W 2021 r. długość dróg miejskich o nawierzchni twardej wynosiła 942 km, z których ponad połowa była w stanie bardzo dobrym lub dobrym.

Inwestycje i remonty

W 2021 r. do najważniejszych realizowanych remontów i inwestycji należały:

 • rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. św. Marcin do pl. Wolności w ramach projektu unijnego Program Centrum – etap I (zakres 2.2);
 • rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z al. Niepodległości oraz ul. Towarową (zakres 4) oraz rozbudowa ul.  św. Marcin na odcinku od al. Niepodległości do ul. Gwarnej (zakres 2.1) w ramach projektu Program Centrum – etap I (prace budowlane);
 • korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje; zakres prac obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego układu torowo-drogowego, w tym przebudowę i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni oraz wydzielonego torowiska tramwajowo-autobusowego wzdłuż ulic B. Krzywoustego, Jana Pawła II i Ludwika Zamenhofa;
Rondo Rataje – prace na ul. Krzywoustego

prace na ul. B. Krzywoustego w wiązku z przebudową Ronda Rataje

arch. UMP
 • budowa węzła komunikacyjnego „Nowa Naramowicka”, zlokalizowanego u zbiegu ulic Naramowickiej i Lechickiej, umożliwiająca m.in. bezkolizyjny przejazd przez to skrzyżowanie ulicą Lechicką, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Serbskiej i Lechickiej;
 • budowa ulicy św. Wawrzyńca na odcinku od skrzyżowania z ul. Niestachowską i ul. S. Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną;
 • modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej;
 • przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego;
 • przebudowa skrzyżowania ulic: F. Stróżyńskiego – Marka z Aniano – Morasko – T. Mateckiego;
 • przebudowa ulic: Lotniczej, Żelaznej, I. Kaczmarka, Bocianiej, Tczewskiej, Trzebiatowskiej, Pokrzywno, Hodowlanej, Suchej, Zwierzynieckiej, K. Jarochowskiego;
 • budowa ulic: Rozwadowskiej, Tarnobrzeskiej, Miłowita, Mleczowej, Mrowińskiej, Przybrodzkiej, S. Kunickiego, Gryfińskiej, Wyszomierskiej.

Ponadto przygotowywano dokumentację i prowadzono prace projektowe w ramach zadań:

 • kontynuacja Programu Centrum czyli planu odnowy ul. św. Marcin i sąsiednich ulic zakres 2.3 i 2.4 – południowa droga pl. Wolności, część ul. F. Ratajczaka, 27 Grudnia, K. Kantaka, Gwarna, A. Fredry, S. Mielżyńskiego;
 • wymiana nawierzchni i wzmocnienie ul. B. Krzywoustego w Poznaniu – etap I na odcinku od wiaduktu za torami kolejowymi do węzła autostradowego „Krzesiny” w Poznaniu – przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych;
 • budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20;
 • budowa ul. Folwarcznej w ramach programu „Poznań Rataje-Franowo”;
 • budowa ul. Ożarowskiej na odcinku od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i dróg dla rowerów na odcinku od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego;
 • budowa ulic: Białośliwskiej, Nadwarciańskiej, Umultowskiej;
 • budowa dróg na osiedlu Zieliniec;
 • budowa układu drogowego ul. Glinianko i okolic,
 • przebudowa ulic: Kolejowej, J. Heweliusza, Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z ul. F. Ratajczaka do skrzyżowania ulic B. Krysiewicza, Piekary, Długiej  – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji robót budowlanych;
 • budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 • budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej i ul. Golęcińskiej;
 • budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20;
 • budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybinką pomiędzy Berdyczowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem.
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem

arch. PIM

W ramach prac nad opracowaniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Poznania odbyły się debaty (ekspercka i społeczna), których tematem była analiza układu komunikacyjnego, sporządzona na potrzeby projektu nowego Studium. Na potrzeby debaty przygotowano materiały informacyjne (prezentacja multimedialna).