W 2017 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych.

Poznańskie środowisko naukowo-badawcze wdraża nowe inter- i multidyscyplinarne rozwiązania organizacyjne, np. centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii, platformy technologiczne. Uczestniczy także w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. W 2017 r.:

 • w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego uruchomiony został zegar atomowy, tzw. fontanna cezowa, zbudowany w Narodowym Laboratorium Fizyki w Teddington pod Londynem, pod kierunkiem dra Krzysztofa Szymańca. Fontanna cezowa dołączyła do grona kilkunastu najdokładniejszych zegarów atomowych na świecie i jest drugim tego typu zegarem w Polsce
 • w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w ramach funduszu zalążkowego opracowano aplikację Fieldworker, która ułatwia firmom zarządzanie pracownikami. Fundusz Zalążkowy PPNT powstał w 2012 r. Dzięki niemu kilkanaście młodych innowacyjnych spółek działających w branży chemicznej, biotechnologicznej oraz ICT, uzyskało dofinansowanie na rozwój swojej działalności oraz wsparcie ekspertów
 • podpoznański Solaris pracował nad nowym, dwuprzegubowym i trójczłonowym 24-metrowym trolejbusem. Platforma produkcyjna dla trolejbusu, miałaby być wykorzystywana także do autobusów hybrydowych i elektrycznych o tej samej długości
 • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” pracował nad lekkim autobusem szynowym do ruchu regionalnego
 • Instytut Logistyki i Magazynowania prowadził projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną
 • w Instytucie Genetyki Człowieka PAN przeprowadzono wszczepy komórkowe wg techniki iniekcji o „wysokim zagęszczeniu” („high density injection”) 2 połączonych populacji komórek macierzystych (pochodzenia szpikowego oraz prekursorów szeregu miogennego mięśni szkieletowych), pobranych od rodziców i zaimplantowanych dzieciom z dystrofią Duchenne’a o podłożu dziedzicznym
 • w Wielkopolskim Centrum Onkologii prowadzony był projekt „Wykorzystanie indukowanych komórek pluripotencjalnych (IPS) w regeneracji chrząstki stawowej”
 • w uniwersyteckim szpitalu im. W. Degi, poznańscy ortopedzi wydłużyli nogę pięciolatkowi. Była to pierwsza taka operacja w Polsce. Wcześniej pacjenci z niedorozwojem kości udowej musieli takie operacje udawać się do Stanów Zjednoczonych
 • w szpitalu im. Raszei przeprowadzono pierwszą w Polsce operację zmniejszenia żołądka metodą przezustną (bez konieczności otwierania jamy brzusznej). Tego rodzaju zabieg sprawia, że pacjent może opuścić szpital nawet w ciągu doby od operacji
 • konsorcjum poznańskich naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz firmy PozLab, pod kierunkiem prof. Ryszarda Słomskiego opracowało metodę pozyskania z konopi środków przeciwbólowych, wspomagających leczenie pacjentów chorych na raka.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zostało laureatem Konkursu Smart City, w kategorii Inteligentne rozwiązanie – Smart City Solution. PCSS zostało wyróżnione za dostarczenie i obsługę elektronicznej platformy informacyjno-usługowej Miejskiego Informatora Multimedialnego dla Miasta Poznania. Platforma, obsługująca średnio miesięcznie blisko 6 mln użytkowników, udostępnia szereg e-usług dedykowanych mieszkańcom, turystom oraz urzędnikom.

PCSS nawiązało także współpracę z firmą Volkswagen Group Polska, w ramach której opracowano koncepcję oraz wykonano prototyp proof-of-concept innowacyjnego systemu wizualnego wsparcia pracowników na linii montażowej. System ten jest przykładem rozwiązania z zakresu rozszerzonej rzeczywistości, wpisującym się w nurt prac wokół Przemysłu 4.0.

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego zdobył złoty medal na International Invention and Innovation Show INTARG, za opracowanie pyłku kwiatowego o zwiększonej zawartości przyswajalnych składników bioaktywnych.

W Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dokonano odkrycia materiału genetycznego kopalnych bakterii, typowych dla flory człowieka oraz patogennych, w szczątkach ludzkich pochodzących z I i XI wieku naszej ery.

Poznańscy archeolodzy odkryli w mieście Catalhoyuk w Turcji masowy grób sprzed 8 tys. lat. Miejsce to, jest jednym z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych świata. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu prowadziło badania w Egipcie.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest członkiem konsorcjum HPDMNet, mającego na celu eksperymentalne transmisje multimediów cyfrowych w sieciach światłowodowych.

Instytut Fizyki Molekularnej PAN wspólnie z ETH Zűrich (Szwajcaria) oraz Uniwersytetem Uppsala (Szwecja) pracuje nad magnesami trwałymi nie zawierającymi pierwiastków ziem rzadkich. Instytut Fizyki Molekularnej należy także do sieci C-MAC, której głównym celem są wspólne badania naukowe dotyczące stopów metalicznych (np. nowoodkrytych stopów wysokoentropowych), związków międzymetalicznych, czy kryształów aperiodycznych.

Instytut Genetyki Człowieka PAN bierze udział w pracach międzynarodowej unijnej sieci BEAT-PCD, w projekcie dotyczącym rozwoju badań nad przyczynami, diagnostyką, leczeniem oraz badaniami klinicznymi pierwotnej dyskinezy rzęsek.

W 2017 r. kontynuowało swoją działalność Centrum Doskonałości Instytutu Obróbki Plastycznej, które współpracuje ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się zagadnieniami metalurgii proszków, na rynku krajowym i zagranicznym.

Instytut Logistyki i Magazynowania bierze udział w projekcie unijnym Strengthening European Transport Research and Innovation Strategies – SETRIS, który jest nakierowany na umożliwienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki, pod względem konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego.

Instytut Technologii Drewna wchodził w skład konsorcjum, do którego należało 15 podmiotów z krajów UE, które w ramach 7. Programu Ramowego realizowały program „Ekologiczne innowacyjne, bezpieczne i energooszczędne panele ścienne i materiały do projektowania wnętrz przyjaznych dla zdrowia” (ECO-SEE). W ramach programu Instytut opracował płyty drewnopochodne o zawartości formaldehydu zbliżonej do drewna naturalnego, które charakteryzują się odpornością na wilgoć i rozkład biologiczny.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest członkiem sieci Enterprise Europe Network (EEN), pomagającej firmom nawiązywać międzynarodową współpracę. Dzięki wsparciu konsultantów sieci EEN, 6 innowacyjnych przedsiębiorstw zlokalizowanych w PPNT zawarło międzynarodowe umowy i rozpoczęło współpracę z zagranicznymi partnerami.

Na odbywającej się w Urugwaju konferencji „Asteroid, Comets, Meteors” 4 nowe planetoidy otrzymało 4 związanych z Poznaniem astronomów. Uhonorowani zostali dr Anna Marciniak (planetoida nr 10 471), dr Przemysław Bartczak (10 470), dr Toni Santana-Ros (10 472) i dr Magdalena Polińska (72 447).

Współpraca Miasta Poznania z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS):

 • rozbudowa serwisu „Atmosfera dla Poznania” – w 2017 r. dotyczyła utworzenia mechanizmów pozwalających na realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z uchwały związanej z ustanowieniem darmowych przejazdów komunikacją miejską z uwagi na przekroczenia poziomów zanieczyszczeń pyłowych PM-10 powietrza
 • kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” (projekt WINS); koordynatorem tego projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
 • uczestnictwo w utworzeniu interaktywnego serwisu informacyjnego Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Instytut Zachodni w Poznaniu – to czołowy ośrodek analityczno-naukowy i edukacyjny, przekazuje wiedzę o procesach zachodzących za polską granicą zachodnią i o stosunkach polsko-niemieckich, gromadzi, opracowuje oraz udostępnia organom władzy publicznej informacje o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych, przygotowuje analizy, ekspertyzy i studia prognostyczne.