Raport o stanie miasta Poznania – podsumowanie

W 2018 r. w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało około 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Natomiast prawie 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według oficjalnej statystyki GUS, w 2018 r. w Poznaniu mieszkało 536,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2017/2018 w Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 110 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju, z 25 szkołami wyższymi, z tego 8 uczelniami publicznymi i 17 niepublicznymi (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS). Łącznie w mieście studiuje ok. 110 tys. osób, w tym prawie 73 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Prawie 80% studentów pobiera naukę […]

Read More…

Smart City

Koncepcja Smart City kładzie nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych miast. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na korzyści dla mieszkańców, na ich udział w tworzeniu i rozwoju inteligentnego miasta. Sześć kluczowych dla tej koncepcji obszarów to: Inteligentni ludzie (Smart People), Inteligentne zarządzanie (Smart Governance), Inteligentne warunki życia (Smart Living), Inteligentna mobilność (Smart Mobility), Inteligentne środowisko (Smart Environment), Inteligentna gospodarka (Smart […]

Read More…

Wybory samorządowe 2018 r. w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,43% (I tura). W 2018 r. w wyborach samorządowych w Poznaniu wybrano nowe władze Miasta. Podjęto również działania związane ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli (marzec 2019 r.) oraz wyborami do Europarlamentu (czerwiec 2019 r.). Informacje ogólne Na terenie miasta Poznania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rada Miasta Poznania powołała 223 obwody stałe i 29 obwodów odrębnych (szpitale, DPS-y, […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Liczba osób zamieszkałych w Poznaniu Badania operatora komórkowego pokazały, że w 2018 r. w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Natomiast 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według oficjalnej […]

Read More…

Turystyka biznesowa w Poznaniu

Poznań dysponuje największą powierzchnią ekspozycyjną w kraju. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich przeznaczony na działalność wystawienniczą to ponad 138 tys. m2, w tym 109 m2 stanowi powierzchnia zadaszona. Przemysł wydarzeń i spotkań w Poznaniu Według danych Poland Convention Bureau działającym przy Polskiej Organizacji Turystycznej, w 2017 r. w Poznaniu miało miejsce prawie 2,4 tys. spotkań i wydarzeń o charakterze konferencyjnym, kongresowym, targowym oraz korporacyjnym, których uczestnikami było 1,3 mln […]

Read More…

Promocja turystyczna Poznania

Miasto Poznań, poprzez liczne działania własne oraz zlecone innym jednostkom, prowadzi działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz przyciąganie coraz to liczniejszych turystów. Największą w tym rolę odgrywa stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz miejskie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Miasto Poznań powierza znaczną część działań promocyjnych i rozwoju turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, którego jest członkiem. […]

Read More…

Oferta turystyczna Poznania

W 2018 r. Poznań został wyróżniony tytułem „European Best Destinations 2019”. Atrakcyjność turystyczna Do najczęściej odwiedzanych obiektów w Poznaniu należą obiekty sportowe (Termy Maltańskie, Stadion Miejski), rekreacyjne (Ogród Zoologiczny, Palmiarnia), kulturalne (Brama Poznania, Muzeum Narodowe) oraz wystawiennicze (MTP). Najchętniej zaś odwiedzanym przez turystów miejscem w Poznaniu jest Stary Rynek. Punktami węzłowymi, przez które przewija się najwięcej turystów są Dworzec Poznań Główny (kolejowy + autobusowy) […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskich naukowców

W 2018 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2018 r.: naukowcy z zespołu kierowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy opracowali metodę uzyskania nowego rodzaju tabletki przeciwbólowej (z konopi), która może wspomagać leczenie pacjentów chorych na raka, elektroniczny stetoskop o nazwie StethoMe zintegrowany z termometrem i aplikacją mobilną, który pozwoli pacjentom samodzielnie przeprowadzać badania osłuchowe płuc i serca skonstruowali naukowcy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, dr Oleśkowicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 18 placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN). Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka, badania genetyczne, immunologia, biotechnologia, chemiczne źródła energii, aparatura naukowo-badawcza, nowe odmiany roślin uprawnych, strategie logistyczne. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. W Poznaniu funkcjonuje ok. 200 placówek, które […]

Read More…

Poznańska infrastruktura sportowa i rekreacyjna

W 2018 r. w Poznaniu znajdowało się 1035 obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz funkcjonowało 189 klubów sportowych. Miejskie obiekty sportowo-rekreacyjne Miejskimi terenami sportowo-rekreacyjnymi w Poznaniu zarządzają Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Średni koszt utrzymania 1 m2 terenu sportowo- rekreacyjnego wyniósł w 2018 r. około 55 zł (przy uwzględnieniu także powierzchni terenów zieleni stanowiących znaczącą część miejskich terenów sportowo-rekreacyjnych). W 2018 r. na terenie miasta znajdowały się następujące obiekty […]

Read More…

Wydarzenia sportowe w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu zorganizowano 59 imprez masowych o charakterze sportowym, w których udział wzięło łącznie ponad pół miliona widzów i uczestników. W 2018 r. Miasto Poznań wsparło organizację 141 imprez sportowych międzynarodowych i ogólnopolskich (regionalnych). Wśród nich były zarówno wydarzenia, które przyciągnęły mnóstwo uczestników, jak biegi masowe (maraton, półmaraton), czy wydarzenia o znaczącej randze na mapie imprez światowych (jak np. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata U-23 w wioślarstwie). Do najważniejszych sportowych […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskich sportowców

W 2018 r. 136 poznańskich sportowców wzięło udział w międzynarodowych imprezach sportowych. Spośród zawodowych sportowców, biorących udział w zawodach seniorskich, do największych sukcesów poznańskich zawodników w 2018 r. należały: wysokie miejsca w turniejach najwyższej rangi, tj. mistrzostw świata – w dyscyplinach: kajakarstwo klasyczne (2 osoby) oraz wioślarstwo, sukcesy Partycji Wyciszkiewicz (Organizacja Środowiskowa AZS) podczas Halowych Mistrzostw Świata – II miejsce w sztafecie 4x400m oraz złoty medal w Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce […]

Read More…

Projekty aktywizacji sportowej i ruchowej dla poznaniaków

Aktywizacja sportowa i ruchowa odbywa się poprzez działania profilaktyczne i promocyjne oraz zapewnienie odpowiedniego systemu organizacji i szkoleń. Szkolenie młodzieży i zajęcia sportowe Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych odbywa się w ramach miejskiego Systemu Sportu Młodzieżowego. W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 121 Młodzieżowych Centrów Sportu szkolących młodzież uzdolnioną sportowo, uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe w dyscyplinach objętych Systemem Sportu […]

Read More…

Usługi dla seniorów w Poznaniu

W 2018 r. rozwijano w Poznaniu pakiet usług w ramach projektu skierowanego do seniorów „Poznań Viva Senior”. W 2018 r. pakiet usług w ramach „Poznań Viva Senior” obejmował m.in. projekty skierowane do starszych mieszkańców Poznania: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta upoważniająca do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów zarówno miejskich instytucji kulturalnych, sportowych czy oświatowych, jak i prywatnych firm. Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 60. r. życia […]

Read More…

Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu

Centrum Inicjatyw Senioralnych podejmuje liczne działania samodzielnie oraz z innymi jednostkami, organizacjami, instytucjami, partnerami w celu poszerzenia oferty dla najstarszych mieszkańców Poznania. Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS) realizuje zadania, projekty i działania ukierunkowane na wsparcie seniorów. Do zadań CIS należą m. in.: współpraca ekspercko/doradcza z podmiotami działającymi na rzecz seniorów (fundacje, stowarzyszenia, domy pomocy społecznej, placówki zdrowotne) oraz współpraca z seniorami, organizacjami pozarządowymi, władzami Miasta w celu […]

Read More…

Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Miejska Rada Seniorów jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym Prezydenta Miasta Poznania. Miejska Rada Seniorów (MRS) została powołana w 2007 r. Reprezentuje interesy seniorów wobec władz Miasta. Do jej zadań należy: ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych, przedstawienie propozycji przy ustalaniu priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów, monitorowanie potrzeb poznańskich seniorów, […]

Read More…

Instytucjonalne wsparcie i opieka nad osobami starszymi w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 6 domów pomocy społecznej, dysponujących 656 miejscami stałymi, w których przebywało 772 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniają domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy. Placówki te oferują kompleksowe wsparcie osób, które z uwagi na stan zdrowia lub inne przyczyny, nie są w stanie samodzielnie egzystować. W 2018 r. prawie 2/3 mieszkańców domów pomocy społecznej wymagało stałej opieki […]

Read More…

Polityka senioralna Poznania

Seniorzy, definiowani jako osoby w wieku emerytalnym, stanowią około 1/4 liczby mieszkańców Poznania.  Miasto Poznań realizuje działania na rzecz seniorów w ramach uchwalonej w 2017 r. Polityki Senioralnej miasta Poznania na lata 2017 – 2021. Jej celami są: ukształtowanie w świadomości poznaniaków pozytywnego obrazu procesu starzenia się i starości, poprawa warunków i jakości życia osób starszych, wykorzystanie potencjału osób starszych, zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Pracujący       Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 345,0 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 154,3 158,9 102,7 przemyśle 51,3 52 100,8 budownictwie 7,4 7,5 102,7 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 42,6 44,7 104,4 transporcie i gospodarce magazynowej 7,5 7,8 101,3 obsłudze rynku nieruchomości 3,5 3,5 100,0 […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wskaźniki ogólnego rozwoju        Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.) 92 232 96 138 104,2 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.), z tego w: 44,6 46,0 103,1 przemyśle 9,2 12,1 x budownictwie 3,2 x handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Przestępczość        Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 13,4 12,6 94,0 kryminalnych 11,2 10,7 95,5 gospodarczych 1,4 1,2 85,7 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,4 0,3 75,0 Liczba wypadków drogowych 896 864 96,4 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 069 1 022 95,6 zabitych na miejscu 8 13 162,5 […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Oczyszczalnie ścieków komunalnych       Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 54,4 50,7 93,2 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3       BZT5 3,3 4,2 127,3 zawiesina 8,1 7,3 90,1 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych       Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x ścieki […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Biblioteki publiczne (Dane za lata 2016 i 2017)        Liczba bibliotek i filii 41 41 100 Księgozbiór w woluminach  1 642 296 1 682 496 102,4 Woluminy na 1 mieszkańca 3 3 103,3 Woluminy na 1000 mieszkańców 3 055 3 129 102,4 Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku  79 792 79 430 99,5 Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach  […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Opieka zdrowotna       Liczba udzielonych specjalistycznych porad lekarskich 6 305 982 b.d. x Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854  b.d. x Liczba aptek  309 b.d. x Pomoc społeczna       Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 22 380 21 110 94,3 długotrwałej lub ciężkiej choroby  11 333 10 […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 2017/2018=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych.)       Liczba szkół ogółem, z tego: 110 112 101,8 prowadzonych przez Miasto Poznań 76 78 102,6 prowadzonych przez inne podmioty 34 34 100,0 Liczba uczniów ogółem, z tego: 35 606 42 857 120,4 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 29 202 35 647 122,1 w szkołach prowadzonych przez inne […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wiek żłobkowy       Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 204 170 83,3 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 808 4 903 102,0 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 20,6 b.d. x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 424 b.d. […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Wodociągi       Długość sieci wodociągowej w km 1911 1938 101,4 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,7 53,9 123,3 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 85,0 87,6 103,1 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 59,1 60,5 102,4 Kanalizacja       Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 359 1 […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Zasoby mieszkaniowe       Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 258,1 262,00 101,5 spółdzielczych 68,3 67,9 99,4 zakładów pracy 0,7 0,7 100,0 osób fizycznych 170,67 174,8 102,4 społeczno-czynszowych 3,5 3,5 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego       Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 069 4 012 98,6 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem […]

Read More…

Inwestycje w Poznaniu

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 13,3 tys. euro na mieszkańca Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności  miast Poznań jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów, ujmowanym regularnie w prestiżowych międzynarodowych rankingach, konkursach i badaniach, m.in.: European Regional Growth Index (E-REGI) agencji LaSalle, FDI European Cities&Regions of the Future, Globalization and World Cities (GaWC), raporcie International Congress and Convention Association (ICCA). W 2018 r. […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Miasto Poznań środków unijnych

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada na spółki miejskie, takie jak np. Aquanet S.A., który realizował duże inwestycje współfinansowane z funduszy unijnych. Okres programowania 2014-2020 Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki centowarów i usług […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2018 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 586 tys. rozmów z klientami. Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem Biuro Poznań Kontakt w 2018 r. oferowało mieszkańcom bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. Zespół pracowników Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji mieszkańców Poznania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00. Efektem pracy Biura było […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2018 r. do Urzędzie Miasta Poznania zgłoszono 1 084 wniosków o dostęp do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 11, 1 dni. Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2018 r. wyniósł  96%. Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego – 43 (4%). Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2018 r. Udzielający informacji Liczba Wydział Urbanistyki i Architektury […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszą inwestycją informatyczną zrealizowaną przez Miasto Poznań w 2018 r. było zakończenie wdrożenia Systemu Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP. Jej głównym celem była automatyzacja procesów związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości oraz zwiększenie efektywności gospodarowania nieruchomościami poprzez integrację danych pozyskiwanych w przeszłości z wielu źródeł w jeden system zintegrowany. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 200 000 zł. Najważniejsze działania, wdrożenia i dobre […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania oraz Zasłużeni dla Miasta Poznania w 2018 r. Honorowe Obywatelstwo Miasta Poznania Ryszard Krynicki Tytuł „Zasłużony dla Miasta Poznania” Józef Stasiński prof. Roman Słowiński Henryk Rozmiarek Zenon Wechmann Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Laureaci Nagród Miasta Poznania w 2018 r. Nagroda naukowaprof. dr hab. Edward Balcerzan – za monografię naukową Literariness. Models, gradations, experiments (przeł. Soren Gauger) wydaną w serii “Studies […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu dofinansowanie z budżetu Miasta uzyskały łącznie 972 projekty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi  Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020”. W 2018 r. organizacje […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

W 2018 r. Poznań posiadał akcje i udziały w 19 spółkach prawa handlowego (10 jednoosobowych spółkach Miasta i 9 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2018 r. W 2018 r. łączna wartość bilansowa udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,8 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: spółkach jednoosobowych osiągnęły łączną wartość bilansową 709 […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

  Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 496,1 Program “Centrum” – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 45,9 Przebudowa mostu Lecha 12 Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania 5,2 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 9,7 Odnowa infrastruktury […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2018 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 136 mln zł. Dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2018 r. w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu  Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018 dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 3 342 809 3 504 559 dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 62 256 032 60 144 847 […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,5 km², a ich wartość księgowa to blisko 12,3 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2018 r. Całkowita wartość księgowa gruntów w odniesieniu do poprzedniego roku wzrosła o 1,25%, przy czym wartość gruntów w ewidencji bilansowej wzrosła o 8,29%. Od 01.01.2018 r. wartość gruntów Miasta Poznania oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta prezentowanego w łącznym sprawozdaniu finansowym jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz 2 jednostek administracji zespolonej, na które składa się wartość księgowa: rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowe aktywa finansowe – obejmujące wartość bilansową udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach, aktywa obrotowe, głównie należności i środki pieniężne na rachunkach jednostek realizujących zadania wpisane […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Dla zbilansowania budżetu Miasta w 2018 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 182 mln zł, wcześniej zaciągnięte spłacono na kwotę 282 mln zł. Na koniec 2018 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 128 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 532 mln zł, środki te przeznaczono […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100 Dochody       Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 510 3 699 105,4 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 100 1 110 100,9 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 123 1 262 112,4 PIT 993 1 117 112,5 CIT 130 145 111,5 podatki i opłaty lokalne, w tym: 667 710 106,4 podatek od nieruchomości 404 420 […]

Read More…