Dane z Poznania - Maj 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według maj 2020 kwiecień 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1079 1128
Małżeństwa 73 46
Małżeństwa cywilne 39 36
Małżeństwa konkordatowe 43 10
Śluby poza lokalem USC 0 0
Zgony 601 725
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 26 Maja 20 Maria 19 Lena 18 Julia 17 Zofia 23 Zuzanna 19 Aleksandra 17 Maja 17 Alicja 17
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 24 Antoni 22 Franciszek 20 Stanisław 20 Leon 19 Stanisław 34 Jan 24 Aleksander 23 Franciszek 22 Leon 19
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 23 19
Przybyłe koty do schroniska 20 6
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 29 4
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 33 2
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 95 123
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 118 139
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 5444 4811
Liczba osób pobierających zasiłek 1170 1006
Liczba osób do 25 roku życia 404 351
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1470 1267
Stopa bezrobocia 1,5 1,4
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 145,61 5 791,08
Mieszkania oddane do użytkowania 1 705 1457
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 26 27
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 22 17
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 75 74
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 100 117
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 197 145
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 20 29
Liczba przyjętych depozytów 9 16
Liczba wydanych depozytów 6 3
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 271 595
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 225 57
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 67 4
Liczba wystawionych mandatów 185 24
Liczba pouczeń 14 6
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 21 67
Liczba wyjazdów OSP do akcji 64 83
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 1 1
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 0 2
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 0 1
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 113 71
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 444 529
Pozostałe naruszenia 483 553
Zagrożenia pożarowe 4 5
Zagrożenia w ruchu drogowym 2494 1653
Zagrożenia życia i zdrowia 382 520
Zakłócenia porządku 507 451
Zwierzęta 661 430

Ruch rowerowy

maj 2020 kwiecień 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka - 725 Półwiejska - 602 Rondo Rataje - 581 nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Półwiejska - 257 Rondo Rataje - 244 Kórnicka - 232 nieczynne
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kórnicka - 16 Półwiejska - 13 os. Rusa/ Chartowo - 13 nieczynne
Liczba wypożyczeń 41373 nieczynne
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 27758 nieczynne
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 12456 nieczynne
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 404 nieczynne
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 53 nieczynne
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 702 nieczynne
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 28462 16427
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 19974 11481
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 42385 17158
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 47411 18371
 

Kultura i turystyka

od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
według maj 2020 kwiecień 2020
Teatr Animacji Liczba widzów b/d nieczynne
Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Teatr Polski Liczba widzów 2 365 nieczynne
Liczba spektakli 7 nieczynne
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d nieczynne
Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Liczba uczestników b/d nieczynne
Teatr Nowy Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Liczba uczestników b/d nieczynne
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Liczba uczestników b/d nieczynne
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 49 nieczynne
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 nieczynne
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 nieczynne
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d nieczynne
Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d nieczynne
Liczba wydarzeń b/d nieczynne
Liczba zwiedzających b/d nieczynne
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 910 nieczynne
Liczba wydarzeń 6 nieczynne
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 235 nieczynne
Liczba wydarzeń 0 nieczynne
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 36 924 nieczynne
na zewnątrz 36 924 nieczynne
na miejscu 0 nieczynne
Liczba uczestników wydarzeń 19 101 nieczynne
Liczba wydarzeń 29 wydarzeń online 33 wydarzenia online, 33 232 wyświetlenia
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 2 nieczynne
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 nieczynne
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 nieczynne
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 0 nieczynne
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających 0 nieczynne
 

Kanały komunikacji z UMP

według maj 2020 kwiecień 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 293 008 260 078
Liczba wizyt na stronie 769 104 658 887
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 57097 56660
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 583 692
Liczba wydanych Kart Seniora 75 19
Liczba klientów 2087 183
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10690 10909
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3298 3528