Liczba mieszkań w Poznaniu w latach 2014-2022

Źródło danych: GUS

Liczba mieszkań w Poznaniu i powiecie poznańskim na 1 tys. mieszkańców w latach 2013-2022

Źródło danych: GUS

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w największych miastach w Polsce w 2022  r.

Źródło danych: GUS

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania (mkw) w 2022 r. w największych miastach w Polsce

Źródło danych: GUS BDL

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Poznaniu w latach 2017-2022

Źródło danych: GUS

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności w największych miastach w Polsce w 2022 r.

Źródło danych: GUS BDL

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania (mkw) w latach 2016-2022 w Poznaniu

Źródło danych: GUS - BDL

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania (mkw) w największych miastach Polski w 2022 r.

Źródło danych: GUS BDL

Średnie roczne ceny transakcyjne mieszkań za metr kwadratowy w Poznaniu w latach 2016–2022

Źródło danych: dane szacunkowe na podstawie NBP

Średnie roczne ceny transakcyjne mieszkań za metr kwadratowy na rynku pierwotnym w największych miastach w Polsce w 2022 r.

Źródło danych: dane szacunkowe na podstawie NBP

Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań na rynku pierwotnym*

Źródło danych: obliczenia własne na podstawie GUS, NBP
*Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań na rynku pierwotnym wyraża liczbę metrów kwadratowych mieszkania, możliwych do nabycia przy przeciętnym wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw oraz przeciętnej cenie transakcyjnej (przeciętne ceny transakcyjne na rynku pierwotnym na podstawie NBP, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw podane w Biuletynie Statystycznym Poznania I kw. 2023 r. (dane za 2022 r.) Wskaźnik ten dla Poznania w 2022 r. ukształtował się na poziomie 0,78, co oznacza, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw pozwalało na zakup 0,78 m2 powierzchni mieszkania.

Programy mieszkaniowe realizowane w Poznaniu w 2022 r.

Programy dla osób o najniższych i niskich dochodach
Nazwa programu Liczba dostępnych mieszkań
Najem socjalny lokali ze wsparciem 162 lokale w 50 mieszkaniach
Mieszkania studyjne dla seniorów 9 mieszkań studyjnych wydzielonych z 3 lokali o pow. powyżej 80 m2
Miejskie Biuro Najmu 42 lokale
Programy dla osób o średnich dochodach
Nazwa programu Liczba dostępnych mieszkań
"Mieszkanie dla seniora” 203 mieszkania
„Mieszkanie z partycypacją Miasta Poznania zasób niesenioralny” 183 mieszkania
„Mieszkanie dla Absolwenta” 143 mieszkania
„Najem z dojściem do własności” etap II 180 mieszkań wybudowano przy ul. Cegłowskiej
„POZnań – i zamieszkaj” W stanie realizacji: 199 - etap I (zakończenie budowy planowane na 2024 r.), 353 - II etap (zakończenie budowy planowane na 2025 r.)
Źródło danych: UMP, ZKZL, PTBS

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (kWh) w największych miastach w Polsce w 2021 r.

Źródło danych: GUS
Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca (kWh) w Poznaniu w latach 2013 – 2021
Prad 2021

Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w największych miastach w Polsce w 2021 r.

Źródło danych: GUS
Zużycie gazu z sieci na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym (kWh) w Poznaniu w latach 2014 – 2022
Gaz 2021

Zużycie wody z wodociągów na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym w największych miastach w Polsce w 2022 r.

Źródło danych: GUS
Zużycie wody na 1 mieszkańca w gospodarstwie domowym w Poznaniu w latach 2015 – 2022
Woda 2022