na zdjęciu widać poznańskie bloki mieszkaniowearch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk

Według GUS na koniec 2017 r. w zasobach mieszkaniowych Poznania było 258,1 tys.  mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16,7 mln m2.

Struktura własnościowa mieszkań obejmowała:

  • mieszkania osób fizycznych – 170,6 tys., w tym 67,4 tys. w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi
  • mieszkania spółdzielni mieszkaniowych – 68,3 tys. mieszkań
  • mieszkania komunalne – 12,3 tys. stanowiące 4,8% całości zasobów miasta.

Mniejsze zasoby mieszkaniowe pozostawały we władaniu towarzystw budownictwa społecznego (1,3%). Najmniejszy udział stanowiły mieszkania Skarbu Państwa (0,3%) i zakładów pracy (0,3%).

Łączna powierzchnia mieszkań należących do osób fizycznych to 12,2 mln m2 (73% ogólnej powierzchni). Powierzchnia mieszkań spółdzielczych stanowiła 3,4 mln m2 (20,4% ogólnej powierzchni mieszkaniowej), a udział powierzchni mieszkań komunalnych wynosił blisko 4%.
Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 64,5 m2 i nie zmieniła się w stosunku do 2016 r.

Efekty mieszkaniowe

W 2017 r. oddano do użytkowania 4 057 mieszkań, w tym 156 mieszkań komunalnych. Ich całkowita powierzchnia wyniosła 250 399 m2, a przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania 61,7 m2, w tym:

  • 87,9% nowo oddanych mieszkań stanowiły lokale przeznaczone na sprzedaż i wynajem (od 9 lat stanowią one ponad 80% wszystkich mieszkań oddanych do użytku)
  • 10% stanowiły mieszkania wybudowane na własny użytek przez osoby fizyczne.

Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności

Spółka z udziałem Miasta Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (PTBS) rozpoczęła budowę mieszkań w rejonie ulic: Koszalińskiej, Literackiej, Żołnierzy Wyklętych. Będą one oferowane w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”.

Program ma na celu umożliwienie nabycia lokalu mieszkalnego osobom, które nie mogą pozwolić sobie na kupno mieszkania na wolnym rynku. Uczestnicy programu, z którymi zawierane będą umowy partycypacji zobowiązani będą do uiszczenia kwoty partycypacyjnej w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Pozostałą część kosztów będą spłacali w ramach czynszu najmu. Czynsz, z którego  ok. 70% kwoty przeznaczone będzie na spłatę zaciągniętego przez PTBS zobowiązania finansowego na realizację inwestycji, szacuje się na poziomie około 17 zł/ m2 w pierwszym roku najmu.

Umowy najmu zawierane będą na czas określony nie krótszy niż 25 lat i nie dłuższy niż 30 lat, przy czym uczestnikowi programu będzie przysługiwało prawo wykupu najmowanego lokalu mieszkalnego nie wcześniej niż po upływie 5 lat od momentu podpisania umowy najmu i nie później niż na 12 miesięcy przed upływem okresu, na który zawarta została umowa.

W I etapie inwestycji na Strzeszynie planuje się wybudowanie 357 lokali, w tym 288 będzie dostępnych w programie „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności’ (planowany termin – połowa 2019 r.), a 69 w klasycznym systemie najmu PTBS (planowany termin – koniec 2018 r.). Mieszkania zostaną wykończone „pod klucz”, o wysokim standardzie, w budynkach z windami i parkingami podziemnymi.

Nowe budownictwo mieszkaniowe w Poznaniu
2005 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2005 w %
Liczba mieszkań oddanych do użytkowania 3375 3180 3642 3629 2915 4060 120,3
Źródło: GUS

na zdjęciu widać strukturę zasobów mieszkaniowych Poznania w 2017 r.

Pobierz dane XLS

na wykresie widać liczbę mieszkań oddanych do użytku w dużych miastach Polski w 2017 r.

Pobierz dane XLS

rzeciętną powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku w dużych miastach Polski w 2017 r.

Pobierz dane XLS

Budynki mieszkalne wg osiedli

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip