Smart City

W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań smart city. Model Smart City Poznań W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało działania związane z wdrażaniem dokumentu operacyjnego “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. W Modelu Smart City Poznań osią, wokół której funkcjonować mają wszystkie podejmowane działania, są mieszkańcy. Poznański Model Smart City charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) i pragmatyka. […]

Read More…

Poznańska aplikacja miejska

Miasto w 2019 r. rozpoczęło prace w celu utworzenie miejskiej aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę Poznania. Aplikacja rozumiana jest jako kompleksowy program lojalnościowy dla osób mieszkających w Poznaniu z dedykowaną aplikacją miejską umożliwiającą nowoczesną, interaktywną oraz selektywną komunikację w czasie rzeczywistym, a także obsługę przejazdów publicznego transportu zbiorowego. Celem głównym projektu jest przygotowanie dedykowanego programu lojalnościowego jako motywację do kształtowania pożądanych postaw: obywatelskiej, społecznej, gospodarczej, […]

Read More…

Smart City

W 2019 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań Smart City. Model Smart City Poznań W 2019 r. Miasto Poznań zakończyło prace nad dokumentem operacyjnym “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. Prace koordynował powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Innowacji i Rozwoju Miasta w Koncepcji Smart City. Poznański Model Smart City charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) […]

Read More…

Smart City

Koncepcja Smart City kładzie nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych miast. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na korzyści dla mieszkańców, na ich udział w tworzeniu i rozwoju inteligentnego miasta. Sześć kluczowych dla tej koncepcji obszarów to: Inteligentni ludzie (Smart People), Inteligentne zarządzanie (Smart Governance), Inteligentne warunki życia (Smart Living), Inteligentna mobilność (Smart Mobility), Inteligentne środowisko (Smart Environment), Inteligentna gospodarka (Smart […]

Read More…

Infrastruktura teleinformatyczna

W 2017 r. rozwiązania z zakresu Smart City były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta. System współdzielenia zasobów W 2017 r. w Poznaniu w ramach miejskiego systemu współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej uruchomione zostały 4 komercyjne systemy współdzielenia pojazdów: systemy car-sharing Traficar, Click2Go i Easyshare (dysponujące początkowo 250 samochodami, w tym 100 hydrydowymi) system scooter-sharing Blinkee (początkowo z 15 skuterami elektrycznymi). Wynajem pojazdów odbywa się poprzez […]

Read More…

Cyfrowy urząd

W 2017 r. liczba użytkowników e-usług wyniosła blisko 130 tys. e-usługi W Urzędzie Miasta Poznania w 2017 r. funkcjonowały następujące cyfrowe rozwiązania: e-administracja – umożliwia zdalne załatwienie spraw urzędowych dotyczących m.in.: wydania duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej składania deklaracji podatkowych, w tym dotyczących podatku od środków transportowych sprawdzania terminów odbioru dowodów rejestracyjnych i wtórników tablic rejestracyjnych sprawdzenia stanu realizacji wniosków o wymianę prawa […]

Read More…