Infrastruktura teleinformatyczna

W 2017 r. rozwiązania z zakresu Smart City były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta. System współdzielenia zasobów W 2017 r. w Poznaniu w ramach miejskiego systemu współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej uruchomione zostały 4 komercyjne systemy współdzielenia pojazdów: systemy car-sharing Traficar, Click2Go i Easyshare (dysponujące początkowo 250 samochodami, w tym 100 hydrydowymi) system […]

Read More…

Cyfrowy urząd

W 2017 r. liczba użytkowników e-usług wyniosła blisko 130 tys. e-usługi W Urzędzie Miasta Poznania w 2017 r. funkcjonowały następujące cyfrowe rozwiązania: e-administracja – umożliwia zdalne załatwienie spraw urzędowych dotyczących m.in.: wydania duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej składania deklaracji podatkowych, w tym dotyczących podatku od środków transportowych sprawdzania terminów odbioru dowodów rejestracyjnych […]

Read More…