W 2018 r. długość dróg miejskich o nawierzchni twardej wynosiła 931 km, z których ponad połowa była w stanie bardzo dobrym lub dobrym.

Inwestycje i remonty 

W 2018 r. do najważniejszych realizowanych remontów i inwestycji należały:

 • przebudowa ul. Święty Marcin na odcinku od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka w ramach projektu „Projekt Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”,
 • przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej pod ul. B. Krzywoustego,
 • przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego,
 • przebudowa Mostu Lecha polegająca na rozbiórce północnej nitki mostu oraz budowie nowego obiektu,
 • modernizacja sygnalizacji Zamenhofa-Obrzyca,
 • budowa sygnalizacji Kasprzaka-Chociszewskiego,
 • budowa śluz bus – Serbska/Wilczak i Mieszka I/Solidarności.
Przystanek tramwajowy na ul. Św. Marcin

arch. UMP

Ponadto przygotowywano dokumentację i prowadzono prace projektowe w ramach zadań:

 • budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20,
 • budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Grunwaldzkiej oraz wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica i Solnej,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej,
 • przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej
 • przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 – węzeł Wola i węzeł Koszalińska,
 • przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego,
 • przebudowa ronda Śródka,
 • korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje,
 • przebudowa ul. Pokrzywno.

Podpisano umowę na wykonanie prac w trybie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji:

 • przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków,
 • budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka.


Zarządzanie ruchem 

Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu w 2018 r. kontynuował prace nad wdrożeniem i optymalizacją narzędzia informatycznego System Wspierający Zarządzanie Ruchem (SWZR), usprawniającego pracę Urzędu Miast Poznania.

Docelowo (w 2019 r.) SWZR pozwoli na:

 • tworzenie bazy danych organizacji ruchu,
 • optymalizację procesu zatwierdzania projektów organizacji ruchu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu,
 • ewidencję oznakowania i sygnalizacji świetlnych,
 • zwiększenie możliwości analizowania i ograniczania zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W 2018 r. wykonano inwentaryzację infrastruktury drogowej na ok. 2/3 powierzchni miasta, a dane z inwentaryzacji wgrano do bazy SWZR.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu został przeniesiony z likwidowanego Wydziału Transportu i Zieleni do struktur Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta.