Dane z Poznania - Sierpień 2020 r.

Odwróć ekran poziomo, jeżeli na telefonie masz problem z wyświetleniem całej tabeli.  
według sierpień 2020 lipiec 2020
Urząd Stanu Cywilnego Urodzenia 1 213 1 293
Małżeństwa 243 171
Małżeństwa cywilne 113 47
Małżeństwa konkordatowe 130 119
Śluby poza lokalem USC 22 5
Zgony 627 615
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 26 Zuzanna 26 Julia 26 Maja 23 Helena 20 Zofia 29 Julia 25 Maja 20 Maria 20 Pola 17
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 31 Stanisław 25 Leon 24 Antoni 24 Wojciech 20 Antoni 31 Jan 28 Aleksander 23 Stanisław 23 Wojciech 22
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 31 33
Przybyłe koty do schroniska 54 47
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 11 17
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 20 16
Liczba psów w schronisku na koniec miesiąca 100 98
Liczba kotów w schronisku na koniec miesiąca 190 b/d
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 6 268 6 092
Liczba osób pobierających zasiłek 1 353 1 372
Liczba osób do 25 roku życia 451 432
Liczba osób powyżej 50 roku życia 1 662 1 603
Stopa bezrobocia 1,8% 1,7%
GUS Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 5 786,65 5 926,84
Mieszkania oddane do użytkowania 3 591 2 193
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowalnej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 13
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 13 24
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 93 72
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 61 51
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 194 210
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 76 35
Liczba przyjętych depozytów 44 17
Liczba wydanych depozytów 12 9
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 110 071 68 306
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 218 278
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 31 66
Liczba wystawionych mandatów 99 191
Liczba pouczeń 3 16
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 43 58
Liczba wyjazdów OSP do akcji 54 32
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 30 10
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 2 3
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 18 30
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 119 139
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 376 378
Pozostałe naruszenia 397 495
Zagrożenia pożarowe 3 2
Zagrożenia w ruchu drogowym 2524 2405
Zagrożenia życia i zdrowia 451 468
Zakłócenia porządku 593 626
Zwierzęta b/d 669

Ruch rowerowy

sierpień 2020 lipiec 2020
Poznański Rower Miejski Stacje z największą liczbą wypożyczeń 3G Kórnicka - 1612 Półwiejska - 1350 Most Teatralny - 1253 Kórnicka - 1735 Półwiejska - 1513 Rondo Rataje - 1349
Liczba wypożyczeń 3G + 4G 76 111 91 542
Stacje z największą liczbą wypożyczeń elektryczne Kórnicka - 26 Ewangelicka - 20 Półwiejska - 19 Małe Garbary - 19 os. Piastowskie 19 Jarochowskiego/Potworowskiego - 6 Kraszewskiego - 2 Traugutta - 2 Wyspiańskiego/Jarochowskiego - 2 AWF - 2 Aleje Marcinkowskiego - 2 Ogrody - 2 Bułgarska - 2
Liczba wypożyczeń 78 590 93 645
Wypożyczenia 3G (na stacjach) 53 874 63 656
Wypożyczenia 4G (na stacjach) 22 237 27 886
Wypożyczenia rowerów elektrycznych (na stacjach)  795 43
Wypożyczenia rowerków dziecięcych  165 249
Wypożyczenia rowerów z fotelikami  1 519 1 811
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów - pl. Wolności 42 757 42 757
Liczba przejazdów - ul. Grunwaldzka 33 063 33 063
Liczba przejazdów - Wartostrada Zach. 51 145 51 145
Liczba przejazdów - Wartostrada Wsch. 54 159 54 159
 

Kultura i turystyka

od dnia 12.03.2020 placówki kulturalne zamknięte decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
według sierpień 2020 lipiec 2020
Teatr Animacji Liczba widzów 1200 1050
Liczba wydarzeń 24 12
Teatr Polski Liczba widzów 696 b/d
Liczba spektakli 8 b/d
Teatr Ósmego Dnia Liczba uczestników wydarzeń b/d zamknięte
Liczba wydarzeń b/d b/d
Estrada Poznańska Liczba wydarzeń Lato z EP 27.07-20.09 - 45 Kulturalny Stary Rynek 1.08 - 13.09 - 48 Lato z EP 27.07-20.09 - 45
Liczba uczestników Lato z EP 27.07-20.09 - 3000 Kulturalny Stary Rynek 1.08 - 13.09 - 2500 Lato z EP 27.07-20.09 - 3000
Teatr Nowy Liczba wydarzeń 6 zamknięte
Liczba uczestników 390 b/d
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń zamknięte zamknięte
Liczba uczestników b/d b/d
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 9 360 7 127
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 941 46
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 1 2
Muzeum Archeologiczne - Rezerwat Genius Loci Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Muzeum Archeologiczne - Pałac Górków Liczba uczestników wydarzeń b/d b/d
Liczba wydarzeń b/d b/d
Liczba zwiedzających b/d b/d
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 3 185 2 094
Liczba wydarzeń 113 30
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających i uczestników wydarzeń 8 349 6 499
Liczba wydarzeń 9 2
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem 82 022 68 760
na zewnątrz 82 022 68 760
na miejscu 0 0
Liczba uczestników wydarzeń 10 711 online 15 166 online
Liczba wydarzeń 25 online 25 online
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 0 1
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 0 0
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 0 0
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających 18 515 15 810
Ogród Zoologiczny Liczba odwiedzających b/d 128 412
 

Kanały komunikacji z UMP

według sierpień 2020 lipiec 2020
Poznan.pl Liczba unikatowych użytkowników strony 298 202 277 325
Liczba wizyt na stronie 821 063 715 041
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 50 529 65 799
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ 793 661
Liczba wydanych Kart Seniora 146 168
Liczba klientów 6047 9178
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 7 875 16 072
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 3 573 4 847