Rok 2019 był kolejnym rokiem przejściowym dla wdrażania nowych rozwiązań wynikających z rządowej reformy oświaty rozpoczętej w 2016 r.

Wdrażanie reformy oświaty

W czerwcu 2019 r. mury poznańskich szkół po raz pierwszy opuścili absolwenci i absolwentki 8 klasy utworzonej w wyniku reformy w szkołach podstawowych oraz ostatni rocznik wygaszonych gimnazjów (funkcjonowały do sierpnia 2019 r.). Łącznie naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach ukończyło 9,3 tys. absolwentów i absolwentek. Dla „podwójnego” rocznika Miasto Poznań przygotowało 16,1 tys. miejsc w klasach pierwszych w szkołach ponadpodstawowych. Skorzystali z nich zarówno absolwenci i absolwentki poznańskich szkół, jak i z powiatu poznańskiego oraz z województwa wielkopolskiego i Polski.

W nowym roku szkolnym 2019/2020:

  • uczniowie i uczennice kończący gimnazjum mogli kontynuować naukę w dotychczasowych 3-letnich liceach ogólnokształcących lub 4-letnich technikach
  • uczniowie i uczennice kończący 8 klasę szkoły podstawowej mogli kontynuować naukę w zreformowanych 4-letnich liceach lub 5-letnich technikach
  • absolwenci i absolwentki szkół podstawowych i gimnazjów mogli wybrać naukę w 3-letniej szkole branżowej I stopnia, zastępującej funkcjonowanie dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych

Zmianą wynikającą z wdrażanej w Poznaniu w 2019 r. reformy oświaty było także prowadzenie przez szkoły branżowe I stopnia dotychczasowych klas 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej, których absolwenci i absolwentki otrzymali świadectwa i dyplomy ustalone dla dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej. Pierwsi absolwenci i absolwentki ukończą szkołę branżową I stopnia w 2020 r.

Strajk w placówkach oświatowych

W 2019 r. placówki oświatowe rozpoczęły w kwietniu strajk, do którego przystąpiło blisko 80% poznańskich szkół oraz przedszkoli (197 na 250 placówek prowadzonych przez Miasto Poznań).

Miasto Poznań, chcąc wspomóc rodziców w zapewnieniu opieki dzieciom m.in. podjęło następujące działania:

  • powołało Zespół ds. planowanego strajku nauczycielek i nauczycieli w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, którego zadaniem było przygotowanie logistyczne do planowanego strajku, monitorowanie i reagowanie na zagrożenia
  • na bieżąco aktualizowało miejskie strony internetowe, na których informowano o aktualnej sytuacji w placówkach
  • udzielało niezbędnych informacji zarówno pod numerem telefonu Poznań Kontakt, jak i na specjalnie w tym celu uruchomionej infolinii
  • uruchomiło w poznańskich instytucjach kultury i sportu alternatywne zajęcia dla dzieci i młodzieży; niektóre z nich, jak np. osiedlowe domy kultury, zapewniały całodzienną opiekę