Dane z Poznania - Październik 2021 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według październik 2021 wrzesień 2021
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 075 1 119
Małżeństwa 112 276
Małżeństwa cywilne 60 123
Małżeństwa konkordatowe 52 153
Śluby poza lokalem USC 1 17
Zgony 625 634
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 22 Julia 21 Maria 19 Zuzanna 18 Alicja 16 Zofia 20 Maria 20 Julia 19 Oliwia 17 Pola 14 Maja 14 Iga 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Leon 27 Franciszek 22 Stanisław 19 Antoni 19 Wojciech 18 Nikodem 17 Aleksander 28 Stanisław 26 Jan 26 Antoni 24 Marcel 21 Franciszek 20
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 37 47
Przybyłe koty do schroniska 56 71
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 22 16
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 27 16
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 138 143
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 327 320
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 371 6 660
Liczba osób pobierających zasiłek 827 896
Liczba osób do 25 roku życia 388 394
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 830 1 914
Stopa bezrobocia 1,8% 1,9%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 6 331,04
Mieszkania oddane do użytkowania - 5 107
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 16 9
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 9 22
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 53 66
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 62 73
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 164 139
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 48 1
Liczba przyjętych depozytów 21 1
Liczba wydanych depozytów 4 3
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 133 025 183 547
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 288
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 60
Liczba wystawionych mandatów 198
Liczba pouczeń 17
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 101
Liczba wyjazdów OSP do akcji 38
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 21
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 12
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 9
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 152 119
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 519 401
Pozostałe naruszenia 430 435
Zagrożenia pożarowe 3 1
Zagrożenia w ruchu drogowym 4 586 3 903
Zagrożenia życia i zdrowia 537 484
Zakłócenia porządku 363 418
Zwierzęta 415 623

Ruch rowerowy

październik 2021 wrzesień 2021
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Dworzec Autobusowy 323 Rynek Jeżycki 320 Kórnicka 317 Kórnicka 528 Półwiejska 492 Dworzec Autobusowy 548
Stacje z największą liczbą wypożyczeń 4G Kórnicka 235 Półwiejska 211 Dworzec autobusowy 200 Kórnicka 346 Półwiejska 251 Katowicka/ Polanka 231
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Mogileńska 9 Rynek Jeżycki 6 Marcinkowskiego 5 Brama Poznania 5 Ewangelicka 5 Królowej Jadwigi/Juracka 5 Murawa/Słowiańska 5 Rondo Kaponiera 5 Włodarska 5 Polanka 8 Trugutta 8 Grunwaldzka/ Wojskowa 7 Rynek Wildecki 6 Bohaterów Westerplatte 6
Liczba wypożyczeń 22 498 32 318
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 12 544 18 251
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 9 493 13 282
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach) 203 211
Wypożyczenia rowerków dziecięcych 11 21
Wypożyczenia rowerów z fotelikami 247 553
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 30 683 36 690
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 25 606 35 013
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 27 227 39 889
Liczba przejazdów - Dolna Wilda 20 236 26 031
 

Kultura i turystyka

 
według październik 2021 wrzesień 2021
Teatr Animacji Liczba widzów
Liczba wydarzeń
Teatr Polski Liczba widzów
Liczba spektakli
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Teatr Nowy Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń
Liczba uczestników
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 7 184 5 671
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1 303 702
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 7 4
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Liczba zwiedzających
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń
Liczba wydarzeń
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 109 050 110 388
na zewnątrz 107 143 108 113
na miejscu 1 907 2 275
Liczba uczestników wydarzeń 7 241 7 366
Liczba wydarzeń 137 66
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 21 631 16 232
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających
 

Kanały komunikacji z UMP

według październik 2021 wrzesień 2021
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 343 098 318 542
Liczba wizyt na stronie 892 627 814 823
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 75 229 68 196
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 833 837
Liczba wydanych Kart Seniora 211 238
Liczba klientów 3 833 4 476
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9 619 9 087
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3 785 3 618