Dane z Poznania

 
według grudzień 2018 listopad 2018
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1006 1 255
Małżeństwa 113 91
Zgony 628 565
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 27
Helena 18
Alicja 17
Zuzanna 16
Amelia 15
Zofia 34
Maria 25
Zuzanna 22
Lena 21
Julia 21
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 25
Jakub 23
Adam 19
Wojciech 18
Aleksander 18
Stanisław 29
Jan 29
Mikołaj 24
Antoni 23
Jakub 21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 54 54
Przybyłe koty do schroniska 16 36
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 12 26
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 26 28
Liczba psów w schronisku 180 164
Liczba kotów w schronisku 226 243
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 4 214 4 314
Stopa bezrobocia 1,20% 1,20%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 854,74zł 5 489,44 zł
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 132 370 165 505

Ruch rowerowy

 
według grudzień 2018 listopad 2018
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń sezon zamknięty Półwiejska 2348
Kórnicka 1835
Most Teatralny 1629
Plac Wolności - stacja pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów  8 868 18 693

Kultura i turystyka

 
według grudzień 2018 listopad 2018
Teatr Animacji Liczba widzów 7 891 8 319
Liczba spektakli 51 58
Teatr Polski Liczba widzów 2 670 1 907
Liczba spektakli 21 14
Libczba uczestników innych wydarzeń 202 1 619
Liczba innych wydarzeń 8 27
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń  370  379
Liczba wydarzeń  6  6
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń 241 240
Liczba uczestników 7 951 8 459
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 161 30
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 9 320 8 812
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 3184 3596
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 52 85
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń 20 50
Liczba wydarzeń 1 2
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń 110 265
Liczba wydarzeń 3 5
Liczba zwiedzających 1 326 2 133
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 10 849 71 382
Liczba wydarzeń 178 203
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 128 595 154 641
na zewnątrz 119 089 140 549
na miejscu 9 506 14 092
Liczba uczestników wydarzeń 2 416 6 558
Liczba wydarzeń 129 245
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 0 5
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 105 171
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 3 6
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 13 605 12 844
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 6 094 6 148

Kanały komunikacji z UMP

 
według grudzień 2018 listopad 2018
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony  273 248 318 244
Liczba wizyt na stronie  690 100 829 440
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów  38 126 43 175