Statystyki miejskie - Grudzień 2022 r.

Ustaw telefon poziomo dla poprawnego odczytu treści

Statystyki miejskie to miejsce, gdzie prezentujemy dane statystyczne dotyczące funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji zajmujących się organizacją życia miasta, bezpieczeństwem, sztuką, kulturą, sportem i rekreacją. Dane prezentowane są w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym, w zależności od charakteru działalności. Poniżej znajdują się dane z grudnia 2022.

  Pobierz dane XLS  

Mieszkańcy

Jednostka Temat Grudzień 2022
Urząd Stanu Cywilnego Małżeństwa, w tym: 58
małżeństwa cywilne 50
małżeństwa konkordatowe 8
Śluby poza lokalem USC 1
Urodzenia 894
Najczęściej nadawane imiona żeńskie Zofia 17 Zuzanna 16 Helena 14 Julia 13 Maja 13
Najczęściej nadawane imiona męskie Jan 21 Leon 19 Aleksander 17 Jakub 16
Zgony 752
Poznańskie Centrum Świadczeń Liczba decyzji przyznających świadczenie wychowawcze 500+ zadanie realizowane przez ZUS
Liczba klientów 5399
Liczba wydanych Kart Seniora 225
Liczba przyznanych wyprawek dla gzubka 56
Liczba rodzin, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 321
Liczba osób, które otrzymały Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny 625
Liczba rodzin, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 7
Liczba osób, które otrzymały Wielkopolską Kartę Rodziny 29
Liczba decyzji przyznających świadczenie pieniężne 300+ dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022) 511
Liczba decyzji przyznających świadczenie rodzinne dla obywateli Ukrainy (realizowane od 16.03.2022 r.) 471
Biuro Rzeczy Znalezionych Liczba spraw 43
Liczba przyjętych depozytów 21
Liczba wydanych depozytów 13
 

Rynek pracy

Jednostka Temat Grudzień 2022
Powiatowy Urząd Pracy Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, w tym: 3581
liczba osób do 25 roku życia 194
liczba osób powyżej 50 roku życia 1147
liczba osób pobierających zasiłek 571
Stopa bezrobocia 1%
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 7360
 

Zagospodarowanie przestrzenne

Jednostka Temat Grudzień 2022
GUS (dana aktualizowana kwartalnie) Mieszkania oddane do użytkowania (dane kwartalne narastające) 5245
Wykaz decyzji dla Miasta Poznania z zakresu zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno - budowlanej Liczba wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 0
Liczba wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego 10
Liczba wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy 0
Liczba wydanych decyzji o ustalenie warunków zabudowy 67
Liczba wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych 52
 

Bezpieczeństwo i ochrona zwierząt

Jednostka Temat Grudzień 2022
Interwencje Straży Miejskiej Miasta Poznania Awarie techniczne 195
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 489
Zagrożenia pożarowe (katastrofy) 4
Zagrożenia w ruchu drogowym 3026
Zagrożenia życia i zdrowia 530
Zakłócenia porządku publicznego 253
Zwierzęta 235
Pozostałe naruszenia 284
Interwencje Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Liczba interwencji związanych z dzikimi zwierzętami 18
Liczba wyjazdów OSP do akcji 21
Wydział Ruchu Drogowego KMP (pojazd Ekipy Techniki Drogowej i Ekologii) Liczba skontrolowanych pojazdów 427
Liczba zatrzymanych dowodów rejestracyjnych 70
Liczba wystawionych mandatów 46
Liczba pouczeń 280
Schronisko dla zwierząt w Poznaniu Przybyłe psy do schroniska 42
Liczba psów wydanych odpłatnie ze schroniska 17
Ilość psów w schronisku na koniec miesiąca 157
Przybyłe koty do schroniska 27
Liczba kotów wydanych odpłatnie ze schroniska 37
Ilość kotów w schronisku na koniec miesiąca 312
Interwencyjna pomoc weterynaryjna dla rannych lub chorych ptaków i drobnych wolno żyjących ssaków (dane kwartalne) Liczba przyjętych małych ssaków 34
Liczba wypuszczonych małych ssaków 17
Liczba przyjętych ptaków 242
Liczba wypuszczonych ptaków 207
Straż Pożarna (dane narastające aktualizowane kwartalnie) Liczba pożarów 1264
Liczba miejscowych zagrożeń 3688
Liczba fałszywych alarmów 1252
 

Ruch rowerowy

Jednostka Temat Grudzień 2022
Stacje pomiaru ruchu rowerowego Liczba przejazdów ul. Grunwaldzka/Wojskowa Pd. 15 353
Liczba przejazdów Grunwaldzka/Święcickiego 19 065
Liczba przejazdów Wartostrada Zach. 10015
Liczba przejazdów Wartostrada Wsch. 5845
Liczba przejazdów Dolna Wilda/Olimpijska 9581
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Wsch. 3346
Liczba przejazdów Naramowicka/Ugory Zach. 3757
Liczba przejazdów Naramowicka/Serbska 4692
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Zach. 4802
Liczba przejazdów Naramowicka/Lechicka Wsch. 4387
Liczba przejazdów Most Lecha Pd. 9203
Liczba przejazdów Most Lecha Pn. 5524
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pn. 8785
Liczba przejazdów Most Królowej Jadwigi Pd. 8974
Liczba przejazdów Mieszka I/Lechicka 13 694
Liczba przejazdów Mieszka I/Słowiańska 12756
Liczba przejazdów Mieszka I/Solidarności 6770
Liczba przejazdów Bułgarska Marcelińska 9200
Liczba przejazdów Małopolska/Park Sołacki 7723
Liczba przejazdów Niestachowska/Wojska Polskiego Zach. 10 875
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pn. 8152
Liczba przejazdów Dąbrowskiego/Przybyszewskiego Pd. 3541
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pn. 13 233
Liczba przejazdów Hetmańska/Dolna Wilda Pd. 3709
Liczba przejazdów Czechosłowacka/Opolska 7135
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pn. 13 041
Liczba przejazdów Bukowska/Polna Pd. 6116
Liczba przejazdów Warszawska/Rondo Śródka Pd. 6039
Liczba przejazdów Przepadek/Pułaskiego 7772
Liczba przejazdów Armii Poznań/Pułaskiego 7556
Liczba przejazdów Kórnicka Pd. 15213
Liczba przejazdów Kórnicka Pn. 10599
Liczba przejazdów Malta Pd. 7834
 

Kultura, turystyka, rekreacja i sport

Jednostka Temat Grudzień 2022
Teatr Animacji Liczba widzów 7033
Liczba spektakli 55
Teatr Polski Liczba widzów 2298
Liczba spektakli 20
Teatr Ósmego Dnia Liczba spektakli 4
Liczba uczestników 183
Liczba wydarzeń 5
Liczba uczestników 68
Liczba wydarzeń online 0
Liczba uczestników 0
Teatr Muzyczny Liczba spektakli 22
Liczba uczestników 8637
Kino Muza Liczba seansów kinowych 364
Liczba widzów 9947
Teatr Nowy Liczba spektakli 31
Liczba uczestników 6464
Centrum Sztuki Dziecka Liczba wydarzeń 28 (13 online)
Liczba uczestników 3766 (2962 online)
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Liczba zwiedzających 3193
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1230
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 52
Centrum Kultury ZAMEK Liczba uczestników wydarzeń 71
Liczba wydarzeń 9969
Liczba seansów kinowych 157
Liczba uczestników seansów kinowych 2712
Liczba spektakli teatralnych 1
Liczba uczestników spektakli 230
Brama Poznania ICHOT Liczba zwiedzających 2731
Liczba wydarzeń 55
Liczba uczestników wydarzeń 1264
Trakt Królewsko Cesarski Liczba wydarzeń 2
Liczba uczestników wydarzeń 95
Centrum Szyfrów ENIGMA Liczba zwiedzających 2319
Liczba wydarzeń 4
Liczba uczestników wydarzeń 135
Fest Fyrtel Liczba wydarzeń 0
Liczba uczestników wydarzeń 0
Galeria Śluza Liczba zwiedzających 913
Liczba wydarzeń 1
Liczba uczestników wydarzeń 10
Poznański Chór Chłopięcy Liczba koncertów 5
Biblioteka Raczyńskich Liczba wypożyczeń razem, w tym 107 212
na zewnątrz 103 098
na miejscu 4114
Liczba uczestników wydarzeń 5914
Liczba wydarzeń 122
Wydawnictwo Miejskie Posnania Liczba publikacji 7
Liczba uczestników wydarzeń i działań edukacyjnych 1
Liczba wydarzeń i działań edukacyjnych 45
Liczba udostępnionych filmów (Archiwum Historii Mówionej) 6
Liczba opublikowanych kolekcji (Cyfrowe Repozytorium Cyryl) 3
Liczba wystaw w Fotoplastykonie 1
Liczba odwiedzających wystawy 187

Dom Kultury Stokrotka

Liczba zajęć muzycznych i artystycznych 15
Liczba uczestników 120
Liczba zajęć plastycznych 9
Liczba uczestników 135
Liczba wydarzeń okolicznościowych 3
Liczba uczestników 160
Liczba spotkań Klubu Seniora i zajęć rekreacyjnych 6
Liczba uczestników 75
Palmiarnia Poznańska Liczba odwiedzających brak danych
Ogród Zoologiczny Nowe ZOO Liczba odwiedzających 3796
Ogród Zoologiczny Stare ZOO Liczba odwiedzających 5745
Pływalnia Chwiałka kryta Liczba sprzedanych biletów 4807
Pływalnia Chwiałka letnia Liczba sprzedanych biletów 0
Pływalnia Rataje Liczba sprzedanych biletów 11 225
Pływalnia Atlantis Liczba sprzedanych biletów 11 032
Pływalnia Winogrady Liczba sprzedanych biletów 10 733
Pływalnia letnia w Parku Kasprowicza Liczba sprzedanych biletów 0
Lodowisko Chwiałka Liczba sprzedanych biletów 8841
Lodowisko Malta Liczba sprzedanych biletów 13004
Port Lotniczy Poznań-Ławica Liczba pasażerów 13 3915
Zgromadzenia i imprezy Liczba zgłoszonych zgromadzeń 17
Liczba złożonych wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 4
Liczba złożonych zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej w ramach działalności kulturalnej 5
 

Kanały komunikacji z UMP

Jednostka Temat Grudzień 2022
Poznan.pl - statystyki wizyt Liczba unikatowych użytkowników strony 312 109
Liczba wizyt na stronie 972 838
Poznań Kontakt - infolinia miasta Liczba przeprowadzonych rozmów 69 828
Korespondencja przez e-PUAP Liczba korespondencji przekazywanej do UMP 9024
Liczba korespondencji wysyłanej z UMP 6559
Zobacz dane z listopada 2022.