Prezydent
Zapraszam do zapoznania się z „Raportem o stanie miasta Poznania za rok 2019”. Zawiera on informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta oraz działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz wiele instytucji i podmiotów pozasamorządowych. Rok ubiegły, wraz z pięcioma miesiącami obecnego, zamyka pierwsze trzydziestolecie polskich samorządów. Otwarcie kolejnych lat lokalnej samorządności odbywa się w trudnej i nie do końca przewidywalnej rzeczywistości spowodowanej globalną pandemią. Już teraz wiemy, że począwszy od 2020 r. wiele działań Miasta nie będzie mogło być realizowanych w tak szerokim zakresie jak dotychczas, a gospodarka będzie zmagać się ze skutkami pandemii przez dłuższy czas. Dzisiaj zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszymi wspólnymi osiągnięciami w roku ubiegłym.  
         Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania