Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2021 r. Poznań zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2021 r. w Poznaniu na pobyt stały lub czasowy – powyżej 3 miesięcy – zameldowanych było  ok. 7,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 państw. Oznacza to, że mimo  pandemii COVID-19, w ciągu roku nastąpił […]

Read More…