Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Głównym celem projektu „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP” jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji, z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r.

Opracowana Polityka Parkingowa powstała w ramach projektu pn. „Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – SPPOFAP)”. Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Proces suburbanizacji występujący w aglomeracji poznańskiej powoduje, że coraz więcej problemów transportowych generowanych jest poza miastem. Efektem wprowadzenia i realizacji polityki parkingowej ma być zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zwiększenie ruchu pasażerskiego w transporcie zbiorowym, co spowoduje zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz lepszą efektywność transportu zbiorowego.

Planowany system parkingów typu Park&Ride obejmuje etapy:

  • I etap – w lutym 2018 r. został otwarty pierwszy parking typu P&R w Poznaniu zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, dla osób korzystających z samochodów i przesiadających się na transport publiczny. Posiada 130 miejsc postojowych i jest otwarty 7 dni w tygodniu (oprócz świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2.30 do 4.30. Funkcjonalnością zastosowaną na parkingu jest możliwość wjazdu na parking na podstawie aktywnego biletu okresowego na karcie PEKA (system parkingowy został powiązany z systemem PEKA)
  • II etap – projekt obejmuje budowę trzech odrębnych przestrzennie i funkcjonalnie obiektów parkingowych typu „Park&Ride” w następujących lokalizacjach: św. Michała – w rejonie ulic św. Michała, Warszawska i Świętojańska, Strzeszyn – w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn oraz rondo Starołęka – w rejonie ulic Hetmańska, Starołęcka i Wagrowska. Planowany termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 2020 r. W 2019 r. przygotowano dokumentację i złożono wniosek o pozwolenie na budowę, które w listopadzie otrzymano
  • III etap – budowa parkingów na Górczynie i Miłostowie. Wniosek o dofinansowanie na P&R Górczyn i Miłostowo złożony w październiku 2017 r. został pozytywnie rozpatrzony. Na realizację III etapu parkingów P&R, którego całkowita szacunkowa wartość określona została na 97,99 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 21,96 mln zł. Miasto Poznań wnioskowało o kwotę 67,6 mln zł. Wobec braku możliwości zabezpieczenia w budżecie Miasta pełnej wartości projektu w sytuacji uzyskania dotacji w wysokości znacznie niższej od wnioskowanej, zaszła konieczność poinformowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zawieszeniu realizacji projektu i odstąpieniu od podpisania umowy o jego dofinansowanie
  • IV etap – odebrano wstępną koncepcję funkcjonalno-przestrzenną dla 5 odrębnych obiektów parkingowych w lokalizacjach: os. Lecha – Piaśnicka, PKP Podolany (ul. Horacego), PKP Antoninek, PKP Karolin oraz PKP Starołęka przy torach kolejowych

Kontynuując zadanie podjęte w 2018 r. dotyczące wykonania opracowania “Kompleksowej analizy obszaru Miasta Poznania – dzielnic (Jeżyce, Łazarz,Wilda) pod katem optymalizacji parkowania”, prowadzono prace zmierzające do odbioru opracowanego dokumentu.

W 2019 r. zlecono wykonanie “Analizy możliwości realizacji parkingu podziemnego pod al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. Solnej do ul. 23 Lutego”. W koncepcji uwzględniono analizy przestrzenne, funkcjonalno – przestrzenne, ruchu drogowego, ekonomiczne oraz wskazano warianty rozwiązań dla możliwości budowy parkingu.

Miejski System Parkowania obejmuje:

  • strefę płatnego parkowania (SPP), w której dostępnych jest 7,2 tys. miejsc parkingowych
  • 7 parkingów buforowych znajdujących się na obrzeżach SPP, na których dostępne są 962 miejsca postojowe

Łącznie w Poznaniu dostępnych jest 8,2 tys. miejsc parkingowych.

Informacje dotyczące parkingów wraz z mapą