W 2021 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 538,9 tys. pojazdów, w tym 424 tys. pojazdów osobowych.

Prędkość ruchu

W większości polskich miast ujętych w rankingu firmy TomTom, poziom zakorkowania w ostatnich dwóch latach spadł – najbardziej w Poznaniu i Bydgoszczy (o 7 pp.). Analogicznie sytuacja na drogach poprawiła się w godzinach szczytu, co jest ogólnoświatowym trendem.

W najnowszej edycji raportu TomTom raport Traffic Index wskazano na poprawiającą się sytuację na drogach w największych polskich miastach. Ogólnie poziom zakorkowania spadł w przeciągu dwóch lat o 1 pp., natomiast większe spadki można zaobserwować w godzinach szczytu – o 6 pp. w skali kraju. 

W większości polskich miast, ujętych w rankingu firmy TomTom, poziom zakorkowania w ostatnich dwóch latach zmniejszył się – najbardziej w Poznaniu (w 2019 r. zajmował 3. pozycję w krajowym rankingu) i Bydgoszczy (o 7 pp.), odpowiednio do 37% i 27%. Analogicznie sytuacja na drogach poprawiła się w godzinach szczytu, co jest ogólnoświatowym trendem.

Firma TomTom na podstawie danych od użytkowników tworzy co roku raport, dotyczący sytuacji na drogach w największych miastach na całym świecie. Raport obejmujący 2021 r. wykazał, jak pandemia wpłynęła na ruch uliczny. Wzrost ruchu w 2021 r. w odniesieniu do roku 2020 odnotowano prawie we wszystkich badanych miastach w Polsce. Największy wzrost przeciążenia ulicznego (o 6%) odnotowano w Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.

Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce w 2021 r. (dane porównawcze z 2019 r.) to:

 • Łódź (45% w 2021 r./ 47% w 2019 r.);
 • Kraków (42%/45%);
 • Wrocław (41%/39%);
 • Warszawa (37%/40%);
 • Poznań (37%/44%);
 • Szczecin (36%/30%);
 • Trójmiasto – Gdańsk, Gdynia, Sopot (34%/33%);
 • Lublin (29%/27%);
 • Bydgoszcz (27%/34%);
 • Białystok (25%/26%).

W 2021 r. Poznań zajął 33. miejsce na świecie w rankingu najbardziej zakorkowanych miast świata.

Organizacja ruchu

Miejski Inżynier Ruchu (MIR) w 2021 r.:

 • zatwierdził 395 nowych stałych organizacji ruchu, poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostosowujących infrastrukturę drogową do obowiązujących przepisów usprawniających ruch komunikacji zbiorowej, pojazdów indywidualnych, rowerzystów i pieszych oraz reorganizujących i porządkujących zasady parkowania w mieście;
 • zatwierdził 1158 czasowych planów organizacji ruchu związanych z inwestycjami, przebudowami i remontami, realizowanymi w pasie drogowym na terenie miasta, mającymi poprawić jakość życia i podróżowania mieszkańców;
 • opracował 195 projektów organizacji ruchu;
 • wydał 8 decyzji administracyjnych o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny, związanych z wydarzeniami odbywającymi się w przestrzeni publicznej miasta.

MIR w 2021 r. przekazał do publikacji 180 bieżących komunikatów o zmianach w organizacji ruchu. Informacje publikowano za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych Zarządu Dróg Miejskich, portalu www.poznan.pl (w tym dedykowanej strony „Transport”) oraz powiadomień SMS.

Liczba samochodów

W 2021 r. w Poznaniu zarejestrowanych było 538,9 tys. pojazdów, w tym 424,2 tys. pojazdów osobowych – o 11,4 tys. więcej niż w rok wcześniej (w tym o 8,8 tys. więcej pojazdów osobowych). Na 1000 mieszkańców (przy uwzględnieniu osób zameldowanych na stałe i czasowo na dzień 31.12.2020 r.) przypadało 869 samochodów osobowych.

W dniu 4 czerwca 2021 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym, która dała możliwość rejestracji nowego pojazdu poprzez wysłanie wniosku elektronicznego. Na prośbę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Miasto Poznań uczestniczyło we wdrożeniu nowej usługi. Przekazane spostrzeżenia i uwagi przyczyniły się do udoskonalenia procesu i wprowadzenia go do wszystkich urzędów rejestrujących pojazdy w całym kraju.

Szkolenia kierowców

Przy ul. Wilczak 53 funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który w 2021 r. przeprowadził 5,6 tys. egzaminów teoretycznych oraz 14 tys. egzaminów praktycznych, zakończonych łącznie 5,5 tys. pozytywnie zdanych egzaminów we wszystkich kategoriach.

Liczba samochodów osobowych w największych miastach Polski
  2002 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2020/2002 w %
Poznań 210780 285411 338984 371610 388958 405254 415382 197,1
Kraków 257823 353540 424026 468657 493021 514063 531209 206,0
Łódź 222131 298119 351870 380267 396349 411606 419766 189,0
Warszawa 694805 931495 1131120 1261803 1332923 1393218 1425475 205,2
Wrocław 220600 314061 381831 420935 442005 459889 476466 216,0
źródło: GUS
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w największych miastach Polski
  2002 2010 2015 2017 2018 2019 2020 2020/2002 w %
Poznań 365 514 625 690 725 758 781 214,0
Kraków 340 467 557 611 639 660 681 200,3
Łódź 283 408 502 551 578 605 625 220,8
Warszawa 412 548 648 715 750 778 795 193,0
Wrocław 345 498 601 659 690 715 742 215,1
źródło: GUS