Według szacunków Urzędu Miasta Poznania zasób mieszkaniowy Poznania na koniec 2022 r. liczył 282,8 tys. mieszkań o łącznej powierzchni 18,2 mln m2.

Przeciętna powierzchnia mieszkania wynosiła 63,2 m2. Na 1000 mieszkańców przypadało 536 mieszkań, na jedno mieszkanie przypadały niecałe 2 osoby. Na 1 osobę przypadało 33,9 m2 powierzchni użytkowej.

98,4% mieszkańców posiadało dostęp do sieci wodociągowej. Z sieci kanalizacyjnej korzystało 95,0% ogółu ludności. 88,1% mieszkańców korzystało z sieci centralnego ogrzewania, a 81,4% z sieci gazowej.

W 2022 r. oddano do użytkowania 5245 mieszkań (o 17,9% mniej niż przed rokiem). Do 299 zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych w budownictwie indywidualnym (o 17,2% mniej niż przed rokiem), a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem zmniejszyła się do 4822 mieszkań (o 14,4% mniej niż przed rokiem). Oddano łącznie 124 mieszkania komunalne (o 43,1% mniej niż przed rokiem). Najwięcej mieszkań przekazano do użytkowania na Nowym Mieście (2009 mieszkań, tj. 38,3%) oraz na Starym Mieście (1116 mieszkań, tj. 21,3%).

Zasób komunalny miasta liczył 12,7 tys. lokali, z tego 5,6 tys. w budynkach komunalnych oraz 7,1 tys. w budynkach wspólnot mieszkaniowych. W 2022 r. oddano do użytku 2 nowe budynki z 124 mieszkaniami przy ul. Opolskiej. Zakończono remont i modernizację 2 budynków przy ul. Kilińskiego 4 i Kilińskiego 5, w trakcie remontu było 5 budynków przy ulicach: Dmowskiego 120/Knapowskiego 30, Szamarzewskiego 21, Pl. Bernardyński 4, Folwarczna 19, Folwarczna 20.

Nowe budynki przy ul. Opolskiej

nowoczesny blok w kolorze białym z żółtymi i srebrnymi elementami oraz młoda zieleń wokół budynku

Źródło: ZKZL

W latach 2024–2026 przewidywane jest oddanie do użytku około 800 mieszkań komunalnych.

W zasobie spółki z udziałem Miasta Poznania – Poznańskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (PTBS) znajdowało się 3541 lokali mieszkalnych. W 386 mieszkaniach należących do PTBS-u – za które Miasto Poznań wniosło opłatę partycypacyjną, mieszkały uprawnione osoby w wieku senioralnym w ramach programu pn. „Mieszkanie dla Seniora” (203 mieszkania) oraz osoby, które ze względu na osiągnięte dochody, nie kwalifikowały się do przedłużenia umowy najmu lokalu komunalnego (183 mieszkania).

Budynek przy ul. Drewlańskiej 10 – „Mieszkanie dla Seniora”

Budynek w kolorze jasnej i ciemnej szarości z adresem "ul. Drewlańska 10" oraz ławki i zieleń przed budynkiem

Źródło: UMP (fot. PTBS)