Miasto Poznań jest organem prowadzącym dla 15 instytucji kultury.

Wysoka aktywność i duże zróżnicowanie ich działalności przyczyniają się do oferowania mieszkańcom szerokiej gamy możliwości uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Do miejskich jednostek kultury należą:

Więcej o działalności Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Miasto Poznań aktywnie wspiera prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie promocji i organizacji oraz poprzez współfinansowanie projektów realizowanych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne.

Dzięki wysokiej jakości organizowanych międzynarodowych wydarzeń, w tym festiwali, koncertów oraz poprzez realizację interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, Poznań postrzegany jest w kraju i poza jego granicami jako miejsce otwarte, przyjazne twórcom i zapewniające dobry start debiutantom.

Ethno Port Poznań

arch. Centrum Kultury Zamek, fot. M. Kaczyński

 

Nowa filia Biblioteki Raczyńskich na Naramowicach

W 2018 r. Biblioteka Raczyńskich otworzyła nową Filię na Naramowicach. Znajdują się tam bogate zbiory dla dzieci i dorosłych oraz sala projekcyjno-warsztatowa. Czytelnicy mogą korzystająć z bogatej oferty:

 • książek (ponad 27 tys.),
 • filmów, zbiorów muzycznych i audiobooków (ponad 3,7 tys.),
 • jedynego w Bibliotece Raczyńskich Xboxa.

W 2018 r. w Filii zarejestrowało się 3 458 czytelników.

Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną

Nową przestrzenią na kulturalnej mapie Poznania jest otwarta pod koniec 2017 r., a rozpoczynająca swą działalność programową w 2018 r. Galeria Jerzego Piotrowicza Pod Koroną. Oprócz działalności galeryjnej prowadzone są tam także aktywności edukacyjne, kulturalne i parateatralne związane z twórczością oraz technikami klasycznymi w zakresie grafiki i malarstwa, teatru, inspirowane postacią i pamięcią o artyście Jerzym Piotrowiczu.

Liczba wydarzeń w miejskich instytucjach kultury – 8 915
Liczba wydarzeń w miejskich instytucjach kultury na 1000 mieszkańców – 16,6

Liczba kulturalnych imprez masowych w 2018 r. – 145
Liczba uczestników kulturalnych imprez masowych w 2018 r. – 446 358

Liczba wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez miejskie instytucje kultury w Poznaniu w 2018 r. oraz liczba uczestników:

 • Biblioteka Raczyńskich – 972 wydarzeń (134 – gmach główny, 765 (filie) – oddziały muzealne); 59 867 uczestników,
 • Centrum Kultury Zamek – 2 568 wydarzeń; 248 000 uczestników,
 • Centrum Sztuki Dziecka – 549 wydarzeń; 49 700 uczestników,
 • Dom Kultury „Stokrotka” – 112 wydarzeń; 10 750 uczestników,
 • Estrada Poznańska – 3 158 wydarzeń; 266 893 uczestników,
 • Galeria Miejska Arsenał – 106 wydarzeń; 90 609 uczestników,
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu – 23 wydarzeń; 56 874 uczestników,
 • Poznański Chór Chłopięcy – 19 wydarzeń (w tym 62 koncerty); uczestnicy: publiczność – 89 370, artyści – 1 560,
 • Teatr Animacji – 402 wydarzenia w siedzibie – 14 wydarzenia w terenie; 52 523 uczestników,
 • Teatr Muzyczny – 232 wydarzenia własne; 103 314 uczestników,
 • Teatr Ósmego Dnia – 114 wydarzeń; 23 899 uczestników,
 • Teatr Polski – 404 wydarzeń; 40 088 uczestników
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – 27 wydarzeń; 59 904 uczestników,
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania – 229 wydarzeń (w tym: 180 dla dzieci, 49 dla dorosłych).