Liczba pracujących w Poznaniu wg płci w 2017 r. (bez zatrudnionych w firmach mikro)

Liczba pracujących na 1000 mieszkańców w największych polskich miastach w 2017 r. (bez zatrudnionych w firmach mikro)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Poznaniu w latach 2010-2017 (zł)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w największych polskich miastach w VII 2018 r. (zł)

Pracodawcy zatrudniający w Poznaniu najwięcej pracowników w 2017 r.

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.

7,9 tys.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

4,9 tys.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

2,4 tys.

Politechnika Poznańska

2,1 tys.

Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

2,0 tys.

Pobierz grafikę JPGŹródło danych: UMP

Spada liczba bezrobotnych w Poznaniu

Liczba bezrobotnych w Poznaniu spadła w lipcu 2018 poniżej 4500 osób. To ponad 1300 osób mniej niż rok wcześniej i o 83 osoby mniej niż w czerwcu 2018 roku.  Spada też liczba bezrobotnych w aglomeracji poznańskiej (m. Poznań i powiat poznański). W lipcu 2018 roku bez zatrudnienia pozostawało 7296 osób - to o 2113 osób mniej niż rok wcześniej.

Liczba bezrobotnych w Poznaniu

Liczba bezrobotnych w Poznaniu na tle województwa wielkopolskiego i kraju w VI 2017 i 2018 r.

Pobierz grafikę JPGŹródło danych: GUS

Bezrobotni w Poznaniu wg wieku (w %)

Bezrobotni w Poznaniu wg wykształcenia (w %)

Stopa bezrobocia w największych polskich miastach w VII 2018 r. (w %)