fbpx

Poznańska aplikacja miejska

Miasto w roku 2019 podjęło wyzwanie mające na celu utworzenie centralnego systemu zarządzania danymi mieszkanek i mieszkańców oraz stworzenie miejskiej aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę Poznania. Misją Miasta wynikającą z realizacji deklaracji zawartych w dokumencie Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ jest kształtowanie warunków do współtworzenia miasta przez wszystkich. Dzięki Aplikacji Miasto będzie promować : otwartość rozumianą […]

Read More…

Smart City

W 2019 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań Smart City. Model Smart City Poznań W 2019 r. Miasto Poznań zakończyło prace nad dokumentem operacyjnym “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. Prace koordynował powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Innowacji i Rozwoju Miasta w Koncepcji Smart City. […]

Read More…

Smart City

Koncepcja Smart City kładzie nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych miast. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na korzyści dla mieszkańców, na ich udział w tworzeniu i rozwoju inteligentnego miasta. Sześć kluczowych dla tej koncepcji obszarów to: Inteligentni ludzie (Smart People), Inteligentne zarządzanie (Smart Governance), Inteligentne warunki życia (Smart Living), Inteligentna mobilność (Smart Mobility), Inteligentne […]

Read More…

Infrastruktura teleinformatyczna

W 2017 r. rozwiązania z zakresu Smart City były wdrażane i rozwijane w różnych obszarach rozwoju miasta. System współdzielenia zasobów W 2017 r. w Poznaniu w ramach miejskiego systemu współdzielenia zasobów infrastruktury miejskiej uruchomione zostały 4 komercyjne systemy współdzielenia pojazdów: systemy car-sharing Traficar, Click2Go i Easyshare (dysponujące początkowo 250 samochodami, w tym 100 hydrydowymi) system […]

Read More…

Cyfrowy urząd

W 2017 r. liczba użytkowników e-usług wyniosła blisko 130 tys. e-usługi W Urzędzie Miasta Poznania w 2017 r. funkcjonowały następujące cyfrowe rozwiązania: e-administracja – umożliwia zdalne załatwienie spraw urzędowych dotyczących m.in.: wydania duplikatu decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej składania deklaracji podatkowych, w tym dotyczących podatku od środków transportowych sprawdzania terminów odbioru dowodów rejestracyjnych […]

Read More…