Wyszczególnienie  2021
2022
2021=100
Ruch budowlany
Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 811 799 98,5
mieszkalnych, w tym: 567 499 88,0
jednorodzinnych 407 337 82,8
przemysłowych 33 45 136,4
handlowych i usługowych 68 84 123,5
służby zdrowia 4 5 125,0
oświatowych 6 26 433,3
kultury i sztuki 11 45 409,1
kultury fizycznej 12 712 58,3
pozostałych 110 130 118,2
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: 220 205 93,2
służby zdrowia 7 4 57,1
oświatowych 4 4 100,0
kultury i sztuki 4 3 75,0
kultura fizyczna  3 1 33,3
infrastruktury technicznej 199 190 95,5
pozostałe 4 3 75,0
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: 2703 1738 64,3
mieszkalnych, w tym: 802 620 77,3
jednorodzinnych 350 284 81,1
przemysłowych 156 66 42,3
handlowych i usługowych 97 65 67,0
służby zdrowia 15 11 73,3
oświatowych 29 33 113,8
kultury i sztuki 26 49 188,5
kultury fizycznej 9 16 177,8
pozostałych, w tym: 795 601 75,6
urządzeń inżynieryjnych 774 322 41,6
źródło: UMP
 
Liczba obiektów budowlanych, których budowę rozpoczęto w 2022 r.
Rok

Rodzaj obiektu budowlanego

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Budynki mieszkalne wielorodzinne

BUDYNKI NIEMIESZKALNE

(bud. Handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe, magazynowe, garaże)

2021

458

85

78

2022

520

62

83

źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 

Liczba obiektów przekazanych do użytkowania w 2022 r.

Wyszczególnienie

Obiekty przekazane do użytkowania na podstawie decyzji pozwoleń na użytkowanie

Obiekty przekazane do użytkowania na podstawie zawiadomień o zakończeniu budowy

Budynki mieszkalne wielorodzinne

6

56

Budynki mieszkalne jednorodzinne

9

511

Budynki przemysłowe

2

24

Budynki handlowo-usługowe

0

34

Budynki służby zdrowia

1

0

Budynki oświaty

1

0

Budynki kultury i sztuki

0

0

Budynki kultury fizycznej

0

0

Budynki inne (biurowe, warsztatowe, administracyjne, garażowe, wewnętrzne)

8

13

Urządzenia inżynieryjne

0

230

źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania
Wykazu najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2022 r. w Poznaniu

l.p.

Nazwa inwestycji

Lokalizacja inwestycji

Inwestor

1.

Budynek opiekuńczo-wychowawczy

ul. Perzycka 110B

Miasto Poznań

2

Budynek usługowy (żłobek i przedszkole)

ul. Siewierska 7

M.i.P. Nawroccy

3

Budynek hali magazynowej z zapleczem kontenerowym

 

ul. Szwajcarska 11

Kompanii Piwowarska S.A

4

Zespół hal magazynowo-produkcyjnych

ul. B. Krzywoustego 74, 74a

7R PROJEKT 35 Sp. z o.o.

 

5

Budynek magazynowy

ul. Św. Michała 100

Soltex Sp. z o.o. sp.k.,

 

6

Budynek salonu samochodowego z serwisem samochodowym i myjnią

 

ul. Torowa 14

Karlik spółka jawna

 

7

Dwupoziomowe skrzyżowanie ul. Lechicka/Naramowicka wraz z budową trasy tramwajowej i kolektora przy ul. Serbskiej

ul. Lechicka/Naramowicka/Serbska

Miasto Poznań

8

Torowisko tramwajowe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą od węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka (włącznie) do skrzyżowania z ulicą Błażeja w Poznaniu

 

ul. Naramowicka

Miasto Poznań

9

Realizacja ul. Św. Wawrzyńca na odcinku od ul. St. Żeromskiego/ Niestachowskiej do ul. Kościelnej w Poznaniu

 

ul. Św. Wawrzyńca

Miasto Poznań

10

Budowa ulicy Heweliusza

ul. Heweliusza

Miasto Poznań

11

Budowa ulicy Nałęczowskiej

ul. Nałęczowska

Miasto Poznań

12

Budowa wybiegu dla antylop

ul. Kaprala Wojtka 3

Ogród Zoologiczny w Poznaniu

 

źródło: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania