W 2018 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 497,3 tys. pojazdów, w tym 389 tys. pojazdów osobowych.

Prędkość ruchu w centrum

Specjaliści systemu Yanosik zbadali prędkości w centrach największych polskich miast. Miastem z najwolniejszym centrum jest Kraków, gdzie kierowcy średnio poruszają się 25 km/h. Mieszkańcy: Rzeszowa, Radomia, Szczecina, Poznania i Wrocławia, poruszają się ze średnią prędkością nie przekraczającą 26 km/h.

Więcej o prędkościach w miastach

Organizacja ruchu

 Miejski Inżynier Ruchu w 2018 r. zatwierdził:

  • 463 nowe stałe organizacje ruchu, poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, dostosowujące infrastrukturę drogową do obowiązujących przepisów, usprawniające ruch komunikacji zbiorowej, pojazdów indywidualnych, rowerzystów i pieszych oraz reorganizujące i porządkujące zasady parkowania w mieście,
  • 1 303 czasowych organizacji ruchu związanych z mającymi poprawić jakość życia i podróżowania mieszkańców inwestycjami, przebudowami i remontami, realizowanymi w pasie drogowym na terenie miasta,
  • wydał 40 decyzji administracyjnych o wykorzystaniu dróg w sposób szczególny (w tym jedną odmowną), związanych z odbywającymi się w przestrzeni publicznej miasta ważnymi wydarzeniami rocznicowymi oraz imprezami sportowymi, kulturalnymi i religijnymi (w tym: obchody rocznic Poznańskiego Czerwca, Zbrodni Katyńskiej, Konstytucji 3. Maja, Powstania Węgierskiego, 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego, uroczystości Bożego Ciała, Misterium Męki Pańskiej, Wszystkich Świętych, Imieniny Ulicy Św. Marcin, Dożynki Miejskie, Finał WOŚP, Sylwester Miejski, Bike Challenge, poznański maraton, półmaraton i triathlon, Bieg Niepodległości, Business Run, bieg Wings For Life, Dni Ułana (w 2017 r. – 42).

Liczba samochodów 

W 2018 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 497,3 tys. pojazdów, w tym 389 tys. pojazdów osobowych – o 20,1 tys. więcej niż w rok wcześniej (w tym o 17,3 tys.  więcej pojazdów osobowych).

783 to liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców przy uwzględnieniu osób zameldowanych na stałe i czasowo na dzień 31.12.2018

Szkolenia kierowców

Przy ul. Wilczak 53 funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który w 2018 r. przeprowadził 9,3 tys. egzaminów teoretycznych oraz 17,7 tys. egzaminów praktycznych, zakończonych łącznie 6,1 tys. pomyślnie zdanymi egzaminami we wszystkich kategoriach.

 Liczba samochodów osobowych w największych miastach Polski
  2002 2010 2015 2016 2017 2017/2002 w %
Poznań 210 780 285 411 338 984 356 788 371 610 176,3
Kraków 257 823 353 540 424 026 448 004 468 657 181,8
Łódź 222 131 298 119 351 870 365 931 380 267 171,2
Warszawa 694 805 931 495 1 131 120 1 194 068 1 261 803 181,6
Wrocław 220 600 314 061 381 831 403 063 420 935 190,8
Źródło: GUS
 
Liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców w największych miastach Polski
  2002 2010 2015 2016 2017 2017/2002 w %
Poznań 365 514 625 660 690 189,0
Kraków 340 467 557 585 611 179,7
Łódź 283 408 502 525 551 194,7
Warszawa 412 548 648 681 715 173,5
Wrocław 345 498 601 632 659 191,0

 Źródło: GUS

 

Parkowanie


Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej


Głównym celem projektu „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP” jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji, z wzajemnym dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r.

Proces suburbanizacji występujący w aglomeracji poznańskiej powoduje, że coraz więcej problemów transportowych generowanych jest poza miastem. Efektem wprowadzenia i realizacji polityki parkingowej ma być zmniejszenie ruchu samochodowego oraz zwiększenie ruchu pasażerskiego w transporcie zbiorowym co spowoduje zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz lepszą efektywność transportu zbiorowego.

System parkingów P&R

arch. UMP

Planowany system parkingów typu Park&Ride obejmuje etapy:

  • I etap – w lutym 2018 r. został otwarty pierwszy parking typu P&R w Poznaniu zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Szymanowskiego i Smoleńskiej, dla osób korzystających z samochodów i przesiadających się na transport publiczny. Posiada 130 miejsc postojowych i jest otwarty 7 dni w tygodniu (oprócz świąt), przez całą dobę, z przerwą techniczną w godzinach od 2.30 do 4.30. Funkcjonalnością zastosowaną na parkingu jest możliwość wjazdu na parking na podstawie aktywnego biletu okresowego na karcie PEKA (system parkingowy został powiązany z systemem PEKA),
Parking P&R przy ul. Szymanowskiego

arch. UMP
  • II etap – projekt obejmuje budowę trzech odrębnych przestrzennie i funkcjonalnie obiektów parkingowych typu „Park&Ride” w następujących lokalizacjach: św. Michała – w rejonie ulic św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej, Strzeszyn – w rejonie przystanku kolejowego Poznań Strzeszyn oraz rondo Starołęka – w rejonie ulic Hetmańskiej, Starołęckiej i Wagrowskiej. Planowany termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na 2020 r.,
  • III etap – budowa parkingów na Górczynie i Miłostowie. Wniosek o dofinansowanie na P&R Górczyn i Miłostowo złożony w październiku 2017 r. został pozytywnie rozpatrzony. Na realizację III etapu parkingów P&R, którego całkowita szacunkowa wartość określona została na 97,99 mln zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 21,96 mln zł. Miasto Poznań wnioskowało o kwotę 67,6 mln zł. Wobec braku możliwości zabezpieczenia w budżecie Miasta pełnej wartości projektu w sytuacji uzyskania dotacji w wysokości znacznie niższej od wnioskowanej, zaszła konieczność poinformowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zawieszeniu realizacji projektu i odstąpieniu od podpisania umowy o jego dofinansowanie,
  • IV etap – trwa opracowywanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla 5 odrębnych obiektów parkingowych w lokalizacjach: os. Lecha – Piaśnicka, PKP Podolany (ul. Horacego), PKP Antoninek, PKP Karolin oraz PKP Starołęka przy torach kolejowych.

Miejski System Parkowania

Miejski System Parkowania obejmuje:

  • strefę płatnego parkowania (SPP), w której dostępnych jest 8,6 tys. miejsc parkingowych,
  • 7 parkingów buforowych znajdujących się na obrzeżach SPP, na których dostępne są 864 miejsca postojowe.

Łącznie w Poznaniu dostępnych jest 9,5 tys. miejsc parkingowych.