Zasięg kampanii społecznej “Trzymaj czystą Wartę” to 931 735.

W 2017 r. Miasto realizowało wiele kampanii informacyjnych i edukacyjnych. Do najważniejszych należały:

 • „36,6” – kampania dotycząca tolerancji. Celem projektu było poruszenie ważnego tematu jakim jest szacunek dla każdego człowieka i niezgoda na dyskryminację. W kampanii poruszono wiele wątków – uprzedzenia wobec osób o odmiennych poglądach religijnych, pochodzeniu etnicznym, jak również wobec osób niepełnosprawnych. Ideę przedsięwzięcia promował zamieszczony w sieci film, w którym pokazane jest, jak podobnie wyglądają ludzie oglądani okiem kamery termowizyjnej – temperatura 36,6 to wspólny mianownik, który łączy wszystkich ludzi
 • „Przesiądź się” – kampania dotycząca zrównoważonego transportu. Celem kampanii było:
  • zachęcenie mieszkańców do łączenia różnych środków transportu, w trakcie poruszania się po mieście i jego obrzeżach (samochód – tramwaj – rower – pociąg – pieszo), wskazując na korzyści ekonomiczne, zmniejszenie czasu dojazdu oraz minimalizację szkodliwego wpływu na środowisko
  • propagowanie kultury jazdy wśród wszystkich uczestników ruchu
 • „Zamień PITy na benefity” – kampania, która poprzez prezentację licznych korzyści płynących z udziałów Miasta w dochodzie z PIT, namawia do płacenia podatków w Poznaniu. Przedsięwzięcie skierowane jest do osób mieszkających, studiujących lub pracujących w naszym mieście
 • „Szacun dla zawodowców” – kampania dotycząca szkolnictwa zawodowego, prezentująca ofertę poznańskich szkół zawodowych i technicznych, omawiająca korzyści płynące ze zdobycia konkretnego zawodu, a tym samym zachęcająca uczniów gimnazjów do podjęcia nauki w szkołach zawodowych
 • „Trzymaj czystą Wartę” – kampania dotycząca sprzątania i zachowania czystości nad rzeką Wartą w Poznaniu. Działania edukacyjne miały na celu zwrócenie uwagi, że utrzymanie czystości to wspólny obowiązek wszystkich osób korzystających z terenów nadwarciańskich
 • Poznański Budżet Obywatelski (PBO):
  • zorganizowano szereg warsztatów dla uczniów poznańskich szkół i środowisk senioralnych, w ramach których uczestnicy zapoznali się z ideą PBO oraz mogli dowiedzieć się, jak złożyć projekt do budżetu obywatelskiego
  • zorganizowano maraton pisania wniosków, podczas którego pracownicy Urzędu Miasta Poznania oraz miejskich jednostek organizacyjnych udzielali konkretnych, merytorycznych wskazówek niezbędnych do poprawnego wypełnienia wniosku do PBO
  • prowadzono kompleksową kampanię promocyjno-informacyjną w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych, która nakłaniała do składania wniosków oraz udziału w głosowaniu w PBO 2018 r.
 • Wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych (CIL):
  • opracowano i wdrożono kampanię promocyjno-informacyjną, w tym folder reklamowy promujący regranting, organizowanie społeczności lokalnej oraz najlepsze inicjatywy oddolne zrealizowane przez mieszkańców Poznania w ramach dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym
  • wsparto produkcję i emisję spotów reklamowych w stacjach telewizyjnych TVP3 i WTK
  • przygotowano film promujący działania CIL.