Dane z Poznania

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.

według lipiec 2019 czerwiec 2019
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1392 1042
chłopcy 718 628
dziewczynki 593 607
Małżeństwa 225 286
małżeństwa cywilne 92 134
małżeństwa konkordatowe 118 152
Śluby poza lokalem USC 15 19
Zgony 599 566
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 27
Julia 26
Zuzanna 25
Oliwia 21
Gabriela 20
Lena 20
Pola 20
Zofia 27
Lena 21
Maja 19
Hanna 17
Maria 16
Najczęściej nadawane imiona męskie Franciszek 41
Stanisław 31
Jakub 30
Anotoni 28
Jan 27
Antoni 26
Stanisław 24
Jan 24
Leon 21
Wojciech 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 72 60
Przybyłe koty do schroniska 81 48
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 28 21
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 8
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 158 158
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 223 148
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4137 4225
liczba osób pobierających zasiłek 870 879
liczba osób do 25 roku życia 252 257
liczba osób powyżej 50 roku życia 1258 1281
Stopa bezrobocia 1,10% 1,20%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5761,51 zł 5597,77 zł
Mieszkania oddane do użytkowania 303 696
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 30 21
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestyczji celu publiczbnego 17 19
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 80 102
LIczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 99 83
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 267 270
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw b/d b/d
liczba przyjętych depozytów b/d b/d
liczba wydanych depozytów b/d b/d
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 292 340 274 903
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów b/d b/d
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych b/d b/d
Liczba wystawionych mandatów b/d b/d
Liczba pouczeń b/d b/d
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami b/d b/d
Liczba wyjazdów OSP do akcji b/d b/d
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń b/d b/d
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej b/d b/d
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej b/d b/d
 

Ruch rowerowy

według lipiec 2019 czerwiec 2019
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 4 940
Rondo Rataje 3529
Półwiejska 3461
Kórnicka 5 052
Półwiejska 3966
Rondo Rataje 3912
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Rondo Starołęka 729 Dw. Autobusowy 434 Zielona 341 Dw. Autobusowy 519 Rynek Wildecki 485 Zielona 346
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Połabska Pętla 22
Rynek Jeżycki 19
Dw. Autobusowy 17
Park Sołacki 17
Rynek Wildecki 18
Dw. Autobusowy 16
Rondo Starołęka 16
Rynek Łazarski 16
Liczba wypożyczeń 155 519 192 401
wypożyczenia 3G (na stacjach) 128 905 152 660
wypożyczenia 4G (na stacjach) 12 548 14 350
wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 462 478
wypożyczenia rowerków dziecięcych 221 207
wypożyczenia rowerów z fotelikami 3573 3982
wypożyczenia poza stacjami (4G, rowery elektryczne) 9810 20 724
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 42 947 49 457
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka b/d b/d
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. b/d b/d
 

Kultura i turystyka

według lipiec 2019 czerwiec 2019
Teatr Animacji Liczba widzów b/d 3705
Liczba wydarzeń b/d 31
Teatr Polski Liczba widzów b/d 4726
Liczba spektakli b/d 42
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d 223
Liczba wydarzeń b/d 6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 448 262
Liczba uczestników 42 968 7078
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba uczestników b/d b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d 22
Liczba uczestników b/d 1 501
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 4346 7066
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 653 3718
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 23 27
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 370 135
Liczba wydarzeń 7 3
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 210 27
Liczba wydarzeń 11 1
Liczba zwiedzających 3098 1764
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 6429 17 701
Liczba wydarzeń 167 147
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 7383 4924
Liczba wydarzeń 33 29
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 161 980 136 442
na zewnątrz 148 918 126 148
na miejscu 13 062 10 294
Liczba uczestników wydarzeń 3000 3491
Liczba wydarzeń 161 109
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 1 2
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 170 335
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 4 8
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających b/d 18 403
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 96 244 72 221
 

Kanały komunikacji z UMP

według lipiec 2019 czerwiec 2019
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 223 850 208 866
Liczba wizyt na stronie 585 078 548 345
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 53 077 44 592
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 16 337 315
Liczba wydanych Kart Seniora 631 494
Liczba klientów 4465 3562
Korespondencja przez e-PUAP   Liczba korespondencji przekazywanej do UMP b/d b/d
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP b/d b/d