fbpx
Wyszczególnienie201820192018=100
Dochody ogółem w mln zł, z tego:3 6994 162112,5
dotacje i subwencje z budżetu państwa1 1101 338120,5
udziały w podatku dochodowym, z tego:1 2621 396110,6
PIT1 1171 221109,3
CIT145175120,7
podatki i opłaty lokalne, w tym:710744104,8
podatek od nieruchomości420437104
pozostałe dochody617684110,9
Wydatki ogółem w mln zł, z tego:3 5534 199118,2
bieżące3 0573 464113,3
inwestycyjne496735148,2
Wynik budżetu w mln zł146deficyt 37
źródło: UMP