Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i powiecie poznańskim *

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu, wg poziomu edukacji w roku szkolnym 2020/2021 *

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i powiecie poznańskim, wg poziomu edukacji *

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów w poznańskich szkołach dla dzieci i młodzieży, wg płci w roku szkolnym 2020/2021 *

Źródło danych: GUS
Udział procentowy dziewcząt i chłopców uczących się w poznańskich szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021 *
Dziewczęta Chłopcy
Szkoły podstawowe 48,26% 51,74%
Szkoły ponadpodstawowe 50,47% 49,53%
w tym:
Licea ogólnokształcące 60,90% 39,10%
Technika 37,24% 62,76%
Branżowe szkoły I stopnia 34,68% 65,32%
Branżowe szkoły II stopnia 58,82% 41,18%
Szkoły artystyczne 71,25% 28,75%
Szkoły policealne 67,82% 32,17%

Jeżeli liczbę uczniów w szkołach porównamy z liczbą dzieci, które odpowiadają wiekowo danemu stopniowi edukacji otrzymamy współczynnik skolaryzacji.

W Poznaniu współczynnik ten dla szkół podstawowych wynosi ponad 100%, co oznacza, że w poznańskich podstawówkach uczy się więcej dzieci niż jest mieszkańców Poznania w wieku, w którym powinno się uczęszczać do szkół tego stopnia. Wynika to z tego, że w szkołach uczą się również dzieci z innych miejscowości.

Z kolei w szkołach powiatu poznańskiego współczynnik skolaryzacji wynosi mniej niż 100%, co oznacza, że część uczniów uczęszcza do szkół poza swoimi miejscowościami m.in. w Poznaniu.

Należy pamiętać, że za 100% w Poznaniu i 100% w powiecie poznańskim kryją się dwie inne liczby ogółu uczniów na danym poziomie nauczania.


Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych w Poznaniu i powiecie poznańskim w roku szkolnym 2020/2021  (%)

Źródło danych: GUS

Średnia liczba uczniów przypadająca na oddział (klasę) w szkołach dla dzieci i młodzieży w Poznaniu i powiecie poznańskim w roku szkolnym 2020/2021 (bez szkół specjalnych)

Źródło danych: GUS

Liczba uczniów obowiązkowo uczących się języków obcych w poznańskich szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

Źródło danych: GUS

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku - język polski, matematyka (% możliwych do uzyskania punktów)

Źródło danych: OKE

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2021 roku - język polski (% możliwych do uzyskania punktów)

Źródło danych: OKE

Średnie wyniki egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w 2021 roku – matematyka (% możliwych do uzyskania punktów)

Źródło danych: OKE