fbpx

Powierzchnia miasta Poznania

Powierzchnia miasta Poznania wynosi 261,9 km2. Powierzchnię miasta cechuje dość urozmaicone ukształtowanie terenu. Najniżej położonym obszarem miasta jest dno rzeki Warty znajdujące się na wysokości 45 m n.p.m., a najwyżej położonym punktem – Góra Moraska wznosząca się na wysokość 154 m n.p.m. Rozpiętość granic administracyjnych Poznania: na osi północ – południe wynosi ok. 23 km, […]

Read More…

Powierzchnia

arch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk   Powierzchnia miasta wynosi 262 km2. Rozpiętość granic administracyjnych Poznania na osi północ – południe wynosi ok. 23 km, a na osi wschód – zachód ok. 24 km. Poznań leży w przełomie doliny Warty. Powierzchnię miasta cechuje urozmaicone ukształtowanie terenu. Najniżej położonym obszarem miasta jest dno Warty znajdujące się na […]

Read More…