interdyscyplinarne kierunki badawcze, co ułatwia m.in. pozyskiwanie międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności. Połączenie w jeden instytut dotychczasowych pięciu instytutów, wchodzących w skład Łukasiewicza, zwiększa potencjał badawczy i komercjalizacyjny oraz pozwala skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R.

Jednostki badawczo-rozwojowe

W Poznaniu funkcjonuje ok. 260 jednostek, które zostały przez Główny Urząd Statystyczny zaliczone do jednostek prowadzących działalność B+R. W 2018 r. (najnowsze dostępne dane) wydatkowały one na działalność badawczo-rozwojową 1,3 mld zł (tj. blisko dwukrotnie więcej niż w 2010 r.), w tym 170 mln zł na nakłady inwestycyjne.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), działający przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to pierwszy park tego typu powstały w Polsce. Od 1995 r. aktywnie wspiera on osoby ze świata nauki i przedsiębiorczości w ich działalności badawczej i innowacyjnej.

Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych. Park realizuje międzynarodowe projekty, organizuje szkolenia oraz pełni funkcje inkubacyjne, wspomagając powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw działających w oparciu o nowe technologie.

PPNT posiada – jako pierwszy park technologiczny w Polsce – status jednostki naukowej kategorii A oraz jest akredytowanym ośrodkiem innowacji. Park posiada duży dorobek naukowo-technologiczny – na liście własności intelektualnej znajduje się m.in. 47 patentów, a także kilkadziesiąt wdrożonych technologii.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii

Na terenie Kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na Morasku funkcjonuje Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Centrum jest wspólnym przedsięwzięciem:

Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Urząd Miasta Poznania.

Celem projektu, koordynowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, było utworzenie multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-technologicznego, który skupiałby w jednym miejscu najlepszych specjalistów i specjalistki nauk technicznych, ścisłych oraz przyrodniczych.

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości

Miasto Poznań poprzez spółkę z udziałem Miasta – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o., prowadzi Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy z Inkubatorem Przedsiębiorczości (PPTP).
PPTP realizuje funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 25 innowacyjnych firm (w większości z branży IT). W ramach PPTP funkcjonuje przestrzeń biurowa: inkubaturowa i technologiczna.

Park wspiera młode perspektywiczne firmy poprzez:

 • preferencyjne stawki czynszu najmu;
 • kompleksowe wyposażenie biur;
 • dostęp do symetrycznych łączy internetowych;
 • porady prawne;
 • doradztwo biznesowe;
 • usługi wspierające obszar szkoleń;
 • organizację spotkań/konferencji.

W latach 2012-2021 w inkubatorze PPTP funkcjonowały łącznie 124 młode przedsiębiorstwa, w większości z branży ICT.

W budynku przy ul. Za Bramką 1, będącym częścią PPTP, zlokalizowano Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”. W najbliższych latach na terenie PPTP ma powstać ostatni segment „C” o powierzchni ponad 5 tys. m2. Do Parku należą także Łazienki nad Wartą. W najbliższych latach na terenie PPTP ma powstać ostatni segment „C” o powierzchni ponad 5 tys. m2.

Centrum NanoBioMedyczne

Na Morasku funkcjonuje Centrum NanoBioMedyczne, stanowiące wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego. Działalność centrum jest realizowana przy współpracy z Instytutem Fizyki Molekularnej w Poznaniu.

Centrum NanoBioMedyczne to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w Polsce. Jednostka zajmuje się strukturami nanometrycznymi, które pomogą tworzyć nowe leki, urządzeniami elektronicznymi i materiałami. Podstawowym zadaniem centrum jest kształcenie kadr w zakresie nowoczesnych technologii.

Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego

W Poznaniu funkcjonuje Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego, które stanowi bazę dla rozwoju badań i wdrożeń w zakresie e-infrastruktury, technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowań. Centrum jest także siedzibą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN), które jest liczącym się w świecie centrum badawczo-rozwojowym w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych. Przy ul. Zwierzynieckiej funkcjonuje PSNC Future Labs działające w ramach Poznańskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego. Znajdują się tam m.in. „żywe laboratoria”, czyli przestrzenie wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia teleinformatyczne. Firmy i organizacje mogą tam testować lub demonstrować innowacyjne rozwiązania.

Prywatne parki technologiczne

W działania proinnowacyjne włącza się także sektor niepubliczny, uruchamiając parki technologiczne i inkubatory, w tym m.in.:

 • YouNick Technology Park w Złotnikach koło Poznania – funkcjonujący od 2006 r. pierwszy w Polsce prywatny park technologiczny; siedzibę mają tam firmy zajmujące się m.in. projektowaniem zaawansowanych systemów IT, outsourcingiem IT, biotechnologią, logistyką, konsultingiem, działalnością usługową oraz produkcyjną; w parku rozwinęło się 21 firm prowadzących nowatorskie biznesy w Polsce i za granicą;
YouNick Technology Park logo

YouNick Technology Park logo

arch. UMP
 • Park Technologiczny INEA PARK wraz z jednym z największych w Wielkopolsce nowoczesnym Data Center w Wysogotowie koło Poznania;
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Nobel Tower – park naukowo-technologiczny z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym przy ul. Dąbrowskiego w Poznaniu;
 • Inkubator Biznes i Nauka przy ul. Obornickiej w Poznaniu, którego celem jest zapewnienie infrastruktury dla firm działających na styku nauki i biznesu.
Nobel Tower

Nobel Tower

arch. UMP

Innowacyjne firmy zagraniczne

W 2021 r. w Poznaniu otwarto nowe lub rozbudowywano istniejące centra IT i R&D, m.in:

 • ALTEN Polska – francuska firma IT, lider globalnego rynku inżynieryjno-technologicznego, dostarczająca rozwiązań firmom z branży IT, bankowości, automatyki, przemysłowej, energetyki, motoryzacji, kolei czy lotnictwa;
 • Express VPN – firma otworzyła biuro świadczące następujące usługi: spanning engineering, product design and managment, operacje oraz HR i rekrutacje;
 • B.Braun – niemiecka firma produkująca sprzęt medyczny, w Poznaniu otworzyła centrum SSC – IT, HR i F&;
 • Bright Coders’ Factory – polska firma IT zajmująca się rozwojem software house;
 • Merkeleon P – białoruska firma zatrudniająca programistów, firma w 2021 r. relokowała swoich pracowników z Mińska do Poznania;
 • Medicofarma Biotech – spółka badawczo-rozwojowa z sektora biotechnologii zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi; centrum B+R w Poznaniu skupia się na realizowaniu dwóch projektów badawczych z zakresu onkologii: innowacyjnych platform CANCER PRINT oraz BREAST/OVARY ATN;
 • Nobl9 – firma zajmująca się platformą niezawodności oprogramowania;
 • Beiersdorf BSS Hub – pierwsza w historii spółka zależna Beiersdorf Shared Services poza Niemcami; centrum obsługuje procesy z zakresu IT oraz F&A w obszarze Kontrolingu Supply Chain;
 • Siemens Digital Industries Software (wcześniej Mentor Graphics) – w 2021 r. nastąpiło podwojenie powierzchni biurowej w Malta Office Park, oddział poznański jest integralną częścią działu Tessent, wdrażającego nowoczesne technologie i narzędzia do automatycznej oceny jakości układów i urządzeń mikroelektronicznych.