W 2021 r. nakłady na inwestycje oraz prace modernizacyjno-remontowe w poznańskich placówkach oświatowych wyniosły 63,7 mln zł. Na realizację niektórych przedsięwzięć pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Budowa i rozbudowa obiektów

Do największych inwestycji realizowanych w 2021 r. w poznańskiej oświacie należały m.in.:

Nowo wybudowana sala gimnastyczna z częścią dydaktyczną w Szkole Podstawowej nr 68

Na zdjęciu budynek sali gimnastycznej, biała elewacja, prawa część budynku posadowiona jest na betonowych palach

arch. PIM
Wnętrze sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 68

Na zdjęciu wnętrze sali gimnastycznej, na wprost bramka z czerwoną siatką, nad nią kosz do koszykówki, po lewej stronie 3 segmenty dużych przeszklonych okien, pomiedzy dwama segmentami kosz do koszykówki, po przeciwnej stronie trzeci kosz do koszykówki

arch. PIM
Elewacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 po remoncie

Na zdjęciu budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Elewacja z czerwonej cegły. Półokrągłe białe okna. Dach z czerwonej dachówki.

arch. UMP
 • zakończenie renowacji elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych o łącznej wartości 2,3 mln zł, w tym ok. 1 mln zł wydatkowano w 2021 r.; w efekcie przeprowadzonych prac zakończono renowację elewacji budynku szkoły od strony wschodniej i zachodniej oraz renowację elewacji budynku sali gimnastycznej; inwestycja w 53,8% została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
Odnowiona elewacja budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

Na zdjęciu front budynku szkoły z odnowioną elewacją z surowej cegły, dwoje podwójnych drzwi w kolorze ciemnoszarympółokrągłe

arch. PIM
 • budowa szkoły na Strzeszynie o łącznej wartości 35,5 mln zł, w tym 112,2 tys. zł wydatkowano w 2021 r., w którym to wykonano dokumentację koncepcyjną oraz przystąpiono do wykonania projektu budowlanego; zakończenie inwestycji jest planowane na 2024 r.;
 • rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich o łącznej wartości 17,5 mln zł, w tym 10,3 mln zł wydatkowano w 2021 r., w którym to zakończono roboty budowlane w budynku dydaktycznym oraz rozpoczęto prace wykończeniowe obejmujące budynek pawilonu mieszczącego bibliotekę oraz salę wielofunkcyjną; zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.;
 • modernizacja dachu w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 o łącznej wartości 1,5 mln zł, w tym 1,1 mln zł wydatkowano w 2021 r., w którym to wykonano całe pokrycie dachowe wraz z wymianą konstrukcji drewnianej dachu; inwestycja w 99,5% została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.;
 • budowa łącznika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 o wartości blisko 5 mln zł, w tym 3,6 mln zł wydatkowano w 2021 r., w którym to wykonano budynek łącznika oraz rozpoczęto prace wykończeniowe; zakończenie prac zaplanowano na 2022 r.; inwestycja w 98,4% została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
Łącznik w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2

Na zdjęciu wnętrze łącznika budynku szkoły, po lewej stronie szafki w kolorze łososiowym, korytarz, po prawej stronie schody oraz wysokie okna

arch. PIM
 • modernizacja i rewitalizacja zabytkowych elewacji budynku Zespołu Szkół nr 5 o łącznej wartości 4,1 mln zł, w tym 1,6 mln zł wydatkowano w 2021 r., w którym wykonano renowację części elewacji budynku szkoły oraz renowacje budynku sali gimnastycznej; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 r.; inwestycja w 53,4% została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
Zabytkowa elewacja budynku Zespołu Szkół nr 5

Na zdjęciu fragment zabytkowej elewacji z oknem z ramami w kolorze niebieskim oraz z płaskorzeźbami

arch. PIM
 • modernizacja budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej o wartości 4 mln zł, w tym 2,5 mln zł wydatkowano w 2021 r., w którym dokończono II etap remontu kondygnacji przyziemia oraz zamontowano instalację oddymiania klatek schodowych; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 r.; inwestycja w 74,9% została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
 • budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 o wartości 5,2 mln zł, w tym 760 tys. zł wydatkowano w 2021 r., w którym wykonano roboty ziemne, stan surowy budynku oraz roboty montażowe dla kanalizacji; zakończenie inwestycji zaplanowano na 2022 r.; na inwestycję pozyskano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki (12,1% wartości inwestycji);
 • modernizacja budynku przy ul. Słowackiego na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty o łącznej wartości 8,1 mln zł, w tym 1,6 mln zł wydatkowano w 2021 r.; z uwagi na zły stan techniczny budynku wstrzymane zostały roboty budowlane i rozwiązano umowę z wykonawcą prac; przystąpiono do opracowania dodatkowej ekspertyzy technicznej obiektu, która umożliwi dalszą realizację inwestycji; inwestycja w 45,8% miałaby być sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacje i remonty bieżące

W 2021 r. na modernizacje i remonty bieżące przeprowadzone w budynkach szkół, przedszkoli i innych placówkach oświatowych Miasto Poznań wydatkowało ponad 26,1 mln zł.

Prace modernizacyjne i remontowe objęły m.in.:

 • modernizację budynku;
 • remont elewacji budynku;
 • modernizację lub remont pomieszczeń;
 • remont bloku sportowego;
 • modernizację sal gimnastycznych, zaplecza sportowego;
 • remont tablic elektrycznych;
 • modernizację ciągów komunikacyjnych;
 • wymianę stolarki okiennej, drzwiowej;
 • remonty dachów;
 • wymianę grzejników;
 • remont elewacji budynku;
 • izolację ścian fundamentowych;
 • remonty sanitariatów;
 • modernizację dziedzińców szkolnych, w tym jednego z przeznaczeniem na miasteczko rowerowe;
 • wymianę lub modernizację ogrodzenia;
 • wymianę, modernizację lub remonty instalacji: elektrycznych, oświetlenia, kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowej, centralnego ogrzewania;
 • remont izolacji przeciwwodnej;
 • likwidację zbiornika bezodpływowego i podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Prace remontowo-modernizacyjne w 2021 r. zrealizowano w następujących placówkach:

 • szkoły podstawowe nr: 3, 7, 11, 19, 27, 45, 53, 60, 64, 66, 71, 74, 80, 82;
 • szkoły podstawowe specjalne nr: 107, 112;
 • zespoły szkolno-przedszkolne nr: 2, 3, 13;
 • zespoły szkół specjalnych nr 101, 103, 105;
 • licea ogólnokształcące: II, IV, IX, XIV, XXXVIII;
 • Liceum Mistrzostwa Sportowego;
 • zespoły szkół ogólnokształcących nr: 4, 7, 8, 33;
 • zespoły szkół: Gastronomicznych, Handlowych, Geodezyjno-Drogowych, Przemysłu Spożywczego, Mechanicznych, Zawodowych nr 2;
 • Technika: nr 19, Energetyczne;
 • Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;
 • Młodzieżowy Domu Kultury nr 2.

W 2021 r. nie realizowano kompleksowych termorenowacji budynków oświatowych. Kontynuowano natomiast program częściowej termorenowacji, obejmujący m.in. ocieplenie ścian i dachów budynków, wykonanie nowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację kotłowni, węzłów cieplnych i instalacji grzewczych. Zadania te prowadzono w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3, Szkole Podstawowej nr 36, Szkole Podstawowej nr 27, a także w przedszkolach.

Rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej

Na modernizację boisk w szkołach i placówkach oświatowych oraz rozbudowę i modernizację placów gier i zabaw (w tym w przedszkolach) Miasto Poznań w 2021 r. wydatkowało środki finansowe w wysokości 2,1 mln zł, w tym na:

 • modernizację boisk sportowych w: szkołach podstawowych nr 10, 29, 71, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych, XX Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Specjalnych nr 103;
 • modernizację placów gier i zabaw w: szkołach podstawowych nr 58, 72, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Zespole Szkół Specjalnych nr 103.

Projekty obywatelskie

Działania realizowane w 2021 r. w placówkach oświatowych w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego opiewały na kwotę 4,5 mln zł. W 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

 • „Bezpieczne EKO Szkoły SP38, SSP2” – częściowa termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 38;
 • „Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach” – modernizacja placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 11; rewitalizacja wewnętrznego dziedzińca, placu przed wejściem do szkoły, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12;
 • „Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego” – remont pomieszczeń szkolnych i stołówki;
 • „Wildecka Piątka na szóstkę” – remont sal lekcyjnych, salki gimnastycznej, pomieszczeń gospodarczych, korytarza i auli w Szkole Podstawowej nr 5;
 • „Sportowy relaks” – m.in., zakup i montaż samoobsługowej solarnej stacji naprawy rowerów w Szkole Podstawowej nr 58; przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Kwiatowego; budowa bieżni lekkoatletycznej wraz ze skocznią do skoku w dal w Szkole Podstawowej nr 78;
 • „Cała szkoła jak z Finlandii” oraz „Szkoła jak z Finlandii” – remont instalacji elektrycznej, modernizacja systemu monitoringu, remont sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych i holu wejściowego w Szkole Podstawowej nr 77;
Odnowione sale w ramach projektu „Szkoła jak z Finlandii” w Szkole Podstawowej nr 77

Sala szkoły podstawowej nr 77. Na zdjęciu szare stoły tworzące kat prosty, przy nich drewniane krzesła z metalowymi, jasnozielonymi ramami. Na zielonej ścianie po lewej stronie cztery kolorowe zdjęcia w czarnych ramkach, na szarej ścianie po prawej stronie mapa świata z czarnymi płaszczyznami kontynentów

arch. UMP
 • „Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!” – nasadzenia drzew i krzewów w Szkole Podstawowej nr 23; cięcia pielęgnacyjne drzew oraz nowe nasadzenia w Szkole Podstawowej nr 36; pielęgnacja drzewostanu, zakup sprzętu umożliwiający bieżącą pielęgnację zieleni w Szkole Podstawowa nr 71;
 • „Przestrzeń pełna uśmiechu” – rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 58 o dodatkowe pomieszczenia dla uczennic i uczniów;
 • „Plac zabaw dla szkoły integracyjnej” – montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni w Szkole Podstawowej nr 68.

Ponadto w 2021 r. w ramach konkursu „grantowego” dla rad osiedli zrealizowano zadanie „Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62”, którego koszt wyniósł 380 tys. zł.