Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzchnia użytków rolnych w Poznaniu na koniec 2023 r. wyniosła 7637 ha, z czego: 81% stanowiły grunty orne (6 185 ha), 9% łąki (713 ha), 5% pastwiska (369 ha), a niemal 3% sady (191 ha).

Prawie 30% ogólnej powierzchni Poznania stanowiły użytki rolne.

Tabela 14. Liczba i struktura gospodarstw rolnych
Powierzchnia w ha   2020 2021  2022  2023
od 1 do 2 ha     312 313 308 302
od 2 ha do 5 ha 244 243 237 235
od 5 ha do 15 ha 112 111 110 109
powyżej 15 ha 49 51 49 48
Źródło: UMP

Powierzchnia zasiewów wynosiła (najnowsze dostępne dane za 2021 r.): zbożowe 4780 ha, przemysłowe 1000 ha, ziemniaki 140 ha, pastewne 60 ha, pozostałe uprawy 7,5 ha, a plony podstawowych upraw: zbożowe 51,3 q/ha, ziemniaki 140 q/ha, rzepak 20 q/ha, buraki cukrowe 120 q/ha.

W 2023 r. przeprowadzono prace konserwacyjne i modernizacyjne urządzeń melioracyjnych m.in. w rejonach ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej i Piastowskiej.

Wśród wydarzeń i programów realizowanych w 2023 r. przez Miasto Poznań znalazły się m.in.:

  • XXX edycja Konkursu „Zielony Poznań”, w której zgłoszono 2700 obiektów w 5 kategoriach; przyznano 14 tytułów laureata oraz 3 wyróżnienia; na przestrzeni 30 lat konkurs wyłonił 373 laureatów wpływając na kształtowanie postaw proekologicznych oraz dbałość o estetykę zielonego miasta; z okazji jubileuszu Prezydent Miasta Poznania nagrodził dodatkowo 6 wielokrotnych laureatów tego konkursu;
  • Akademia „Zielony Poznań” – zielone warsztaty, których celem było pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz zainteresowanie ekologią;
  • Program „Poznań dla pszczół” – m. in. otwarto ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną pn. „Cztery pory roku w świecie zapylaczy” w Lasku Dębińskim oraz zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci o tym samym tytule (zgłoszono 235 prac); odbyło się 120 warsztatów, w których udział wzięło 2597 uczniów;
Światowy Dzień Pszczół w Poznaniu – z tej okazji jeden z tramwajów linii nr 5 na jeden dzień zmienił się nie do poznania

poznań dla pszczół. 2JPG

Źródło: UMP
  • Przedsięwzięcie „Zieloni od 30 lat – jubileusz z klimatem”, na realizację którego Miasto Poznań podpisało umowę dotacji; dofinansowaniem zostały objęte: warsztaty „Grajmy w zielone” oraz rodzinne warsztaty o zapylaczach, film edukacyjny „Cztery pory roku w świecie zapylaczy” i cykl 12 broszur pn. „Klimat na miejskie ogrodnictwo”, czyli porady jak uczynić swoje otoczenie bardziej zielonym.

We wrześniu w parku Wilsona miały miejsce Dożynki Miejskie 2023 z mszą świętą, przemarszem korowodu dożynkowego i programem artystycznym. Z uwagi na fakt, że odbywały się one razem z XXV Świętem Chleba w Wielkopolsce, zorganizowano także konkursy z wiedzy rolniczej i wiedzy o piekarstwie.

Dożynki Miejskie 2023

chleb

 

Dożynki

Źródło: UMP