Do ważniejszych inwestycji w zakresie miejskich instytucji kultury należały m.in:

  • budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu – zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy oraz kosztorys; opracowano ostateczną wersję dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do postępowania przetargowego; ogłoszono przetarg na generalnego wykonawcę nowej siedziby Teatru Muzycznego wraz z Parkiem Wody i Muzyki; trwało postępowanie przetargowe;
Nowa siedziba Teatru Muzycznego powstanie przy ul. Święty Marcin i Skośnej

Teatr Muzyczny

Źródło: UMP
Atelier Loegler Architekci wygrało międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu

Teatr Muzyczny 2

Źródło: UMP (fot. Loegler Architekci)
  • modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich oraz konserwacja i digitalizacja zasobów bibliotecznych – zrealizowano wszystkie zaplanowane prace budowlano-montażowe wraz zakupem sprzętu i wyposażenia;
  • przebudowa placu przed Centrum Kultury ZAMEK – projekt jest w trakcie realizacji;
Konkursowa wizualizacja dziedzińca przed CK Zamek 

Dziedziniec CK Zamek

Źródło: UMP (fot. Aleksander Wadas Studio)
  • budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora – sfinalizowano formalności związane z przekazaniem nieruchomości pod budowę Domu Kultury Antoninek; trwały prace projektowe wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji przetargowej i uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń;
  • rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury – projekt w trakcie realizacji, planowane zakończenie marzec 2024 r.;
  • modernizacja budynku głównego Teatru Polskiego w Poznaniu – trwał proces przygotowania dokumentacji projektowej.