Prezydent
Zapraszam do zapoznania się z „Raportem o stanie miasta Poznania za rok 2022”, który stanowi podsumowanie najważniejszych informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz działań i przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz wiele instytucji i podmiotów pozasamorządowych. Rok 2022 to czas niespotykanej od lat niepewności będącej wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę, najwyższej od 25 lat inflacji oraz zmian w przepisach podatkowych. Mimo tych wyzwań Poznań pozostaje miastem, którego kluczowymi priorytetami są innowacyjność, dbałość o środowisko oraz troska o potrzeby i komfort życia wszystkich mieszkańców. Sprzyja temu nie tylko postępująca cyfryzacja usług miejskich, realizowane programy oraz inwestycje proekologiczne, rewitalizacyjne czy komunikacyjne, ale także troska o wszystkie grupy społeczne, w szczególności: seniorów, rodziny z małymi dziećmi oraz wielodzietne. Dla Państwa wygody, kierując się dbałością o środowisko naturalne, raport oraz jego załączniki ukazują się wyłącznie w wersji cyfrowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wersji online na portalu Bazy Danych Miasta.  
         Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania