W 2022 r. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła międzynarodową ocenę wiarygodności kredytowej Miasta Poznania na poziomie „A−” zdejmując jednocześnie Poznań wraz z innymi polskimi miastami z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym i nadając prognozę stabilną ratingu.

Poznań posiada najwyższą ocenę ratingową, jaką samorząd w Polsce może uzyskać od agencji Fitch Ratings, równą ocenie wiarygodności kredytowej kraju.

Tak wysoka ocena oznacza, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych, pomimo zmian w systemie dochodowym polskich samorządów.
Agencja Moody’s Investors Service wycofała się z oceniania wiarygodności kredytowej Poznania uzasadniając to powodami biznesowymi.