Dane z Poznania - Czerwiec 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według czerwiec 2021 maj 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 198 5 763
Małżeństwa 227 383
Małżeństwa cywilne 115 288
Małżeństwa konkordatowe 112 94
Śluby poza lokalem USC 18 14
Zgony 664 4 788
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Laura 24 Zuzanna 23 Maja 20 Lena 19 Zofia 19        Maria 16 Maja 27 Zofia 26 Zuzanna 23 Maria 23 Helena 21 Lena 20
Najczęściej nadawane imiona męskie Antoni 26 Stanisław 24 Ignacy 24 Jakub 21 Leon 20 Jan 20 Franciszek 20 Wojciech 19 Aleksander 19 Ignacy 27 Aleksander 24 Stanisław 24 Jan 22 Leon 21 Jakub 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 44 39
Przybyłe koty do schroniska 52 36
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 9 12
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 14 10
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 123 110
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 165 139
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 7 293 2 154
Liczba osób pobierających zasiłek 1 094 1 173
Liczba osób do 25 roku życia 466 530
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 999 2 889
Stopa bezrobocia 2% 2,1%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 6 167,99 -
Mieszkania oddane do użytkowania 2 895 -
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 20 11
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 14 13
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 65 83
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 67 54
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 210 167
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 34 33
Liczba przyjętych depozytów 12 10
Liczba wydanych depozytów 26 4
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 95 615 31 409
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 107 209
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 21 36
Liczba wystawionych mandatów 146 136
Liczba pouczeń 0 22
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 110 62
Liczba wyjazdów OSP do akcji 49 5
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 42 19
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 5 7
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 27 24
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 199 118
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 373 428
Pozostałe naruszenia 439 390
Zagrożenia pożarowe 2 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 3 810 3 724
Zagrożenia życia i zdrowia 341 289
Zakłócenia porządku 505 403
Zwierzęta 1 198 1 091

Ruch rowerowy

czerwiec 2021 maj 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka 897 Półwiejska 721 Plac Wolności 622 Kórnicka 627 Półwiejska 482 Most Teatralny 467
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Mogileńska 580 Czechosłowacka/ Łozowa 421 POiSR/ Chwiałkowskiego 364 Dożynkowa 423 Węgora 306 Strzegomska/ Gałczyńskiego 285
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Rynek Wildecki 16 Os. Sobieskiego 15 Keplera 12 Promienista/ Jawornicka 9 Bukowska/ Kolorowa 8 Nasienna 8 Plac Wolności 8 Książęca 8
Liczba wypożyczeń 51 703 39 291
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 29 285 21 457
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 20 995 16 808
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 457 364
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 67 14
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 899 648
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 44 475 34 795
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 40 750 30 603
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 58 267 47 691
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 29 525 21 356
 

Kultura i turystyka

 
według  czerwiec 2021  maj 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3 954 2 516
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 56 49
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 7 4
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 98 544 108 891
na zewnątrz 95 637 108 400
na miejscu 2 907 491
Liczba uczestników wydarzeń 5 362 3 314
Liczba wydarzeń 14 10
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 12 012 8 966
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według czerwiec 2021 maj 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 322 794 321 115
Liczba wizyt na stronie 837 479 847 423
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 67 213 66 027
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 2 334 4 376
Liczba wydanych Kart Seniora 113 75
Liczba klientów 3 457 2 757
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 10 903 11 005
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 6 271 5 646