Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzchnia użytków rolnych w Poznaniu na koniec 2022 r. wyniosła 7685 ha, z czego: 81% stanowiły grunty orne (6223 ha), 9% łąki (713 ha), 5% pastwiska (370 ha), a 3% sady (201 ha).

Prawie 1/3 ogólnej powierzchni Poznania stanowiły użytki rolne.

Liczba i struktura gospodarstw rolnych
Powierzchnia w ha 2020 2021 2022
od 1 do 2 ha 312 313 308
od 2 ha do 5 ha 244 243 237
od 5 ha do 15 ha 112 111 110
powyżej 15 ha 49 51 49
Źródło: UMP

Powierzchnia zasiewów wynosiła (najnowsze dostępne dane za 2021 r.): zbożowe 4780 ha, przemysłowe 1000 ha, ziemniaki 140 ha, pastewne 60 ha, pozostałe uprawy 7,5 ha, a plony podstawowych upraw: zbożowe 51,3 q/ha, ziemniaki 140 q/ha, rzepak 20 q/ha, buraki cukrowe 120 q/ha.

W 2022 r. przeprowadzono prace konserwacyjne i modernizacyjne urządzeń melioracyjnych m.in. w rejonach osiedla: Morasko, Umultowo, Junikowo, Plewiska i Wilda, a ich łączny koszt wyniósł: 1,2 mln złotych.

Wśród wydarzeń i programów realizowanych w 2022 r. przez Miasto Poznań w 2022 r. znalazły się m.in.:

  • Konkurs „Zielony Poznań” – do rywalizacji zgłoszono 2304 obiekty w 7 kategoriach; przyznano 15 tytułów laureata oraz 11 wyróżnień;
I miejsce w kategorii ROD XXVIII edycji konkursu „Zielony Poznań”

widok na piękny, bujny ogród. Zielony trawnik i okalające go rabaty z kwiatami

Źródło: UMP
  • Akademia „Zielony Poznań” – w zielonych warsztatach, których celem było pogłębianie wiedzy przyrodniczej oraz zainteresowanie ekologią i propozycjami kreatywnych zabaw z wykorzystaniem przyrody uczestniczyło czynnie około 300 osób;
  • „Poznań dla pszczół” – zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci „Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele” (zgłoszono 314 prac); odbył się również festyn z okazji Światowego Dnia Pszczół;
Rozstrzygnięto II edycję konkursu plastycznego „Pszczoły i trzmiele to nasi przyjaciele”. Wręczenie nagród odbyło się podczas festynu zorganizowanego w weekend na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania

Dziedziniec UMP, na nim ustawione stoliki i krzesełka dla dzieci. Na pierwszym planie wycięta z papieru pszczółka przyczepiona do drzewa. Przy stolikach kilkoro dzieci z opiekunami

Źródło: UMP
  • „Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu” – w listopadzie zakończono realizację projektu.

We wrześniu w parku Wilsona odbyły się Dożynki Miejskie 2022 z mszą świętą, przemarszem korowodu dożynkowego i programem artystycznym. Prezentowana była również „wioska ginących zawodów”.

Miejskie Dożynki

tancerze czarnych strojach ludowych oraz tancerki w kolorowych strojach tworzący szpaler w trakcie tańca

Źródło: UMP