fbpx

Raport o stanie miasta Poznania – podsumowanie

W 2018 r. w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało około 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Natomiast prawie 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według oficjalnej statystyki GUS, w 2018 r. w Poznaniu mieszkało 536,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2017/2018 w Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 110 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju, z 25 szkołami wyższymi, z tego 8 uczelniami publicznymi i 17 niepublicznymi (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS). Łącznie w mieście studiuje ok. 110 tys. osób, w tym prawie 73 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Prawie 80% studentów pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiuje ok. 26 tys. osób. […]

Read More…

Smart City

Koncepcja Smart City kładzie nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych miast. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na korzyści dla mieszkańców, na ich udział w tworzeniu i rozwoju inteligentnego miasta. Sześć kluczowych dla tej koncepcji obszarów to: Inteligentni ludzie (Smart People), Inteligentne zarządzanie (Smart Governance), Inteligentne warunki życia (Smart Living), Inteligentna mobilność (Smart Mobility), Inteligentne środowisko (Smart Environment), Inteligentna gospodarka (Smart […]

Read More…

Wybory samorządowe 2018 r. w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,43% (I tura). W 2018 r. w wyborach samorządowych w Poznaniu wybrano nowe władze Miasta. Podjęto również działania związane ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli (marzec 2019 r.) oraz wyborami do Europarlamentu (czerwiec 2019 r.). Informacje ogólne Na terenie miasta Poznania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rada Miasta Poznania powołała 223 obwody stałe i 29 obwodów odrębnych (szpitale, DPS-y, zakłady lecznicze, areszty […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Liczba osób zamieszkałych w Poznaniu Badania operatora komórkowego pokazały, że w 2018 r. w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Natomiast 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według oficjalnej statystyki GUS, w 2018 r. […]

Read More…

Turystyka biznesowa w Poznaniu

Poznań dysponuje największą powierzchnią ekspozycyjną w kraju. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich przeznaczony na działalność wystawienniczą to ponad 138 tys. m2, w tym 109 m2 stanowi powierzchnia zadaszona. Przemysł wydarzeń i spotkań w Poznaniu Według danych Poland Convention Bureau działającym przy Polskiej Organizacji Turystycznej, w 2017 r. w Poznaniu miało miejsce prawie 2,4 tys. spotkań i wydarzeń o charakterze konferencyjnym, kongresowym, targowym oraz korporacyjnym, których uczestnikami było 1,3 mln osób, a wśród nich odbyło […]

Read More…

Promocja turystyczna Poznania

Miasto Poznań, poprzez liczne działania własne oraz zlecone innym jednostkom, prowadzi działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz przyciąganie coraz to liczniejszych turystów. Największą w tym rolę odgrywa stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz miejskie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Miasto Poznań powierza znaczną część działań promocyjnych i rozwoju turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, którego jest członkiem. […]

Read More…