Statystyki miejskie - Marzec 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z marca 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Marzec 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 70
małżeństwa cywilne 65
małżeństwa konkordatowe 5
Śluby poza lokalem USC 1
Urodzenia 979
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Emilia 16 Helena 16 Zuzanna 16 Zofia 15 Laura 14
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 31 Aleksander 26 Leon 21 Stanisław 17 Antoni 17
Zgony 698
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 4404
Liczba wydanych Kart Seniora 360
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 69
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 236
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 554
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 10
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 49
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 281
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 60
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 108
Liczba przyjętych depozytów 73
Liczba wydanych depozytów 7
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Marzec 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 4099
liczba osób do 25 roku życia 263
liczba osób powyżej 50 roku życia 1227
liczba osób pobierających zasiłek 676
Stopa bezrobocia 1,1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 8266
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Marzec 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 1391
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 11
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 21
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 55
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 42
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 78
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Marzec 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 212
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 681
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 0
Zagrożenia w ruchu drogowym 4158
Zagrożenia życia i zdrowia 516
Zakłócenia porządku publicznego 440
Zwierzęta 339
Pozostałe naruszenia 399
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 21
Liczba wyjazdów OSP do akcji 14
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 370
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 44
Liczba wystawionych mandatów 246
Liczba pouczeń 30
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 39
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 19
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 122
Przybyłe koty do schroniska 32
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 22
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 250
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 20
Liczba wypuszczonych małych ssaków 3
Liczba przyjętych ptaków 193
Liczba wypuszczonych ptaków 141
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 268
Liczba miejscowych zagrożeń 618
Liczba fałszywych alarmów 272

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Marzec 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 22 106
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 27 004
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 17 485
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 13 319
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 13 118
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 5167
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 6342
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 8072
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 8076
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 7315
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 16 982
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 8774
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 12 942
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 12 565
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 21 556
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 18 635
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 10 844
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 14 815
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 13 803
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 16 818
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 12 706
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 5466
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 23 600
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 6550
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 11 209
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 19 064
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 8313
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 8959
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 12 134
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 11 418
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 16 169
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 16 122
Liczba przejazdów Malta Pd. 21 316
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Marzec 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 7743
Liczba spektakli 68
Teatr Polski Liczba widzów 3061
Liczba spektakli 30
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 6
Liczba uczestników 244
Liczba wydarzeń 10
Liczba uczestników 131
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 22
Liczba uczestników 8507
Kino Muza Liczba seansów kinowych 380
Liczba widzów 14 852
Teatr Nowy Liczba spektakli 43
Liczba uczestników 6009
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 13
Liczba uczestników 1046
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 14 762
Liczba wydarzeń 83
Liczba seansów kinowych 184
Liczba uczestników seansów kinowych 5700
Liczba spektakli teatralnych 5
Liczba uczestników spektakli 350
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 3176
Liczba wydarzeń 43
Liczba uczestników wydarzeń 1332
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 24
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 4073
Liczba wydarzeń 11
Liczba uczestników wydarzeń 403
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 1386
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 1
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 4
Liczba słuchaczy 3689
Liczba koncertów Pro Sinfonika 76
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 4230
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 133525
na zewnątrz 129020
na miejscu 4505
Liczba uczestników wydarzeń 9128
Liczba wydarzeń 145
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 5
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 70000
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 36
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 10
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 167

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 22
Liczba uczestników 260
Liczba zajęć plastycznych 12
Liczba uczestników 210
Liczba wydarzeń okolicznościowych 4
Liczba uczestników 160
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 6
Liczba uczestników 180
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 21 162
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 7815
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 15 796
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 8068
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 19 489
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 18 066
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 18563
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 4549
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 1926
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1251
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 0
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 444
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 145348
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 32
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 8
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 11
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Marzec 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 379707
Liczba wizyt na stronie 1116329
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 77 781
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 11 190
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 9115
Zobacz dane z lutego 2023.