Miasto Poznań prowadziło działania promocyjne na rynku usług turystycznych i przemysłu spotkań.

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Miasto Poznań powierzało znaczną część działań z zakresu promocji i rozwoju turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), którego jest członkiem. Stowarzyszenie skupiało 76 członków, którymi poza Miastem Poznań i Powiatem Poznańskim w 2021 r. było: 14 gmin tworzących Metropolię Poznań, 3 samorządowe jednostki organizacyjne transportu oraz sportu i rekreacji, 20 hoteli i 1 sieć hotelowa, 1 hostel, 5 restauracji, 15 instytucji kultury, 2 biura podróży, 2 izby samorządu gospodarczego, 3 fundacje i stowarzyszenia oraz 8 przedsiębiorstw prywatnych.

Celem działalności PLOT-u jest w szczególności:

 • wspieranie rozwoju i integrowanie rynku turystycznego w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej;
 • promocja krajowa i międzynarodowa Poznania oraz innych miast i gmin aglomeracji, jako miejsc atrakcyjnych turystycznie, w tym informowanie o dostępnych atrakcjach, ciekawych obiektach, produktach turystycznych czy organizowanych wydarzeniach;
 • inicjowanie tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych;
 • wspieranie i rozwój informacji turystycznej o Poznaniu i aglomeracji poznańskiej;
 • wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej oraz podnoszenie kwalifikacji osób związanych z branżą turystyczną.
Panorama Poznania z lotu ptaka

Panorama Poznania z lotu ptaka widok na ratusz

arch. UMP

Działania promocyjne realizowane przez PLOT samodzielnie lub we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami krajowymi, i międzynarodowymi odpowiedzialnymi za rozwój i promocję turystyki w 2021 r. obejmowały w szczególności:

 • promowanie Poznania z Robertem Makłowiczem, dziennikarzem i krytykiem kulinarnym, który jeden z odcinków swoich podróży kulinarnych pt. „Alternatywny Poznań” (355 tys. wyświetleń na YouTube) zrealizował w Poznaniu, ponadto z dziennikarzem współpracowano także podczas poznańskiego Festiwalu Dobrego Smaku;
XV Ogólnopolski Festiwal Dobrego Smaku

widok na stoiska z z żywnością na Starym Rynku w Poznaniu

arch. UMP
 • zorganizowanie bezpłatnych biletów do muzeów dla gości hotelowych we współpracy z Bramą Poznania, Muzeum Narodowym, Muzeum Sztuk Użytkowych i poznańskimi hotelami zrzeszonymi w PLOT. Akcja miała duży oddźwięk medialny i promocyjny w całej Polsce;
 • przygotowanie cyklu 11 artykułów tematycznych „Turystyczne PLOTKI” opublikowanych w Naszym Głosie Poznańskim i dodatku do Głosu Wielkopolskiego – „Prasowej Powiatowej 17″, informatorach samorządowych gmin zlokalizowanych wokół Poznania oraz na stronach internetowych PLOT-u, powiatu poznańskiego i gmin członkowskich PLOT-u;
 • współtworzenie 50 odcinków audycji radiowej „Poznań na weekend” w Radiu Emaus – cyklicznej audycji, emitowanej w każdy piątek, dostarczającej inspiracji na ciekawe i wartościowe spędzanie wolnego czasu na terenie aglomeracji poznańskiej;
 • przeprowadzenie kampanii OTT (Online Travel Training) – we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem Polskiej Organizacji Turystycznej utworzono w Londynie program e-learningowy na platformie OTT, poprzez którą oferta Poznania była prezentowana bezpośrednio agentom turystycznym z Wielkiej Brytanii; dzięki temu, pomimo pandemii COVID-19, podtrzymano komunikację promocyjną;
 • współpracę z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną oraz Zagranicznymi Ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie organizacji wizyt prasowych i studyjnych, stoisk targowych, konferencji, warsztatów i webinarów dla branży turystycznej, turystek i turystów oraz mieszkanek i mieszkańców;
 • współpracę, w ramach rozwoju i promocji turystyki, z innymi miastami europejskimi zrzeszonymi w European Cities Marketing (ECM) oraz udział PLOT-u w spotkaniach eksperckich, warsztatach oraz grupach roboczych „Karty Turystyczne” i „Informacja Turystyczna”. ECM jest siecią skupiającą ponad 100 miast z ponad 30 krajów Europy, promującą i łączącą ich interesy dotyczące turystyki miejskiej; celem ECM jest wzmocnienie i rozwój turystyki miejskiej poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a także współpracę pomiędzy poszczególnymi członkami;
 • redakcję portalu tematycznego prezentującego treści turystyczne poznan.travel, który w 2021 r. odnotował 306 tys. odsłon, 136 tys. nowych użytkowników oraz 169 tys. sesji;
 • prowadzenie w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) kanałów skierowanych do różnych grup osób takich, jak: @poznan.travel (dla turystek i turystów), @PoznanskaLokalnaOrganizacjaTurystyczna (dla branży turystycznej i mediów), @PoznanConvnentionBureau (dla sektora turystyki biznesowej), @polceny (profil akcji „Poznań za pół ceny), @DniTwierdzyPoznan (profil akcji „Dni Twierdzy Poznań”);
 • prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej i sprzedaży pamiątek;
 • przygotowywanie komunikatów dla mediów, notatek, artykułów, zdjęć, w efekcie czego ukazały się artykuły prasowe, wypowiedzi eksperckie w mediach krajowych i zagranicznych;
 • przygotowanie i wydanie pozycji wydawniczych – „Atrakcje dla biznesu. Poznań i Wielkopolska” (nakład 1 tys. egzemplarzy) w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego; „Poznań najkrócej” (nakład: 20 tys. wersja polska i 3 tys. wersja ukraińska); Mapa wydzierana (nakład: 10 tys. wersja polsko-angielsko-niemiecka);
 • przygotowanie założeń oraz współtworzenie (we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu) treści cyklu „Niedzielnych Przewodników Powiatu Poznańskiego” – w 2021 r. po raz pierwszy ukazały się: „Przewodnik niedzielnego pogromcy duchów (i nie tylko). Szlakiem legend powiatu poznańskiego”, „Przewodnik niedzielnego tropiciela. Ścieżki poznawcze powiatu poznańskiego”, „Przewodnik na każdy dzień tygodnia. Aktywność i wypoczynek w powiecie poznańskim”, „Przewodnik niedzielnego biegacza. Trasy piesze, biegowe i Nordic Walking w powiecie poznańskim”, wznowiony został „Przewodnik niedzielnego rowerzysty. Trasy rowerowe powiatu poznańskiego”.

W 2021 r. przedstawiciele PLOT-u promowali ofertę turystyczną oraz konferencyjną Poznania i okolic – stacjonarnie lub na wirtualnych stoiskach – na międzynarodowych wydarzeniach targowych takich, jak:

 • Tour Salon – Targi Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu;
 • ITB w Berlinie (online) – zaprezentowano atrakcje turystyczne Poznania i Metropolii Poznań oraz Wielkopolski na stoisku narodowym Polskiej Organizacji Turystycznej;
 • Targi IMTM w Tel Aviv (online) – zaprezentowano ofertę turystyczną Poznania i okolic;
 • Targi BIT2021 w Mediolanie (online) – zaprezentowano ofertę turystyczną Poznania i okolic;
 • Brno Regiontour (online) – spotkanie skierowane do miast partnerskich, które służyło wymianie doświadczeń związanych z turystyką podczas pandemii;
 • Targi IBTM w Barcelonie – promowano i zaprezentowano, w grupie międzynarodowych organizatorów kongresów i spotkań biznesowych, ofertę usługodawców branży spotkań działających na terenie Metropolii Poznań;
 • Targi Melody ROADSHOW we Frankfurcie, Monachium i Dusseldorfie – miały one formę nieformalnych spotkań, na których zaprezentowano ofertę Poznania wśród niemieckich klientów – zleceniodawców i organizatorów spotkań i wydarzeń;
 • Meet the Bidder w Warszawie – podczas spotkań z usługobiorcami branży MICE w formie szybkich rozmów „stolikowych” promowano i zaprezentowano poznańską ofertę dla turystyki biznesowej;
 • MP Fast Date w Warszawie – podczas spotkań z usługobiorcami branży MICE w formie szybkich rozmów „stolikowych” promowano i zaprezentowano poznańską ofertę dla turystyki biznesowej;
 • ANTOR Norway Regional Workshops w Stavanger, Bergen, Trondheim, Oslo – uczestniczono w warsztatach b2b z norweskimi biurami podróży.

W 2021 r. PLOT zorganizował lub współorganizował w Poznaniu 25 wizyt studyjnych i prasowych, w których wzięło udział około 65 osób. Miały one na celu promocję Poznania i okolic na rynku krajowym i zagranicznym, w krajach takich, jak: Niemcy, Katar, Egipt, Hiszpania, Wielka Brytania, Finlandia, Norwegia, Ukraina, Rosja, Włochy. Ponadto ich celem było ukazanie Poznania jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, nawiązanie kontaktów, prezentację oferty organizatorom turystyki.

Widok na ulicę Święty Marcin

FotoPortal (fot. Alex Aender) widok na ul. Święty Marcin

arch. FotoPortal (fot. Alex Aender)

Poza działaniami promocyjnymi, PLOT w 2021 r.:

 • udzielał wsparcia dla lokalnej branży turystycznej, poprzez organizację szkoleń i webinariów;
 • monitorował rynek turystyczny Poznania, m.in. w ramach Poznańskiego Barometru Turystycznego;
 • wspierał wiedzą i doświadczeniem w zakresie turystyki prace 2 zespołów: ds. Starego Rynku oraz ds. dawnej osady świętego Gotarda;
 • brał udział w projekcie badawczym „Dissonant Heritage” realizowanym przez Urban Agenda for the EU we współpracy z europejskimi uczelniami.