Dane z Poznania - Listopad 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według listopad 2021 październik 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 173 1 075
Małżeństwa 66 112
Małżeństwa cywilne 59 60
Małżeństwa konkordatowe 7 52
Śluby poza lokalem USC 4 1
Zgony 811 625
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 24 Julia 19 Antonina 19 Maja 18 Hanna 18 Zofia 22 Julia 21 Maria 19 Zuzanna 18 Alicja 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Aleksander 29 Jan 29 Franciszek 26 Leon 25 Antoni 22 Leon 27 Franciszek 22 Stanisław 19 Antoni 19 Wojciech 18 Nikodem 17
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 54 37
Przybyłe koty do schroniska 36 56
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 22
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 18 27
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 196 138
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 323 327
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 120 6 371
Liczba osób pobierających zasiłek 816 827
Liczba osób do 25 roku życia 386 388
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 715 1 830
Stopa bezrobocia 1,7% 1,8%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - -
Mieszkania oddane do użytkowania - -
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 19 16
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 18 9
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 51 53
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 73 62
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 124 164
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 90 48
Liczba przyjętych depozytów 45 21
Liczba wydanych depozytów 18 4
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 101 817 133 025
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 16 288
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 3 60
Liczba wystawionych mandatów 11 198
Liczba pouczeń 1 17
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 67 101
Liczba wyjazdów OSP do akcji 13 38
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 28 21
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 6 12
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 4 9
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 151 152
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 598 519
Pozostałe naruszenia 322 430
Zagrożenia pożarowe 2 3
Zagrożenia w ruchu drogowym 4 129 4 586
Zagrożenia życia i zdrowia 481 537
Zakłócenia porządku 265 363
Zwierzęta 314 415

Ruch rowerowy

listopad 2021 październik 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Most Teatralny 210 Dworzec autobusowy 164 Kórnicka 159 Dworzec Autobusowy 323 Rynek Jeżycki 320 Kórnicka 317
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 127 Półwiejska 123 Poznań Główny 120 Kórnicka 235 Półwiejska 211 Dworzec autobusowy 200
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Brama Poznania 7 Termy 5 Dworzec autobusowy 4 Kórnicka 4 Plac Wolności 4 Mogileńska 9 Rynek Jeżycki 6 Marcinkowskiego 5 Brama Poznania 5 Ewangelicka 5 Królowej Jadwigi/Juracka 5 Murawa/Słowiańska 5 Rondo Kaponiera 5 Włodarska 5
Liczba wypożyczeń 10 850 22 498
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 5 536 12 544
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 4 912 9 493
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 94 203
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 7 11
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 118 247
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 21 270 30 683
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 14 906 25 606
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 14 133 27 227
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 13 399 20 236
 

Kultura i turystyka

 
według listopad 2021 październik 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 5 365 7 184
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1 497 1 303
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 8 7
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 110 628 109 050
na zewnątrz 109 359 107 143
na miejscu 1 269 1 907
Liczba uczestników wydarzeń 12 826 7 241
Liczba wydarzeń 112 137
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 17 129 21 631
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według listopad 2021 październik 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 341 846 343 098
Liczba wizyt na stronie 907 968 892 627
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 67 371 75 229
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 694 833
Liczba wydanych Kart Seniora 184 211
Liczba klientów 3 472 3 833
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10 749 9 619
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3 647 3 785