Liczba przestępstw ogółem stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu w latach 2015-2020

Źródło danych: GUS

Liczba przestępstw stwierdzonych przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w Poznaniu, wg rodzaju w latach 2016-2021

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem w 2020 roku, Polska = 100%

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem w latach 2015-2020 w Poznaniu, Polska = 100%

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w 2020 roku

Źródło danych: GUS

Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych ogółem na 1 tys. mieszkańców w latach 2015-2020 w Poznaniu

Źródło danych: GUS

Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w % w latach 2015-2020

Źródło danych: GUS

Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw w % w Poznaniu w latach 2015-2020

Źródło danych: GUS

Ulice, gdzie zanotowano największą liczbę zdarzeń i kolizji drogowych w Poznaniu w 2020 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Ulice o największym zagrożeniu wypadkami i kolizjami drogowymi w Poznaniu w latach 2019-2020

ulica KOLIZJE* WYPADKI** RANNI ZABICI
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Głogowska 363 265 34 20 37 33 1 0
Hetmańska 270 203 36 24 39 29 1 0
Dąbrowskiego 204 200 30 15 35 16 0 1
Krzywosutego 239 187 13 18 20 20 0 2
Bukowska 195 150 31 20 34 25 0 0
Grunwaldzka 173 137 30 26 36 30 1 0
Lechicka 108 116 18 10 22 17 0 1
Warszawska 149 109 18 11 21 11 0 0
Jana Pawła II 152 115 14 4 15 5 0 0

* Kolizja - gdy uczestnicy nie odnieśli żadnych obrażeń, w związku z którymi czas powrotu do zdrowia/pobyt w szpitalu jest nie dłuższy niż 7 dni

** Wypadek - gdy co najmniej jeden uczestnik został poważnie ranny (czas powrotu do zdrowia/hospitalizacji poszkodowanego wynosi powyżej 7 dni) lub odniósł śmiertelne obrażenia na miejscu
 
Pobierz grafikę JPGŹródło danych: Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Liczba pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w latach 2019-2020

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Główne miejsca pożarów zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w 2020 roku

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 
 
 
 
Nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) w pozostałych przypadkach
wady środków transportu
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych
wady urządzeń i instalacji elektrycznych
NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym
 

Główne przyczyny pożarów w Poznaniu w latach 2019-2020

Źródło danych: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Wybrane działania Straży Miejskiej w Poznaniu w latach 2019-2020

Źródło danych: Straż Miejska Miasta Poznania
 
 
zgłoszenia przyjęte przez dyżurnych
osoby wylegitymowane
osoby ukarane mandatem
pojazdy unieruchomione przez urządzenia blokujące
zdarzenia zaobserwowane przez operatorów monitoringu
zalecenia porządkowe przekazane instytucjom komunalnym i innym jednostkom
sporządzone wnioski do sądu
podjęte kontrole / interwencje miejsc gromadzenia odpadów
osoby przekazane do wytrzeźwienia