Rewitalizacja obejmuje również działania Miasta związane z integracją i aktywizacją mieszkańców. W 2023 r. realizowane były m.in.:

 • „Odmień swoje podwórko” – w ramach 14. edycji programu do udziału w przedsięwzięciu zakwalifikowanych zostało 7 podwórek zlokalizowanych przy: ul. Święty Marcin, ul. Ratajczaka, ul. Staszica, ul. Poznańskiej, pl. Wolności, ul. Chłapowskiego, Al. Marcinkowskiego; celem akcji była aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście (zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie lokalnych przestrzeni);
 •  „Lato na Madalinie 2023” – od lipca do września, w dawnej zajezdni tramwajowej na Wildzie przy ul. Madalińskiego odbywał się cykl weekendowych imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, których celem była integracja i aktywizacja mieszkańców, jak również realizowanie wspólnych aktywności i projektów;
„Lato na Madalinie 2023”

Lato na madalinie

Źródło: UMP
 • „Betlejem Poznańskie” – dwa jarmarki świąteczne zorganizowano na pl. Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie funkcjonowało lodowisko oraz dom Świętego Mikołaja;
„Betlejem Poznańskie”

betlejem poznańskie 1

Źródło: UMP
 • „Dzień Sąsiada” na ul. Święty Marcin – w ramach wydarzenia odbyły się koncerty, animacje dla dzieci, pokazy artystyczne oraz zorganizowana została strefa handlowo-gastronomiczna;
 • „Święty Marcin otwarty” – działania w ramach projektu objęły warsztaty edukacyjne skierowane do młodzieży i dorosłych, a ich celem było rozbudzenie zainteresowania architekturą, w tym architekturą zieleni, kształtowanie poczucia własnej tożsamości (moja mała ojczyzna) oraz szacunku dla dorobku historycznego;
Ulica Święty Marcin po metamorfozie

święty Marcin po metamorfozie

Źródło: UMP
 • „Łazarskie lato 2023” – od maja do października odbywał się cykl wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowo-rekreacyjnym w tymczasowej strefie letniej zorganizowanej w zrewitalizowanej przestrzeni rynku Łazarskiego; w ramach „Łazarskiego lata” miały miejsce, m.in.: wystawy, przedstawienia, pokazy artystyczne oraz warsztaty tematyczne;
 • Bajkowy Jarmark Świąteczny na Wildzie – w ramach lokalnego jarmarku świątecznego, który odbył się na pl. Marii Skłodowskiej-Curie, zorganizowano występy teatralne dla dzieci i koncerty; na jarmarku można było zakupić wyroby lokalnych rękodzielników i wystawców oraz wildeckiej gastronomii;
 • „Rynek Jeżyckich Rozmaitości” – w czerwcu i grudniu odbyły się jarmarki na rynku Jeżyckim; w wydarzeniach wzięło udział łącznie 100 wystawców, w tym 30 lokalnych restauratorów; miały miejsce także koncerty, pokazy tańca i warsztaty dla dzieci;
 • „Święto Fyrtla Garbary” i „Ocieplamy Garbary” – prowadzone były działania społeczne i kulturalne integrujące społeczność Fyrtla Garbary, w tym parada z udziałem artystów, koncerty, cykl warsztatów okołoświątecznych zakończony festynem i kiermaszem świątecznym na pl. Bernardyńskim;
 • „Gwiazdkowe spotkania na Gołębiej” – w grudniu odbyły się spotkania z francuską kulturą na dziedzińcu szkoły baletowej; działania objęły wspólne uczestnictwo w tańcach ludowych, wspólny udział w kolędach oraz degustację tradycyjnych potraw;
 • XI Dni Twierdzy Poznań – udostępniono do zwiedzania forty, schrony i atrakcje związane z historią Poznania; w programie 11. edycji znalazło się ponad 28 propozycji zwiedzania;
XI Dni Twierdzy Poznań

Dni Twierdzy Poznań

Źródło: UMP (fot. Sławek Wąchała)
 • inne, stałe wydarzenia kulturalne na terenie śródmieścia, np.: Festiwal Rzeźby Lodowej, przechadzki z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, „Majówka na Bernardynach”, wigilie, Targ Śródecki, Spotkanie wigilijne na Śródce, „Złota Niedziela” na rynku Łazarskim, Dni Świętomarcińskie, Jarmark Świąteczny, Dni Łazarza, Dni Jeżyc, spacery po osiedlach, piknik rodzinny z okazji imienin Piotra i Pawła na pl. Kolegiackim.