na zdjęciu widać grupę turystów płynących kajakami na rzece Warciearch. UMP, fot. M. Forecki

 

W 2017 r. prowadzone były liczne działania promocyjne  Poznania, jako miasta atrakcyjnego pod względem turystycznym i biznesowym.

Targi, giełdy i imprezy turystyczne

Poza organizowanymi w mieście wydarzeniami, ofertę turystyczną Poznania za pośrednictwem PLOT promowano na zagranicznych i krajowych targach, giełdach i imprezach turystycznych, m.in. w:

 • Berlinie (Międzynarodowa Giełda Turystyczna ITB)
 • Tokio (Targi JATA)
 • Londynie (London City Fair)
 • Frankfurcie (Targi IMEX)
 • Poznaniu (Targi Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon).

Udział Poznania w reprezentacji Polski na warsztatach z izraelską branżą turystyczną przyczynił się do uruchomienia nowego, bezpośredniego połączenia lotniczego pomiędzy Poznaniem a Tel Awiwem.

Wizyty studyjne

Rozwojowi turystyki w Poznaniu sprzyjają organizowane przez PLOT wizyty studyjne i prasowe dla dziennikarzy, blogerów i przedstawicieli branży turystycznej. W 2017 r. Poznań odwiedzili dziennikarze i touroperatorzy z: Polski, Chin, Danii, Hiszpanii, Indii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, Ukrainy, USA i Wielkiej Brytanii. Efektem tych aktywności są wpisy na blogach, materiały prasowe, filmiki promocyjne ukazujące walory turystyczne Poznania czy zacieśnienie kontaktów pomiędzy touroperatorami z wymienionych państw.

Inne działania promocyjne

Dzięki współpracy PLOT z różnymi podmiotami z branży turystycznej podjęto m.in.:

 • inicjatywę „Kampania na rynkach skandynawskich”, która jest skierowana do turystów z krajów skandynawskich
 • promocję Poznania w serwisie Arrival Guides
 • cykliczną współpracę z Radiem Emaus, polegającą na realizowaniu cotygodniowej audycji zawierającej kilka rekomendacji na weekend z Poznania i okolic
 • prowadzenie i uaktualnianie profili w mediach społecznościowych.

Do ciekawych wydawnictw promujących turystykę w Poznaniu należą:

 • „Przewodnik po fortyfikacjach Poznania”
 • „Poznań na każdą kieszeń”
 • „Atrakcje turystyczne – okolice Poznania”