treść

Według GUS-u w 2022 r. bazę kulturalną Poznania stanowiło: 20 muzeów, 11 kin, 57 bibliotek z oddziałami, 6 teatrów, opera – Teatr Wielki, Filharmonia Poznańska oraz 8 galerii sztuki. W mieście funkcjonowały także orkiestry, chóry, zespoły muzyczne i folklorystyczne oraz domy kultury. Frekwencja w tych instytucjach wyniosła łącznie ponad 3,2 mln osób.

W 2022 r. Miasto Poznań było organem prowadzącym dla 15 miejskich instytucji kultury, które zorganizowały 5873 projekty kulturalne, w których udział wzięło niemal 1,8 mln osób.

Oferta kulturalna obejmowała m.in.: festiwale, filmy, koncerty, spektakle, warsztaty, wystawy, tematyczne formy zwiedzania, gry terenowe, publikacje i konkursy.

Liczba projektów kulturalnych poszczególnych instytucji i liczba uczestników w 2022 r.
Miejska instytucja kultury Liczba projektów kulturalnych Liczba
uczestników
Wydawnictwo Miejskie Posnania 20 954 985
Estrada Poznańska 25 340 000
Centrum Kultury ZAMEK 2831 232 604
Poznańskie Centrum Dziedzictwa 400 153 203
Poznański Chór Chłopięcy 78 98 020
Teatr Muzyczny w Poznaniu 183 64 653
Biblioteka Raczyńskich 1714 34 566
Galeria Miejska Arsenał 131 30 158
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 16 25 625
Teatr Ósmego Dnia 68 18 781
Teatr Polski w Poznaniu 270 17 000
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 19 9399
Teatr Animacji w Poznaniu 9 9000
Dom Kultury „Stokrotka” 97 8100
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości 12 1933
Źródło: UMP

Miejskie instytucje kultury otrzymały liczne nagrody, m.in.:

  • dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa (PCD) za otwarcie Centrum Szyfrów Enigma tytuł „Wydarzenie Historyczne Roku 2021” w prestiżowym plebiscycie Muzeum Historii Polski oraz „Specjalny Certyfikat” w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej;
Otwarcie Centrum Szyfrów Enigma nagrodzone w kategorii Wydarzenie kulturalne

Wnętrze Centrum Szyfrów Enigma. Przyciemnione światła i zwiedzający ludzie

Źródło: UMP
  • dla Muzeum Archeologicznego w Poznaniu nagroda Grand Prix w konkursie na „Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku w Wielkopolsce-Izabella 2021” w kategorii „Działalność wystawiennicza” za wystawę „Tu się wszystko zaczęło” oraz pierwsza nagroda w kategorii „Działalność promocyjna i popularyzatorska” za XVII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie pn. „Dzieła, twórcy i fundatorzy”;
  • dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości wyróżnienie w konkursie „Najważniejsze Wydarzenie Muzealne Roku 2021 w Wielkopolsce-Izabella” w kategorii „Działalność promocyjna i popularyzatorska” za akcję #65słów na 65. rocznicę Poznańskiego Czerwca 1956;
  • dla Wydawnictwa Miejskiego Posnania nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla Najlepszej Książki Popularnonaukowej, nagroda Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce 2021 roku oraz Nagroda Naukowa im. Augusta Cieszkowskiego dla „Historii Poznania” autorstwa Przemysława Matusika.
Nagroda PTPN dla „Historii Poznania” autorstwa Przemysława Matusika

Przemysław Matusik odbierający nagrodę

Źródło: UMP

Według „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2021/2022”, czyli jednego z najważniejszych podsumowań poprzedniego sezonu zamieszczonego w miesięczniku „Teatr”, najlepszym teatrem w Polsce został Teatr Polski w Poznaniu.

Ważną rolę w budowaniu oferty kulturalnej Poznania pełniły także instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, w tym: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, Polski Teatr Tańca w Poznaniu, Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

27 grudnia 2022 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania podpisali umowy, dzięki którym od 1.01.2023 r. zmienili się organizatorzy trzech poznańskich instytucji kultury:
Miasto Poznań przejęło Filharmonię Poznańską im. Tadeusza Szeligowskiego;
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przejął Muzeum Archeologiczne w Poznaniu i Wielkopolskie Muzeum Niepodległości.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania w trakcie podpisywania umowy

Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Prezydent Miasta Poznania podpisujący dokumenty

Źródło: UMP