W 2018 r. na trasach dojazdowych do Poznania Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. przewiozły 9,2 mln pasażerów.

Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T

W ramach prac nad prac nad zwiększeniem dostępności transportowej i polepszeniem przepustowości połączeń w Poznaniu, będącym miastem bazowym – węzłem transeuropejskiej sieci TEN-T, w którym krzyżują się 2 korytarze transportowe: Bałtyk – Adriatyk (do korytarza należy m.in. linia kolejowa nr E59 na odcinku Krzyż-Rawicz) oraz Morze Północne – Bałtyk (linia E20 od Zbąszynia do Kłodawy, a także autostrada A2), w 2018 r. trwały:

 • modernizacja odcinków linii kolejowej łączących Poznań z Warszawą (E20),
 • modernizacja odcinków linii kolejowej łączącej Poznań z Wrocławiem i Szczecinem (E59),
 • prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy południowej obwodnicy Poznania wzdłuż autostrady A2.

Połączenia regionalne

Usługi transportu kolejowego na obszarze aglomeracji poznańskiej świadczą 2 spółki:

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. świadczy usługi transportowe mieszkańcom wielkopolskich miejscowości z 8 kierunków (w układzie promienistym): Kutno, Zbąszynek, Mogilno, Wolsztyn, Gołańcz, Kępno, Krotoszyn i Kalisz.

Ostatnie połączenie uruchomiono w grudniu 2018 r. Szacuje się, że tylko na trasach dojazdowych do Poznania spółka przewiozła w 2018 r. łącznie 9,2 mln pasażerów.

W 2018 r. Spółka po raz czwarty uzyskała Certyfikat Solidna Firma, potwierdzający jakość świadczonych usług, stabilną sytuację finansowej firmy, realizacji założeń Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, wysokich standardów załogi i zarządu firmy.

W czerwcu 2018 r. Koleje Wielkopolskie przystąpiły do Pakietu Podróżnika. Podstawową korzyścią dla pasażerów jest możliwość kupna w ramach jednej transakcji jednego biletu na całą trasą z uwzględnieniem wszystkich zniżek ustawowych (np. szkolnej i studenckiej) i ofert promocyjnych stosowanych przez poszczególne spółki kolejowe.

Podczas październikowej konferencji „Koleje regionalne i aglomeracyjne – doświadczenia i perspektywy” w Łodzi, Koleje Wielkopolskie przystąpiły do programu Dostępność Plus, który pomoże usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami.

Poznańska Kolej Metropolitalna

W czerwcu 2018 r. wprowadzony w życie został projekt Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM), mający na celu usprawnienie publicznego transportu zbiorowego.

W 2018 r. zakończyła się budowa węzłów przesiadkowych w Biskupicach, Czempiniu, Dopiewie, Kobylnicy, Kostrzynie, Murowanej Goślinie, Obornikach, Palędziu, Pobiedziskach, Puszczykówku, Swarzędzu i Złotnikach. Przy części z nich powstały parkingi typu P&R (dla łącznie 2 336 miejsc parkingowych) i B&R (dla łącznie 493 stanowisk postojowych dla rowerów).

 

W 2018 r. uruchomiono pierwsze linie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z Poznańskiego Węzła Kolejowego, tj. Poznań Główny do:

 • Grodziska Wielkopolskiego,
 • Jarocina,
 • Nowego Tomyśla,
 • Wągrowca,
 • Swarzędza.

Kwoty dofinansowania nie są dla wszystkich samorządów równe, różnią się w zależności od rodzaju linii. Najdroższa linia prowadzi z Poznania do Nowego Tomyśla – jest to linia o statusie międzynarodowym. Niższe koszty związane są z dostępem do linii, które nie mają statusu międzynarodowego, a więc do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego i Jarocina.

Uruchomienie dodatkowych par pociągów na 4 liniach to pierwszy etap wdrożenia PKM. W drugim etapie, w latach 2019-2021, zakłada się sukcesywne włączanie do systemu kolejnych połączeń na zmodernizowanych liniach kolejowych. Przewiduje się, że nastąpi to w następującej kolejności do:

 • Rogoźna (2019/2020 r.),
 • Wrześni (2020 r.),
 • Kościana (2020 r.),
 • Wronek (2021 r.),
 • Gniezna (2021 r.).

PKM to także wspólny bilet okresowy Bus – Tramwaj – Kolej, niższe koszt podróży oraz docelowo mniej korków i ochrona środowiska.

Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 r. i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK SA.

Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie, współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz – położone wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego – gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej.

W godzinach szczytu przewozowego pociągi w systemie PKM kursują z częstotliwością co 30 minut, zapewniając pasażerom odpowiedni komfort podróżowania. PKM obejmie swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe na poszczególnych liniach kolejowych:

 • Nowy Tomyśl,
 • Grodzisk Wielkopolski,
 • Kościan,
 • Jarocin,
 • Września,
 • Gniezno,
 • Wągrowiec,
 • Oborniki,
 • Szamotuły.

Rolę organizatora projektu pełni Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a realizuje go spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast funkcję koordynatora działań informacyjno-promocyjnych pełni Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

PKM ma na celu zwiększyć liczbę par pociągów na poszczególnych liniach kolejowych, zwiększyć integrację jednostek samorządu terytorialnego tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, zmniejszyć natężenie indywidualnego ruchu samochodowego w obrębie Miasta Poznania oraz propagować ekologiczny transport kolejowy.

Projekt PKM w październiku 2018 r. został doceniony w III edycji konkursu „Nagroda imienia Jerzego Regulskiego” i otrzymał główną nagrodę w kategorii Idea.