Statystyki miejskie - Maj 2023 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z maja 2023.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Maj 2023
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 145
małżeństwa cywilne 114
małżeństwa konkordatowe 31
Śluby poza lokalem USC 11
Urodzenia 931
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 20 Maria 15 Zuzanna 12 Klara 12
Najczęściej nadawane imiona męskie Leon 24 Ignacy 21 Jan 18
Zgony 642
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba klientów 3422
Liczba wydanych Kart Seniora 227
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 84
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 170
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 430
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 7
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 31
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 213
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 29
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 74
Liczba przyjętych depozytów 38
Liczba wydanych depozytów 7
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Maj 2023
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3816
liczba osób do 25 roku życia 218
liczba osób powyżej 50 roku życia 1390
liczba osób pobierających zasiłek 642
Stopa bezrobocia 1
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 8240
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Maj 2023
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 2775
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 8
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 12
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 25
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 59
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 94
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Maj 2023
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 168
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 374
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 5
Zagrożenia w ruchu drogowym 3216
Zagrożenia życia i zdrowia 589
Zakłócenia porządku publicznego 706
Zwierzęta 606
Pozostałe naruszenia 495
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 28
Liczba wyjazdów OSP do akcji 28
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 280
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 30
Liczba wystawionych mandatów 198
Liczba pouczeń 21
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 43
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 25
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 122
Przybyłe koty do schroniska 47
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 25
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 262
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 78
Liczba wypuszczonych małych ssaków 63
Liczba przyjętych ptaków 1008
Liczba wypuszczonych ptaków 835
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 655
Liczba miejscowych zagrożeń 1289
Liczba fałszywych alarmów 549

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Maj 2023
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 55 041
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 55 917
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 61 344
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 54 220
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 27 042
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 13 346
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 20 136
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 26 233
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 27 536
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 21 059
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 53 235
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 18 723
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 26 735
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 29 786
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 53 327
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 43 711
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 31 112
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 45 371
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 48 243
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 43 405
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 29 472
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 12 840
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 53 189
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 21 599
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 29 980
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 32 596
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 15 316
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 23 798
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 28 929
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 28 162
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 41 509
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 41 280
Liczba przejazdów Malta Pd. 68 082
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Maj 2023
Teatr Animacji Liczba widzów 5279
Liczba spektakli 42
Teatr Polski Liczba widzów 2996
Liczba spektakli 23
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 3
Liczba uczestników 135
Liczba wydarzeń 10
Liczba uczestników 169
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 19
Liczba uczestników 7249
Kino Muza Liczba seansów kinowych 369
Liczba widzów 10330
Teatr Nowy Liczba spektakli 37
Liczba uczestników 4524
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 54
Liczba uczestników 2191
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 18 028
Liczba wydarzeń 115
Liczba seansów kinowych 180
Liczba uczestników seansów kinowych 3159
Liczba spektakli teatralnych 5
Liczba uczestników spektakli 651
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 6706
Liczba wydarzeń 57
Liczba uczestników wydarzeń 2441
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 5
Liczba uczestników wydarzeń 352
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 4555
Liczba wydarzeń 11
Liczba uczestników wydarzeń 130
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 35
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 4098
Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 3
Filharmonia Poznańska Liczba koncertów 3
Liczba słuchaczy 2638
Liczba koncertów Pro Sinfonika 59
Liczba słuchaczy Pro Sinfonika 3160
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 109304
na zewnątrz 105086
na miejscu 4218
Liczba uczestników wydarzeń 10535
Liczba wydarzeń 140
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 4
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 215
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 7
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 4
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 1047

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 24
Liczba uczestników 280
Liczba zajęć plastycznych 11
Liczba uczestników 180
Liczba wydarzeń okolicznościowych 8
Liczba uczestników 160
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 8
Liczba uczestników 160
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 27 193
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 82 191
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 28 020
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 5423
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 16 149
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 16 382
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 15 707
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 0
Korty Rataje Liczba udostępnionych godzin 1399,5
Korty MOS Liczba udostępnionych godzin 126,5
Bowling Rataje Liczba udostępnionych godzin 238
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 241212
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 59
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 13
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 23
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Maj 2023
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 346 281
Liczba wizyt na stronie 1 087 723
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 65 218
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9714
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 5786
Zobacz dane z kwietnia 2023.