Ochrona przciwpożarowa

W 2017 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 214 razy. Interwencje W 2017 r. granicach administracyjnych Poznania odnotowano: 1 171 pożarów 3 025 miejscowych zagrożeń 1 017 fałszywych alarmów. W skali roku liczba pożarów zwiększyła się o 1,5%. Liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 36,6%, a fałszywych alarmów – o 17,2%. Większość pożarów […]

Read More…

Porządek publiczny

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk W 2017 r. Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła 54,1 tys. zgłoszeń. W 2017 r. służby dyżurne Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) przyjęły do realizacji 54,1 tys. zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła: ruchu drogowego (54,6%) interwencji w sprawie zwierząt (7,3%) czystości i porządku na terenie […]

Read More…

Bezpieczeństwo obywateli

fot. M. Nowaczyk W 2017 r. w Poznaniu Policja stwierdziła 15,8 tys. przestępstw. Przestępczość W skali roku liczba przestępstw w Poznaniu zmniejszyła się o 5%. Stwierdzono mniej przestępstw kryminalnych (o 18,7%). Zwiększyła się natomiast liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych (ponad dwukrotnie) oraz drogowych (o 3,7%). Większość przestępstw stwierdzonych w Poznaniu to przestępstwa kryminalne (71,6%).  Przestępstwa o […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe

W 2017 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego działało całodobowo, koordynując działania straży, służb, inspekcji i podmiotów gospodarczych w sytuacjach kryzysowych i niezwyczajnych. Centrum Zarządzania Kryzysowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową. W 2017 r. […]

Read More…