W 2022 r. rozpoczęto budowę 267 budynków jednorodzinnych (o 48% mniej w stosunku do 2021 r). Nastąpił spadek liczby inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, drogowych i sieci uzbrojenia terenu.

W 2022 r. wydano 7,9 tys. pozwoleń na budowę mieszkań, tj. o 14,7 % mniej niż przed rokiem oraz rozpoczęto budowę 4,2 tys. mieszkań, tj. o 38% mniej niż w 2021 r.

W 2022 r. oddano do użytku 124 lokale przy ul. Opolskiej w Poznaniu. Prowadzono postępowanie na wybór wykonawcy 3 komunalnych budynków z 130 mieszkaniami przy ul. Nadolnik.

Lokale przy ul. Opolskiej

Widok na biało-pomarańczowy blok w kształcie litery L, wokół plac zabaw, młoda zieleń oraz parking z kilkoma samochodami

Źródło: ZKZL
Wizualizacja inwestycji przy ul. Nadolnik – powstanie tam 130 mieszkań komunalnych

wizualizacja komputerowa: widok na narożnik nowego bloku, chodniki oraz zieleń, dwie idące osoby i dwa auta

Źródło: UMP (wizualizacja ZKZL)

W 2022 r. spółka PTBS rozpoczęła budowę budynków w ramach programu pn. „POZnań i zamieszkaj” realizowanego we współpracy z Miastem Poznań. Prace prowadzono na Strzeszynie: przy ul. J. Wiencka, ul. E. Zawackiej, ul. A. Poszwińskiego (199 mieszkań) oraz przy ul. ul. E. Zawadzkiej, ul. M. Cegłowskiej (353 mieszkań). Rozpoczęto prace koncepcyjne w zakresie inwestycji przy ul. Żelaznej (planowa budowa 411 mieszkań).